Медіакультура. Навчальна програма для учнів 9, 10, 11 класів закладів загальної середньої освіти (три роки навчання)

Book Cover: Медіакультура. Навчальна програма для учнів 9, 10, 11 класів закладів загальної середньої освіти (три роки навчання)

Медіакультура. Навчальна програма для учнів 9, 10, 11 класів закладів загальної середньої освіти (три роки навчання) / Л. А. Найдьонова, Н. І. Череповська, О. Л. Вознесенська, Ю. С. Чаплінська, Л. В. Григоровська ; за ред. Л. А. Найдьонової ; Інститут соціальної та політичної психології НАПН України. – Київ, 2023. – 86 с.

 

Навчальна програма для старшокласників «Медіакультура» спрямована на формування у молодого покоління критичного мислення і свідомого ставлення до інформації в медіа- та інформаційному просторі, розуміння молоддю соціокультурного й політичного контексту закономірностей функціонування медіа в сучасному світі.

Запропонований алгоритм розвитку медіакультури особистості спирається на психологічну культуру саморегуляції емоційних станів учнів у їхній взаємодії з медіа та соціальним середовищем за допомогою медіазасобів, що дає змогу кожному відчувати й утверджувати себе як відповідального носія і творця шкільної, національної і глобальної медіакультури.

Упровадження курсу сприятиме формуванню високого рівня особистісної медіакультури молодого покоління, розвитку його компетентностей, важливих для самоздійснення в сучасному інформаційному світі: здатності протидіяти агресивному медіасередовищу, розпізнавати медіаманіпуляції, бути стійкими до медіатравмування, за допомогою медіатворчості віднаходити ресурси для відновлення.

Адресується вчителям закладів освіти, медіапедагогам, соціальним працівникам, особам, чия діяльність повязана зі сферою медіаосвіти.

Excerpt:

Рекомендовано до друку Вченою радою Інституту соціальної та політичної психології НАПН України (протокол № 11/23 від 26.09 2023 року)

READ MORE

Державна наукова установа «Інститут модернізації змісту освіти» рішенням експертної комісії з психології та педагогіки від 14.12.2023 року (протокол № 4) навчальній програмі «МЕДІАКУЛЬТУРА» для учнів 9, 10, 11 класів закладів загальної середньої освіти за ред. Найдьонової Л. А. (автори: Найдьонова Л. А., Череповська Н. І., Вознесенська О. Л., Чаплінська Ю. С., Григоровська Л. В.) надано гриф «Схвалено для використання в освітньому процесі», який зареєстрований у Каталозі надання грифів навчальній літературі та навчальним програмам за № 7.0022-2023.

COLLAPSE