Book Cover: II міжінститутський семінар Кіберсоціалізація в умовах інформаційної війни
II міжінститутський семінар Кіберсоціалізація в умовах інформаційної війни
Book Cover: MEDIA PSYCHOLOGY AS A CONCEPTUAL BACKGROUND FOR MEDIA EDUCATION: BEST PRACTICES IN UKRAINE
MEDIA PSYCHOLOGY AS A CONCEPTUAL BACKGROUND FOR MEDIA EDUCATION: BEST PRACTICES IN UKRAINE
Book Cover: Абаніна Г.В. Наративні практики як ресурс подолання наслідків медіатравмуючих впливів
Абаніна Г.В. Наративні практики як ресурс подолання наслідків медіатравмуючих впливів
Book Cover: Аналіз комплексного феномену масової культури саги «Сутінки»: особистісний рiвень
Аналіз комплексного феномену масової культури саги «Сутінки»: особистісний рiвень
Book Cover: Аналіз комплексного феномену масової культури саги «Сутніки»: символіко-міфологічний рівень
Аналіз комплексного феномену масової культури саги «Сутніки»: символіко-міфологічний рівень
Book Cover: Анищенко О. О. Психологічна допомога при медіатравмі методами тілесно-орієнтованої терапії
Анищенко О. О. Психологічна допомога при медіатравмі методами тілесно-орієнтованої терапії
Book Cover: Анімаційна студія у навчальному закладі
Анімаційна студія у навчальному закладі
Book Cover: Арт-терапевтичний простір постмодерністського часу
Арт-терапевтичний простір постмодерністського часу
Book Cover: Арт-терапевтичні технології в освіті: методичний посібник для психологів
Арт-терапевтичні технології в освіті: методичний посібник для психологів
Book Cover: Арт-терапевтичні технології у роботі з сім’ями наркозалежних
Арт-терапевтичні технології у роботі з сім’ями наркозалежних
Book Cover: Арт-терапія в роботі з вимушеними переселенцями
Арт-терапія в роботі з вимушеними переселенцями
Book Cover: Арт-терапія в Україні: стан та перспективи розвитку
Арт-терапія в Україні: стан та перспективи розвитку
Book Cover: Арт-терапія у подоланні психічної травми
Арт-терапія у подоланні психічної травми
Book Cover: Арт-терапія як засіб психосоціального відновлення особистості
Арт-терапія як засіб психосоціального відновлення особистості
Book Cover: Багатофакторна модель взаємодії у віртуальних групах
Багатофакторна модель взаємодії у віртуальних групах
Book Cover: Батьківська медіапедагогіка в системі позашкільної освіти
Батьківська медіапедагогіка в системі позашкільної освіти
Book Cover: Батьківська медіапедагогіка в системі позашкільної освіти
Батьківська медіапедагогіка в системі позашкільної освіти
Book Cover: Беременность и роды как экзистенциальное событие в жизни семьи
Беременность и роды как экзистенциальное событие в жизни семьи
Book Cover: Брехня в інформаційному просторі та міжособовій комунікації
Брехня в інформаційному просторі та міжособовій комунікації
Book Cover: Використання акварелі у тристадійній роботі з подружжям
Використання акварелі у тристадійній роботі з подружжям
Book Cover: Використання арт-технологій в сімейній психотерапії
Використання арт-технологій в сімейній психотерапії
Book Cover: Використання мандали в медіаосвітніх заняттях
Використання мандали в медіаосвітніх заняттях
Book Cover: Від медіаграмотності до медіа культури : бібліографічний покажчик
Від медіаграмотності до медіа культури : бібліографічний покажчик
Book Cover: Від медіаграмотності до медіакультури : навчально-методичний комплекс медіазанять
Від медіаграмотності до медіакультури : навчально-методичний комплекс медіазанять
Book Cover: Візуальна медіакультура: розвиток критичного мислення і творчого сприймання
Візуальна медіакультура: розвиток критичного мислення і творчого сприймання
Book Cover: Вікові особливості взаємодії дитини з медіа в родинному контексті
Вікові особливості взаємодії дитини з медіа в родинному контексті
Book Cover: Влияние родителей на динамические процессы в первом классе
Влияние родителей на динамические процессы в первом классе
Book Cover: Вознесенська О. Л. Імпліцитна типологія медіатравм в контексті медіаактивності особистості
Вознесенська О. Л. Імпліцитна типологія медіатравм в контексті медіаактивності особистості
Book Cover: Глушко А.В. Візуалізація збройного конфлікту в українських мережевих ЗМК як фактор медіатравми
Глушко А.В. Візуалізація збройного конфлікту в українських мережевих ЗМК як фактор медіатравми
Book Cover: Губар Є.В. Медіакультура крізь призму когнітивного стилю сприйняття інформації
Губар Є.В. Медіакультура крізь призму когнітивного стилю сприйняття інформації
Book Cover: Гуманізація стосунків між поколіннями: досвід сімейної арт-майстерні
Гуманізація стосунків між поколіннями: досвід сімейної арт-майстерні
Book Cover: Деструктивні інформаційні впливи медіа та профілактика їх наслідків у військовослужбовців та ветеранів АТО
Деструктивні інформаційні впливи медіа та профілактика їх наслідків у військовослужбовців та ветеранів АТО
Book Cover: Доброносова Ю.Д. Екзистенціальна специфіка медіатравматичного досвіду
Доброносова Ю.Д. Екзистенціальна специфіка медіатравматичного досвіду
Book Cover: Довідковий бюлетень  «Медіакультура старшокласників: результати всеукраїнського медіаосвітнього експерименту»
Довідковий бюлетень «Медіакультура старшокласників: результати всеукраїнського медіаосвітнього експерименту»
Book Cover: Драматерапія стосунків подружжя як метод дослідження змістів сімейного несвідомого
Драматерапія стосунків подружжя як метод дослідження змістів сімейного несвідомого
Book Cover: ЗАЯВКА
ЗАЯВКА
Book Cover: Заявка для вступу до ГО "Українська асоціація медіапсихологів та медіапедагогів"
Заявка для вступу до ГО "Українська асоціація медіапсихологів та медіапедагогів"
Book Cover: Заявка на проведення дослідно-експериментальної роботи
Заявка на проведення дослідно-експериментальної роботи
Book Cover: Зеленько О. А. Суспільно-політична невизначеність як передумова психотравми особистості у складній життєвій ситуації
Зеленько О. А. Суспільно-політична невизначеність як передумова психотравми особистості у складній життєвій ситуації
Book Cover: Значення досвіду раннього дитинства у формуванні життєвих домагань особистості
Значення досвіду раннього дитинства у формуванні життєвих домагань особистості
Book Cover: Использование текстиля и шерсти в арт-терапевтической практике в Украине
Использование текстиля и шерсти в арт-терапевтической практике в Украине
Book Cover: ІІ Всеукраїнська науково-практична інтернет-конференція «Медіатвoрчість в сучасних українських реаліях: протистояння медіатравмі»
ІІ Всеукраїнська науково-практична інтернет-конференція «Медіатвoрчість в сучасних українських реаліях: протистояння медіатравмі»
Book Cover: Ініціаційні техніки в арт-терапії
Ініціаційні техніки в арт-терапії
Book Cover: Кіберсоціалізація в умовах інформаційної війни
Кіберсоціалізація в умовах інформаційної війни
Book Cover: Кінотренінг: ресурс особистісного розвитку
Кінотренінг: ресурс особистісного розвитку
Book Cover: Козієнко І.О. Психологічні особливості застосування захисних механізмів особистості
Козієнко І.О. Психологічні особливості застосування захисних механізмів особистості
Book Cover: Комплексний медіакультурний феномен
Комплексний медіакультурний феномен
Book Cover: Концептуализация "комплексного медиакультурного феномена"
Концептуализация "комплексного медиакультурного феномена"
Book Cover: Концепція впровадження арт-терапії в дитячих лікарнях
Концепція впровадження арт-терапії в дитячих лікарнях
Book Cover: Концепція впровадження медіаосвіти в Україні
Концепція впровадження медіаосвіти в Україні
Book Cover: Кришовська О.О. Експериментальне дослідження особливостей онлайн-спілкування з незнайомцями в соціальних мережах
Кришовська О.О. Експериментальне дослідження особливостей онлайн-спілкування з незнайомцями в соціальних мережах
Book Cover: Малиш М.М. Політравматичний вплив на внутрішньо переміщених осіб
Малиш М.М. Політравматичний вплив на внутрішньо переміщених осіб
Book Cover: Матеріали до доповіді "Запобігання підлітковому суїциду: вплив медіа"
Матеріали до доповіді "Запобігання підлітковому суїциду: вплив медіа"
Book Cover: Медіа очима сучасної студентської молоді
Медіа очима сучасної студентської молоді
Book Cover: Медіа-активність як фактор становлення особистості сучасного студента
Медіа-активність як фактор становлення особистості сучасного студента
Book Cover: Медіа-культура населення України 2008
Медіа-культура населення України 2008
Book Cover: Медіавізуальні образи у формуванні патріотичних почуттів особистості
Медіавізуальні образи у формуванні патріотичних почуттів особистості
Book Cover: Медіаконтекст вияву патріотичних почуттів представниками Сходу і Заходу України
Медіаконтекст вияву патріотичних почуттів представниками Сходу і Заходу України
Book Cover: Медіакультура : підручник для 10 класу загальноосвітніх навчальних закладів
Медіакультура : підручник для 10 класу загальноосвітніх навчальних закладів
Book Cover: Медіакультура особистості
Медіакультура особистості
Book Cover: Медіакультура особистості: соціально-психологічний підхід: навчально-методичний посібник
Медіакультура особистості: соціально-психологічний підхід: навчально-методичний посібник
Book Cover: Медіакультура та медіаосвіта учнів ЗОШ: Візуальна медіакультура
Медіакультура та медіаосвіта учнів ЗОШ: Візуальна медіакультура
Book Cover: Медіаосвіта та медіаграмотність
Медіаосвіта та медіаграмотність
Book Cover: Медіаосвітні засоби у вихованні патріотизму молоді  в інформаційну добу
Медіаосвітні засоби у вихованні патріотизму молоді в інформаційну добу
Book Cover: Медіаосвітні засоби як ресурс розвитку  патріотичних почуттів особистості
Медіаосвітні засоби як ресурс розвитку патріотичних почуттів особистості
Book Cover: Медіаосвітні і медіапедагогічні принципи формування особистісної медіакультури учнів. Медіапсихологічні принципи та психологічні механізми формування візуальної медіакультури учнів
Медіаосвітні і медіапедагогічні принципи формування особистісної медіакультури учнів. Медіапсихологічні принципи та психологічні механізми формування візуальної медіакультури учнів
Book Cover: Медіаосвітні ресурси розвитку патріотизму і критичного мислення молоді
Медіаосвітні ресурси розвитку патріотизму і критичного мислення молоді
Book Cover: Медіаперцептивна комунікація: еволюція візуального сприймання
Медіаперцептивна комунікація: еволюція візуального сприймання
Book Cover: Медіаперцептивна комунікація: новий тип візуального сприймання
Медіаперцептивна комунікація: новий тип візуального сприймання
Book Cover: Медіапсихологічні ресурси соціально-психологічної реабілітації постраждалих від воєнних дій
Медіапсихологічні ресурси соціально-психологічної реабілітації постраждалих від воєнних дій
Book Cover: МЕДІАПСИХОЛОГІЯ: метаморфози масової свідомості в умовах інформаційної війни
МЕДІАПСИХОЛОГІЯ: метаморфози масової свідомості в умовах інформаційної війни
Book Cover: Медіапсихологія: програма для післядипломної освіти
Медіапсихологія: програма для післядипломної освіти
Book Cover: Медіасоціалізація: гендерні стереотипи серіальної реальності
Медіасоціалізація: гендерні стереотипи серіальної реальності
Book Cover: Медіатворчість в сучасних українських реаліях: протистояння медіатравмі
Медіатворчість в сучасних українських реаліях: протистояння медіатравмі
Book Cover: Медіатравма в умовах інформаційної війни: психологічний та педагогічний аспекти
Медіатравма в умовах інформаційної війни: психологічний та педагогічний аспекти
Book Cover: Можливості арт-терапії в подоланні психічної травми
Можливості арт-терапії в подоланні психічної травми
Book Cover: Моніторинг медіа-культури населення України: Інформаційний бюлетень. Червень 2010
Моніторинг медіа-культури населення України: Інформаційний бюлетень. Червень 2010
Book Cover: Навчальна програма "Медіакультура"
Навчальна програма "Медіакультура"
Book Cover: НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА «Медіапсихологія»
НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА «Медіапсихологія»
Book Cover: Навчально-методичний комплекс спецкурсу «Медіапсихологія: основи рефлексивного підходу»
Навчально-методичний комплекс спецкурсу «Медіапсихологія: основи рефлексивного підходу»
Book Cover: Навчатися ніколи не рано: посібник для небайдужих батьків
Навчатися ніколи не рано: посібник для небайдужих батьків
Book Cover: Найдьонова Л. А. Порівняння європейського і українського дитячих медіаландшафтів
Найдьонова Л. А. Порівняння європейського і українського дитячих медіаландшафтів
Book Cover: НАКАЗ МОН ПРО ПРОВЕДЕННЯ ВСЕУКРАЇНСЬКОГО ЕКСПЕРИМЕНТУ
НАКАЗ МОН ПРО ПРОВЕДЕННЯ ВСЕУКРАЇНСЬКОГО ЕКСПЕРИМЕНТУ
Book Cover: Образи серіальних персонажів як джерело медіасоціалізації дитини
Образи серіальних персонажів як джерело медіасоціалізації дитини
Book Cover: Особенности групповой динамики в работе семейной арт-терапевтической мастерской
Особенности групповой динамики в работе семейной арт-терапевтической мастерской
Book Cover: Павленко І.Г. Медіаграмотність як складова інформаційної культури студентської молоді
Павленко І.Г. Медіаграмотність як складова інформаційної культури студентської молоді
Book Cover: Патріотизм і національна ідентичність молоді в умовах кризи суспільства: медіапсихологічний підхід
Патріотизм і національна ідентичність молоді в умовах кризи суспільства: медіапсихологічний підхід
Book Cover: Патріотизм молоді в умовах інформаційної війни
Патріотизм молоді в умовах інформаційної війни
Book Cover: Плетка О. Т. Вторинна травматизація: класифікація медіатравм
Плетка О. Т. Вторинна травматизація: класифікація медіатравм
Book Cover: Політична міфологія як засіб пізнання та усвідомлення соціально-політичної реальності
Політична міфологія як засіб пізнання та усвідомлення соціально-політичної реальності
Book Cover: Практикум "Робочий зошит"
Практикум "Робочий зошит"
Book Cover: Практична медіаосвіта: авторські уроки
Практична медіаосвіта: авторські уроки
Book Cover: ПРОБЛЕМИ ПОЛІТИЧНОЇ ПСИХОЛОГІЇ Випуск (13)
ПРОБЛЕМИ ПОЛІТИЧНОЇ ПСИХОЛОГІЇ Випуск (13)
Book Cover: ПРОБЛЕМИ ПОЛІТИЧНОЇ ПСИХОЛОГІЇ Випуск (14)
ПРОБЛЕМИ ПОЛІТИЧНОЇ ПСИХОЛОГІЇ Випуск (14)
Book Cover: ПРОБЛЕМИ ПОЛІТИЧНОЇ ПСИХОЛОГІЇ Випуск 1 (15)
ПРОБЛЕМИ ПОЛІТИЧНОЇ ПСИХОЛОГІЇ Випуск 1 (15)
Book Cover: ПРОБЛЕМИ ПОЛІТИЧНОЇ ПСИХОЛОГІЇ Випуск 2 (16)
ПРОБЛЕМИ ПОЛІТИЧНОЇ ПСИХОЛОГІЇ Випуск 2 (16)
Book Cover: Програма експерименту до 2016 року
Програма експерименту до 2016 року
Book Cover: Програма Міжнародної науково-практичної Інтернет-конференції 27.04.16
Програма Міжнародної науково-практичної Інтернет-конференції 27.04.16
Book Cover: ПРОГРАМА НА 2017–2022
ПРОГРАМА НА 2017–2022
Book Cover: Психологічні та педагогічні принципи шкільної медіаосвіти
Психологічні та педагогічні принципи шкільної медіаосвіти
Book Cover: Пушонкова О.А. Моделі ідентичності в дискурсі травми
Пушонкова О.А. Моделі ідентичності в дискурсі травми
Book Cover: Ресурси арт-терапії на допомогу вимушеним переселенцям
Ресурси арт-терапії на допомогу вимушеним переселенцям
Book Cover: Ресурси використання арт-терапевтичних технологій в сімейній медіаосвіті
Ресурси використання арт-терапевтичних технологій в сімейній медіаосвіті
Book Cover: Рефлексивна психологія територіальних спільнот
Рефлексивна психологія територіальних спільнот
Book Cover: Робота з психологічними границями в арт-терапії
Робота з психологічними границями в арт-терапії
Book Cover: Розвиток медіаграмотності комбатантів засобами медіапсихології
Розвиток медіаграмотності комбатантів засобами медіапсихології
Book Cover: Рудченко А. С. Образ України в медіа. Травма меншовартості
Рудченко А. С. Образ України в медіа. Травма меншовартості
Book Cover: Система ціннісних орієнтацій персонажів сучасних телесеріалів як чинник формування цінностей дітей та молоді
Система ціннісних орієнтацій персонажів сучасних телесеріалів як чинник формування цінностей дітей та молоді
Book Cover: Сім’я в інформаційному суспільстві: зміна норми
Сім’я в інформаційному суспільстві: зміна норми
Book Cover: Сімейна медіаосвіта в системі позашкільної освіти
Сімейна медіаосвіта в системі позашкільної освіти
Book Cover: Сімейне обговорення медіаконтенту як фактор формування медіакультури дитини молодшого шкільного віку: аналіз результатів емпіричного дослідження
Сімейне обговорення медіаконтенту як фактор формування медіакультури дитини молодшого шкільного віку: аналіз результатів емпіричного дослідження
Book Cover: Соціально-психологічна робота з сім’єю в системі позашкільної освіти
Соціально-психологічна робота з сім’єю в системі позашкільної освіти
Book Cover: Соціально-психологічні стереотипи сприймання портретних зображень політично активних суб’єктів
Соціально-психологічні стереотипи сприймання портретних зображень політично активних суб’єктів
Book Cover: Соціально-психологічні та психолого-педагогічні засади  організації медіаосвіти молоді
Соціально-психологічні та психолого-педагогічні засади організації медіаосвіти молоді
Book Cover: СПИСОК ЗАКЛАДІВ
СПИСОК ЗАКЛАДІВ
Book Cover: СПИСОК УЧАСНИКІВ ВСЕУКРАЇНСЬКОГО ЕКСПЕРИМЕНТУ
СПИСОК УЧАСНИКІВ ВСЕУКРАЇНСЬКОГО ЕКСПЕРИМЕНТУ
Book Cover: Спільне медіа-дозвілля родини
Спільне медіа-дозвілля родини
Book Cover: Спроба арт-терапевтичної діагностики травм раннього дитинства
Спроба арт-терапевтичної діагностики травм раннього дитинства
Book Cover: Стратегія впровадження асинхронної медіаосвіти в сучасних українських спільнотах
Стратегія впровадження асинхронної медіаосвіти в сучасних українських спільнотах
Book Cover: Сусська О.О. Діагностування інформаційних впливів рекламної медіапродукції методом семантичного диференціалу
Сусська О.О. Діагностування інформаційних впливів рекламної медіапродукції методом семантичного диференціалу
Book Cover: Тараненко О. В. Формування навичок з медіаграмотності як протидія медіатравмуванню
Тараненко О. В. Формування навичок з медіаграмотності як протидія медіатравмуванню
Book Cover: Творча взаємодія з дитиною: Методичні рекомендації
Творча взаємодія з дитиною: Методичні рекомендації
Book Cover: Тези доповідей Міжнародної науково-практичної Інтернет-конференції 27.04.16
Тези доповідей Міжнародної науково-практичної Інтернет-конференції 27.04.16
Book Cover: Федоришин Г.М. Екопсихологія інформаційного середовища та патогенні комунікативні технології
Федоришин Г.М. Екопсихологія інформаційного середовища та патогенні комунікативні технології
Book Cover: Феномен візуального інформаційного простору. Медіаперцептивна комунікація – новий тип візуальної практики людини в медіагенному середовищі. Проблема візуального сприймання
Феномен візуального інформаційного простору. Медіаперцептивна комунікація – новий тип візуальної практики людини в медіагенному середовищі. Проблема візуального сприймання
Book Cover: Формування патріотизму під впливом медіаконтенту в умовах інформаційної війни/
Формування патріотизму під впливом медіаконтенту в умовах інформаційної війни/
Book Cover: Ціко І. Г. До проблеми формування медіаімунітету сучасних школярів: дидактичний аспект
Ціко І. Г. До проблеми формування медіаімунітету сучасних школярів: дидактичний аспект
Book Cover: Чаплінська Ю. С. Можливості сінемалогії при реабілітації психологічної травми
Чаплінська Ю. С. Можливості сінемалогії при реабілітації психологічної травми
Book Cover: Час віртуального життя
Час віртуального життя
Book Cover: Череповська Н.І. Психосоціальна підтримка комбатантів за допомогою медіапсихологічних ресурсів
Череповська Н.І. Психосоціальна підтримка комбатантів за допомогою медіапсихологічних ресурсів
Book Cover: Шебанова В. І. Вплив телевізійного контенту на емоційну сферу студентської молоді
Шебанова В. І. Вплив телевізійного контенту на емоційну сферу студентської молоді
Book Cover: Шишко Н.С. Особливості впливу соціальних інтернет-практик на психологічне благополуччя старшокласників
Шишко Н.С. Особливості впливу соціальних інтернет-практик на психологічне благополуччя старшокласників
Book Cover: Шусть В.В. Соціальна міфотворчість українського медіапростору як чинник формування політичних цінностей
Шусть В.В. Соціальна міфотворчість українського медіапростору як чинник формування політичних цінностей