Кінотренінг: ресурс особистісного розвитку

Book Cover: Кінотренінг: ресурс особистісного розвитку
Cover Artists:
Genres:
Tags:
Excerpt:

У статті розглянуто особливості психологічного аналізу медіапродукту як інтерактивної медіади- дактичної технології. Визначено можливості застосування медіадидактичних технологій у форматі ме- діаклубних сесій. Запропоновано програму майстер-класу «Кінотренінг: ресурс особистісного розвитку».

Ключові слова: медіаосвіта, медіадидактика, медіаклуб, медіапродукт, кінотренінг.

READ MORE

В статье рассмотрены особенности психологического анализа медиапродукта как интерактив- ной медиадидактической технологии. Определены возможности использования медиадидактических технологий в формате медиаклубных сессий. Предложена программа мастер-класса «Кинотренинг: ресурс личностного развития».

Ключевые слова: медиаобразование, медиадидактика, медиаклуб, медиапродукт, кинотренинг.

The circumstances of psychological analysis of mediaproduct as interactive mediadidactic technology are con- sidered in the article. The opportunities of mediadidactic technologies usage in format of mediaclub sessions are determined. There has been proposed the master-class program „Movie training: personal development resource”.

Key words: mediaeducation, mediadidactics, mediaclub, mediaproduct, movie training.

COLLAPSE

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *