Медіапсихологічні ресурси подолання травми війни (друге видання доп. і випр.)

Book Cover: Медіапсихологічні ресурси подолання травми війни (друге видання доп. і випр.)

Череповська, Н. І., Умеренкова, Н. Ф. Медіапсихологічні ресурси подолання травми війни :  Практичний посібник. Друге видання доп. і випр., 2021 [Електронний ресурс]. Взято з http://mediaosvita.org.ua/book/mediapsyhologichni-resursy-podolannya-travmy-vijny-2/

Актуальність посібника «Медіапсихологічні ресурси подолання травми війни» обумовлена такими реаліями, як збройний конфлікт на сході України та нагальною потребою у розширенні практичного інструментарію психологічної підтримки комбатантів, який би стимулював їх до вирішення власних проблем і підвищував соціальну адаптивність.

Медіакультура: викладання в старших класах: навчально-методичний посібник

Book Cover: Медіакультура: викладання в старших класах: навчально-методичний посібник

Найдьонова, Л. А. (Ред.), & Череповська, Н. І. (Уклад.). (2020). Медіакультура: викладання в старших класах: навчально-методичний посібник. Київ: Ін-т соц. та політ. психології НАПН України. Режим доступу: http://mediaosvita.org.ua/book/mediakultura-vykladannya-v-starshyh-klasah-navchalno-metodychnyj-posibnyk/

Медіапсихологія: кіберсоціалізація в умовах гібридної війни: монографія

Book Cover: Медіапсихологія: кіберсоціалізація в умовах гібридної війни: монографія

Найдьонова, Л. А., & Череповська, Н. І. (Ред.). (2020). Медіапсихологія: кіберсоціалізація в умовах гібридної війни: монографія. Київ: Нац. акад. пед. наук України, Ін-т соц. та політ. психології. Режим доступу: http://mediaosvita.org.ua/book/mediapsyhologiya-kibersotsializatsiya-v-umovah-gibrydnoyi-vijny-monografiya/

Медіапсихологічні ресурси подолання травми війни у ветеранів

Book Cover: Медіапсихологічні ресурси подолання травми війни у ветеранів

 Череповська Н. І. Медіапсихологічні ресурси подолання травми війни у ветеранів / Н. І. Череповська // Посттравматичний стресовий розлад: дорослі, діти та родини в ситуації війни : міжнар. наук.-практ. вид. / [заг. ред.: І. Маноха, Г. Собчук]. – Варшава – Київ: ПАН-Гнозіс, 2017. – Т. І. – С. 313–325

Медіагігієна: підтримка спихологічного добробуту дорослих і дітей

Book Cover: Медіагігієна: підтримка спихологічного добробуту дорослих і дітей

 

Череповська, Н. І. (2020). Медіагігієна: підтримка психологічного добробуту дорослих і дітей. Соціальний педагог, 9-10(165-166), с. 42-49

Розвиток патріотизму дітей дошкільного віку за допомогою медіапсихологічних ресурсів

Book Cover: Розвиток патріотизму дітей дошкільного віку за допомогою медіапсихологічних ресурсів

Череповська Н.І. "Розвиток патріотизму дітей дошкільного віку за допомогою медіапсихологічних ресурсів"

Reviews:Череповська Н.І. wrote:

У роботі розглядається актуальність патріотизму молоді. Висвітлюється проблема розвитку патріотизму в добу медіа та інформаційних технологій. Висувається завдання розвитку патріотизму дітей дошкільного віку за допомогою медіапсихологічних ресурсів. Медіапсихологічні ресурси становлять україномовний медіаконтент і способи його опрацювання. Зазначається тривалість переглядів, спільне обговорення, пропонуються форми роботи з дітьми.
Ключові слова: патріотизм молоді, розвиток патріотизму дітей дошкільного віку, медіапсихологічні ресурси, український медіаконтент, форми роботи з дітьми.


Розвиток патріотизму у молоді психологічними засобами методики “Медіаклуб”

Book Cover: Розвиток патріотизму у молоді психологічними засобами методики "Медіаклуб"

Череповська Н.І. "Розвиток патріотизму у молоді психологічними засобами методики "Медіаклуб"" / Череповська Н.І.  / Проблеми політичної психології. № 21, 1 (Груд 2018), с. 150-160. 

Excerpt:

Патріотизм розглядається як психологічна характеристика особистості, яку варто досліджувати в процесі її постійного оновлення змісту, що відповідає конкретному історичному часу розвитку суспільства. Медіаграмотність і критичне мислення особистості, які є психологічним імунітетом особистості проти деструктивних інформаційних впливів та запорукою збереження її національної ідентичності в умовах інформаційної війни, визначаються як когнітивні інструментальні якості патріота. Розвиток патріотизму молоді і нових патр

READ MORE

іотичних якостей особистості можливо здійснювати за допомогою медіапсихологічних ресурсів, зокрема методики «Медіаклуб». За рахунок поглиблення процесуальної частини зазначеної методики розширено її можливості. Так, до існуючих «традиційного» і «рольового» форматів проведення медіаклубу додано модифікований «інтерпретаційний» підхід візуальної соціології, суть якого полягає у різноманітних підходах інтерпретації сприйнятого. Крім того, було розроблено «ідентифікаційний» варіант проведення медіаклубу, учасники якого свідомо ототожнюють себе з героєм фільму, а потому рефлектують власні емоції, почуття, аналізують думки, викликані цим «перевтіленням». Медіаклуб у форматі «стоп-кадр» як зупинення рухомого зображення передбачає можливість більш детального аналізу попереднього фрагменту або ключового кадру фільму. «Ілюстративний» формат медіаклубу передбачає використання «нарізок» з різних фільмів, але які ілюструють сюжети однієї теми. Цей формат є доцільним для засвоєння певної теми, проведення запланованої дискусії. Ключові слова: патріотизм особистості, нові інструментальні якості патріота, медіапсихологічні засоби, методика медіаклуб, нові формати проведення медіаклубу.

COLLAPSE

Медіапсихологічні ресурси подолання травми війни

Book Cover: Медіапсихологічні ресурси подолання травми війни

Череповська, Н. І., Дідик, Н. Ф. (2019). Медіапсихологічні ресурси подолання травми війни. Практичний посібник. [Електронний ресурс]. Взято з https://bit.ly/353yJ98

(ПРЕПРИНТ)

 

Excerpt:

 

Актуальність посібника «Медіапсихологічні ресурси подолання травми війни» обумовлена такими реаліями, як збройний конфлікт на сході України та нагальною потребою у розширенні практичного інструментарію психологічної підтримки комбатантів, який би стимулював їх до вирішення власних проблем і підвищував соціальну адаптивність.

READ MORE

У представленому практичному посібнику пропонуються ефективні способи психологічної, ментальної підтримки з подолання травми війни у комбатантів і членів їхніх родин. Автори посібника висувають ідею ресурсності медіапсихології у процесі психологічного відновлення травмованих. Це – широке застосування різноформатного медіаконтенту, а також використання різноманітних технологій: профілактики деструктивних інформаційних впливів медіа, психологічної просвіти, опосередкованої візуальним матеріалом, самовідновлення й підвищення соціальної адаптивності за допомогою методики «Медіаклуб». Особлива увага в роботі з подолання травми приділяється спеціальним формам організації груп як комбатантів, так і членів їхніх родин.

Практичний посібник адресується психологам, військовим психологам, капеланам, офіцерам з морального психологічного забезпечення, заступникам командирів у роботі з особовим складом, соціальним педагогам та працівникам, психологам-волонтерам.

COLLAPSE