Влияние родителей на динамические процессы в первом классе

Book Cover: Влияние родителей на динамические процессы в первом классе

Вознесенская Е.Л. Влияние родителей на динамические процессы в первом классе / Вознесенська О. Л. ; Наукові студії із соціальної та політичної психології: Зб. статей / АПН України, Ін-т соціальної та політичної психології; Редкол.: С. Д. Максименко, М. М. Слюсаревський та ін. – К.: Міленіум, 2008. – Вип. 21 (24). – С. 123-138.

Excerpt:

Аналізується вплив батьків на формування класного колек­ти­ву. Стосунки в трикутнику Батьки–Діти–Школа розгляд­а­ються під кутом зору системного підходу як взаємодія двох систем: сімейної і шкільної. Розглянуто стадії групової ди­наміки в організованій творчій взаємодії дітей і батьків на сімейній арт-терапевтичній майстерні.

Ключові слова:   сімейна   система,   школа  як  система,  арт-те­ра­певтична майстерня, групова динаміка.

READ MORE

Анализируется влияние родителей на формирование классно­го коллектива. Отношения в треугольнике Родители–Де­ти–Школа рассматриваются с точки зрения системного подхода как взаимодействие двух систем: семейной и школьной. Рассмотрены стадии групповой динамики в организо­ван­ном творческом взаимодействии детей и родителей на семейной арт-терапевтической мастерской.

Ключевые слова: семейная система, школа как система, арт-терапевтическая мастерская, групповая динамика.

Parent’s influence on formation of class collective is analyzed in the article. Relationships in the Parents–Children–School triangle  are viewed from the point of view of systematic approach as interaction between two systems: family and school. Stages of group dynamics of organized child-parental creative interaction within family art - therapeutic workshop are considered.

Key words: family system, school as a system, art-therapeutic workshop, group dynamics.

COLLAPSE

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *