Сусська О.О. Діагностування інформаційних впливів рекламної медіапродукції методом семантичного диференціалу

Book Cover: Сусська О.О. Діагностування інформаційних впливів рекламної медіапродукції методом семантичного диференціалу
Excerpt:

Анотація: При всій поліфункціональності культурної діяльності, різноманітності її змісту та форм пред`явлення, її головною метою залишається формування певного типу особистості, що має конкретні психологічні якості. Ця гуманістична функція культури може справджуватись або не справджуватись під впливом медіа. В урбанізованій соціально-культурній сфері цей вплив реалізується у медіарекламі,  зміст якої складається за рахунок обміну смислами і цінностями, що можуть гуманізувати особистість молодої людини або спотвор

READ MORE

ити її духовну модель світу.

Ключові слова: особистість, медіа, соціокультурна сфера, психологічні якості.

Аннотация: При всей полифункциональности культурной деятельности, разнообразии ее содержания и форм предъявления, её главной целью остается формирование определенного типа личности, имеющего конкретные психологические качества. Эта гуманистическая функция культуры может утверждаться либо не утверждаться под воздействием медиа. В урбанизированной социально-культурной сфере это воздействие реализуется в медиарекламе, содержание которой складывается за счет обмена смыслами и ценностями, могущими гуманизировать молодую  личность  либо исказить её духовную модель мира.

Ключевые слова: личность, медиа, социо-культурная сфера, психологические качества.

Summary: Despite multyfunctionalisation of cultural activities, a variety of contents and   suggested forms, their main goal is the formation of a certain type of personality that has the specific psychological qualities. This human function of culture can become true or not become true under the influence of the media. In urban socio-cultural sphere, this effect has realized in the Media ads, which content had made through the exchange of meanings and values that can humanize the identity of the young men or distort their spiritual model of the world.

Key words: personality, Media, socio-cultural sphere, psychological qualities.

COLLAPSE

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter.