Абаніна Г.В. Наративні практики як ресурс подолання наслідків медіатравмуючих впливів

Book Cover: Абаніна Г.В. Наративні практики як ресурс подолання наслідків медіатравмуючих впливів
Excerpt:

Анотація. Проаналізовано специфічну природу травматичної пам'яті та ефективність інтеграції фрагментарних травматичних спогадів у життєву історію клієнта для подолання наслідків медіатравмуючих ситуацій. Представлено модель «терапевтичних сходинок» травмофокусованої наративної реконструкції та психотерапевтичну техніку наратизації травматичної події. Запропоновано медіапрактику «наративний кінопоказ».

Ключові слова: психотравма, медіатравма, наративні практики.

READ MORE

Аннотация. Проанализирована специфическая природа травматической памяти, эффективность интеграции фрагментированных травматических воспоминаний в жизненную историю клиента для преодоления последствий медиатравмирующих ситуаций. Представлена модель «терапевтических ступеней» травмофокусированной нарративной реконструкции, а также психотерапевтическая техника нарратизации травматического события. Предложена медиапрактика «нарративный кинопоказ».

Ключевые слова: психотравма, медиатравма, нарративные практики.

Summary: Аnalyzed a nature of  traumatic recollection, effectiveness of integration of fragmented traumatic recollections into the client's life history for remedial actions taken after media trauma situations. Presented an  model of «therapeutic steps» for trauma-focused narrative reconstruction and psychotherapeutic technique of narratization of  traumatic event. Proposed a
media practice «narrative movie screening».

Key words: psycho trauma, media trauma, narrative practices.

COLLAPSE

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter.