Система ціннісних орієнтацій персонажів сучасних телесеріалів як чинник формування цінностей дітей та молоді

Book Cover: Система ціннісних орієнтацій персонажів сучасних телесеріалів як чинник формування цінностей дітей та молоді

Вознесенська О. Л. Система ціннісних орієнтацій персонажів сучасних телесеріалів як чинник формування цінностей дітей та молоді / Вознесенська О. Л. ; Наукові студії із соціальної та політичної психології : Зб. статей / НАПН України, Ін-т соціальної та політичної психології ; [редакційна рада : М. М. Слюсаревський (голова); В.Г. Кремень, С. Д. Максименко та ін. – К.: Міленіум, 2013. – Вип. 32 (35). – С. 294-302.

Excerpt:

Стаття містить часткові результати емпіричного дослідження образів персонажів сучасних серіалів, що є основою для соціалізації особистості. Виділені особливості ціннісних орієнтацій чоловічих та жіночих персонажів гумористичного серіалу «Щасливі разом». Зроблено висновок щодо негативного впливу ціннісних орієнтацій, що впроваджуються серіальними персонажами, на формування ціннісної сфери дітей та молоді через медіасоціалізацію. Порушено проблему довготривалих соціальних наслідків моделювання цінностей дітей серіальною телепр

READ MORE

одукцією.

Ключові слова: медіасоціалізація, серіал, цінності, дитина.

Статья содержит частичные результаты эмпирического исследования образов персонажев, которые являються основой для социализации личности. Выделены особенности ценностных ориентаций мужских и женских персонажей юмористического сериала «Счастливы вместе». Сделан вывод о негативном влиянии ценностных ориентаций, которые вщедряються сериальными персонажами, на формирование ценностной сферы детей и молоди через медиасоциализацию. Затронута проблема длительных социальных последствий моделирования цінностей детей сериальной телепродукцией.

Ключевые слова: медиасоциализация, сериал, ценности, ребенок.

The article contains partial results of the empirical study of images of contemporary TV series' characters, which influence personality socialization. Peculiarities of value orientations of male and female characters of the comic series "Happy Together" are identified. It is concluded that value orientations which are implanted by the characters of TV series have negative impact on formation of value sphere of children and young people through mediasocialization. The problem concerned with long-term social consequences of the impact of TV series on kids' values is discussed

Keywords: media socialization, soap opera, values, child

COLLAPSE

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *