Шишко Н.С. Особливості впливу соціальних інтернет-практик на психологічне благополуччя старшокласників

Book Cover: Шишко Н.С. Особливості впливу соціальних інтернет-практик на психологічне благополуччя старшокласників
Excerpt:

Анотація: Представлено результати емпіричного дослідження впливу соціальних інтернет-практик на рівень психологічне благополуччя старшокласників. Встановлено, що подібний вплив є неоднорідним і залежить від конкретного змісту діяльності учнів в мережі. Запропоновані вектори корекції психологічного благополуччя старшокласників шляхом внесення змін у їхні інтернет-практики.

Ключові слова: психологічне благополуччя, соціальні інтернет-практики, старшокласники.

READ MORE

Аннотация: Представлены результаты эмпирического исследования влияния социальных интернет-практик на уровень психологическое благополучие старшеклассников. Определено, что подобное воздействие неоднородно и зависит от конкретного содержания деятельности учащихся в сети. Предложенные векторы коррекции психологического благополучия старшеклассников путем внесения изменений в их интернет-практики.

Ключевые слова: психологическое благополучие, социальные интернет-практики, старшеклассники.

Summary: The results of empirical study of the impact of online social practices at the level of psychological well-being of seniors. It was established that this effect is uneven and depends on the specific content of the students in the network. The proposed correction vectors psychological well-being of seniors through changes in their online practices.

Key words: psychological well-being, social internet practices, high school students

COLLAPSE

Соціально-психологічні та психолого-педагогічні засади організації медіаосвіти молоді

Book Cover: Соціально-психологічні та психолого-педагогічні засади  організації медіаосвіти молоді

Колективна монографія: рукопис

Excerpt:

Колективна монографія підготовлена  у межах виконання науково-дослідної роботи «Соціально-психологічні та психолого-педагогічні засади організації медіаосвіти молоді», що виконувалася лабораторією психології масової комунікації та медіаосвіти Інституту соціальної та політичної психології НАПН України протягом 2014-2016 рр. Розглянуто соціально-психологічні та психолого-педагогічні засади організації медіаосвіти молоді в умовах сучасних викликів українського суспільства, зокрема  інформаційної війни, яка супроводжує гібр

READ MORE

идний воєнний конфлікт на Сході України. Представлено теорію саморегуляції взаємодії особистості з медійним простором, висвітлено стильовий підхід в медіапсихологічних дослідженнях, який призваний забезпечити індивідуалізацію медіаосвіти. Проаналізовано найкращі практики медіаосвіти з досвіду всеукраїгнського медіаосвітнього експерименту. Монографія містить корисні практичні рекомендації з розгортання масової медіаосвіти в Україні, може бути корисна викладачам, вчителям, шкльним психологам, дослідникам, студентам, усім, хто цікавиться впливом медіа на молоде покоління.

COLLAPSE