Шусть В.В. Соціальна міфотворчість українського медіапростору як чинник формування політичних цінностей

Book Cover: Шусть В.В. Соціальна міфотворчість українського медіапростору як чинник формування політичних цінностей
Excerpt:

Анотація. Процеси інформатизації українського суспільства призвели до значного зростання можливостей впливу соціально-політичних міфів на суспільну свідомість і політичні цінності. Сучасні засоби комунікації та мультимедійні технології українського медіапростору здійснюють функцію політичної соціалізації молоді, продукуючи численні міфологеми.

Ключові слова: медіапростір, соціальна міфотворчість, політичні цінності, аксіопсихологія.

READ MORE

Аннотация. Процессы информатизации украинского общества привели к значительному росту возможностей влияния социально-политических мифов на общественное сознание и политические ценности. Современные средства коммуникации и мультимедийные технологии украинского медиапространства осуществляют функцию политической социализации молодежи, производя многочисленные мифологемы.

Ключевые слова: медиапространство, социальная мифотворчество, политические ценности, аксиопсихология.

Summary:The processes of informatization of the Ukrainian society led to a significant increase in the possibilities for the influence of socio-political myths on public consciousness and political values. Modern means of communication and multimedia technologies of the Ukrainian media space carry out the function of political socialization of young people, producing numerous mythologems.

Key words: media space, social mythmaking, political values, axiopsihology.

COLLAPSE

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter.