No Cover Artist Specified

Book Cover: Вознесенська О.Л. Блогерство як вид медіа-арттерапії
Вознесенська О.Л. Блогерство як вид медіа-арттерапії

Cover Artist: Абаніна Г.В.

Book Cover: Абаніна Г.В. Наративні практики як ресурс подолання наслідків медіатравмуючих впливів
Абаніна Г.В. Наративні практики як ресурс подолання наслідків медіатравмуючих впливів

Cover Artist: Анищенко О. О.

Book Cover: Анищенко О. О. Психологічна допомога при медіатравмі методами тілесно-орієнтованої терапії
Анищенко О. О. Психологічна допомога при медіатравмі методами тілесно-орієнтованої терапії

Cover Artist: Чаплінська Ю.С.

Book Cover: Адаптивний інтелект
Адаптивний інтелект
Book Cover: Аналіз комплексного феномену масової культури саги «Сутінки»: особистісний рiвень
Аналіз комплексного феномену масової культури саги «Сутінки»: особистісний рiвень
Book Cover: Аналіз комплексного феномену масової культури саги «Сутніки»: символіко-міфологічний рівень
Аналіз комплексного феномену масової культури саги «Сутніки»: символіко-міфологічний рівень
Book Cover: Парасоциальность и медиатворчество: потенциал дистанционного обучения
Парасоциальность и медиатворчество: потенциал дистанционного обучения
Book Cover: Ризики та переваги користування гаджетами дітьми
Ризики та переваги користування гаджетами дітьми
Book Cover: РОБОТИ В ОСВІТНІЙ СФЕРІ
РОБОТИ В ОСВІТНІЙ СФЕРІ
Book Cover: Чаплінська Ю. С. Можливості сінемалогії при реабілітації психологічної травми
Чаплінська Ю. С. Можливості сінемалогії при реабілітації психологічної травми

Cover Artist: Череповська Н.І.

Book Cover: Деструктивні інформаційні впливи медіа та профілактика їх наслідків у військовослужбовців та ветеранів АТО
Деструктивні інформаційні впливи медіа та профілактика їх наслідків у військовослужбовців та ветеранів АТО
Book Cover: Медіагігієна: підтримка спихологічного добробуту дорослих і дітей
Медіагігієна: підтримка спихологічного добробуту дорослих і дітей
Book Cover: Медіаконтекст вияву патріотичних почуттів представниками Сходу і Заходу України
Медіаконтекст вияву патріотичних почуттів представниками Сходу і Заходу України
Book Cover: Медіаосвітні засоби у вихованні патріотизму молоді  в інформаційну добу
Медіаосвітні засоби у вихованні патріотизму молоді в інформаційну добу
Book Cover: Медіаосвітні засоби як ресурс розвитку  патріотичних почуттів особистості
Медіаосвітні засоби як ресурс розвитку патріотичних почуттів особистості
Book Cover: Медіаперцептивна комунікація: еволюція візуального сприймання
Медіаперцептивна комунікація: еволюція візуального сприймання
Book Cover: Медіаперцептивна комунікація: новий тип візуального сприймання
Медіаперцептивна комунікація: новий тип візуального сприймання
Book Cover: Медіапсихологічні ресурси подолання травми війни у ветеранів
Медіапсихологічні ресурси подолання травми війни у ветеранів
Book Cover: Медіапсихологічні ресурси соціально-психологічної реабілітації постраждалих від воєнних дій
Медіапсихологічні ресурси соціально-психологічної реабілітації постраждалих від воєнних дій
Book Cover: Патріотизм і національна ідентичність молоді в умовах кризи суспільства: медіапсихологічний підхід
Патріотизм і національна ідентичність молоді в умовах кризи суспільства: медіапсихологічний підхід
Book Cover: Патріотизм молоді в умовах інформаційної війни
Патріотизм молоді в умовах інформаційної війни
Book Cover: Психологічні та педагогічні принципи шкільної медіаосвіти
Психологічні та педагогічні принципи шкільної медіаосвіти
Book Cover: Розвиток медіаграмотності комбатантів засобами медіапсихології
Розвиток медіаграмотності комбатантів засобами медіапсихології
Book Cover: Розвиток патріотизму дітей дошкільного віку за допомогою медіапсихологічних ресурсів
Розвиток патріотизму дітей дошкільного віку за допомогою медіапсихологічних ресурсів
Book Cover: Розвиток патріотизму у молоді психологічними засобами методики "Медіаклуб"
Розвиток патріотизму у молоді психологічними засобами методики "Медіаклуб"
Book Cover: Череповська Н.І. Психосоціальна підтримка комбатантів за допомогою медіапсихологічних ресурсів
Череповська Н.І. Психосоціальна підтримка комбатантів за допомогою медіапсихологічних ресурсів

Cover Artist: Доброносова Ю.Д.

Book Cover: Доброносова Ю.Д. Екзистенціальна специфіка медіатравматичного досвіду
Доброносова Ю.Д. Екзистенціальна специфіка медіатравматичного досвіду

Cover Artist: Федоришин Г.М.

Book Cover: Федоришин Г.М. Екопсихологія інформаційного середовища та патогенні комунікативні технології
Федоришин Г.М. Екопсихологія інформаційного середовища та патогенні комунікативні технології

Cover Artist: Глушко А.В.

Book Cover: Глушко А.В. Візуалізація збройного конфлікту в українських мережевих ЗМК як фактор медіатравми
Глушко А.В. Візуалізація збройного конфлікту в українських мережевих ЗМК як фактор медіатравми

Cover Artist: Голубєва О.Є

Book Cover: Беременность и роды как экзистенциальное событие в жизни семьи
Беременность и роды как экзистенциальное событие в жизни семьи
Book Cover: Комплексний медіакультурний феномен
Комплексний медіакультурний феномен
Book Cover: Концептуализация "комплексного медиакультурного феномена"
Концептуализация "комплексного медиакультурного феномена"
Book Cover: Стратегія впровадження асинхронної медіаосвіти в сучасних українських спільнотах
Стратегія впровадження асинхронної медіаосвіти в сучасних українських спільнотах

Cover Artist: Губар Є.В.

Book Cover: Губар Є.В. Медіакультура крізь призму когнітивного стилю сприйняття інформації
Губар Є.В. Медіакультура крізь призму когнітивного стилю сприйняття інформації

Cover Artist: Козієнко І.О.

Book Cover: Козієнко І.О. Психологічні особливості застосування захисних механізмів особистості
Козієнко І.О. Психологічні особливості застосування захисних механізмів особистості

Cover Artist: Кришовська О.О.

Book Cover: RELATIONSHIP BETWEEN SOCIAL OPTIMISM AND CITIZENSHIP ACTIVITY
RELATIONSHIP BETWEEN SOCIAL OPTIMISM AND CITIZENSHIP ACTIVITY
Book Cover: Кришовська О.О. Експериментальне дослідження особливостей онлайн-спілкування з незнайомцями в соціальних мережах
Кришовська О.О. Експериментальне дослідження особливостей онлайн-спілкування з незнайомцями в соціальних мережах

Cover Artist: Малиш М.М.

Book Cover: Малиш М.М. Політравматичний вплив на внутрішньо переміщених осіб
Малиш М.М. Політравматичний вплив на внутрішньо переміщених осіб

Cover Artist: Мироненко Г.В.

Book Cover: Кінотренінг: ресурс особистісного розвитку
Кінотренінг: ресурс особистісного розвитку

Cover Artist: Найдьонова Л.А.

Book Cover: MEDIA PSYCHOLOGY AS A CONCEPTUAL BACKGROUND FOR MEDIA EDUCATION: BEST PRACTICES IN UKRAINE
MEDIA PSYCHOLOGY AS A CONCEPTUAL BACKGROUND FOR MEDIA EDUCATION: BEST PRACTICES IN UKRAINE
Book Cover: ТРИВОЖНИЙ ІНФОРМАЦІЙНИЙ ВИР КОРОНАВІРУСУ: ЯК ЗДОЛАТИ?
ТРИВОЖНИЙ ІНФОРМАЦІЙНИЙ ВИР КОРОНАВІРУСУ: ЯК ЗДОЛАТИ?

Cover Artist: Обухова Н.О.

Book Cover: Музикотерапія в сенсорно збагачених умовах для дітей з особливостями розвитку
Музикотерапія в сенсорно збагачених умовах для дітей з особливостями розвитку

Cover Artist: Павленко І.Г.

Book Cover: Павленко І.Г. Медіаграмотність як складова інформаційної культури студентської молоді
Павленко І.Г. Медіаграмотність як складова інформаційної культури студентської молоді

Cover Artist: Плетка О. Т.

Book Cover: Плетка О. Т. Вторинна травматизація: класифікація медіатравм
Плетка О. Т. Вторинна травматизація: класифікація медіатравм

Cover Artist: Пушонкова О.А.

Book Cover: Пушонкова О.А. Моделі ідентичності в дискурсі травми
Пушонкова О.А. Моделі ідентичності в дискурсі травми

Cover Artist: Рудченко А. С.

Book Cover: Рудченко А. С. Образ України в медіа. Травма меншовартості
Рудченко А. С. Образ України в медіа. Травма меншовартості

Cover Artist: Шебанова В. І.

Book Cover: Шебанова В. І. Вплив телевізійного контенту на емоційну сферу студентської молоді
Шебанова В. І. Вплив телевізійного контенту на емоційну сферу студентської молоді

Cover Artist: Шусть В. В.

Book Cover: Шусть В.В. Соціальна міфотворчість українського медіапростору як чинник формування політичних цінностей
Шусть В.В. Соціальна міфотворчість українського медіапростору як чинник формування політичних цінностей

Cover Artist: Шишко Н.С.

Book Cover: Шишко Н.С. Особливості впливу соціальних інтернет-практик на психологічне благополуччя старшокласників
Шишко Н.С. Особливості впливу соціальних інтернет-практик на психологічне благополуччя старшокласників

Cover Artist: Сусська О.О.

Book Cover: Сусська О.О. Діагностування інформаційних впливів рекламної медіапродукції методом семантичного диференціалу
Сусська О.О. Діагностування інформаційних впливів рекламної медіапродукції методом семантичного диференціалу

Cover Artist: Сидоркіна М.Ю.

Book Cover: Гуманізація стосунків між поколіннями: досвід сімейної арт-майстерні
Гуманізація стосунків між поколіннями: досвід сімейної арт-майстерні
Book Cover: Ресурси використання арт-терапевтичних технологій в сімейній медіаосвіті
Ресурси використання арт-терапевтичних технологій в сімейній медіаосвіті
Book Cover: Сімейна медіаосвіта в системі позашкільної освіти
Сімейна медіаосвіта в системі позашкільної освіти

Cover Artist: Тараненко О. В.

Book Cover: Тараненко О. В. Формування навичок з медіаграмотності як протидія медіатравмуванню
Тараненко О. В. Формування навичок з медіаграмотності як протидія медіатравмуванню

Cover Artist: Ціко І. Г.

Book Cover: Ціко І. Г. До проблеми формування медіаімунітету сучасних школярів: дидактичний аспект
Ціко І. Г. До проблеми формування медіаімунітету сучасних школярів: дидактичний аспект

Cover Artist: Вознесенська О.Л.

Book Cover: RELATIONSHIP BETWEEN SOCIAL OPTIMISM AND CITIZENSHIP ACTIVITY
RELATIONSHIP BETWEEN SOCIAL OPTIMISM AND CITIZENSHIP ACTIVITY
Book Cover: Арт-вітаміни від арт-терапевтичної асоціації: проєкт психологічної допомоги населенню під час пандемії COVID-19
Арт-вітаміни від арт-терапевтичної асоціації: проєкт психологічної допомоги населенню під час пандемії COVID-19
Book Cover: Арт-терапевтична освіта: аналіз зарубіжного та вітчизняного досвіду
Арт-терапевтична освіта: аналіз зарубіжного та вітчизняного досвіду
Book Cover: Арт-терапевтичний простір постмодерністського часу
Арт-терапевтичний простір постмодерністського часу
Book Cover: Арт-терапія в роботі з вимушеними переселенцями
Арт-терапія в роботі з вимушеними переселенцями
Book Cover: Арт-терапія в роботі з конфліктами та миротворенні
Арт-терапія в роботі з конфліктами та миротворенні
Book Cover: Арт-терапія як засіб психосоціального відновлення особистості
Арт-терапія як засіб психосоціального відновлення особистості
Book Cover: Багатофакторна модель взаємодії у віртуальних групах
Багатофакторна модель взаємодії у віртуальних групах
Book Cover: Батьківська медіапедагогіка в системі позашкільної освіти
Батьківська медіапедагогіка в системі позашкільної освіти
Book Cover: Батьківська медіапедагогіка в системі позашкільної освіти
Батьківська медіапедагогіка в системі позашкільної освіти
Book Cover: Беременность и роды как экзистенциальное событие в жизни семьи
Беременность и роды как экзистенциальное событие в жизни семьи
Book Cover: Використання акварелі у тристадійній роботі з подружжям
Використання акварелі у тристадійній роботі з подружжям
Book Cover: Використання арт-технологій в сімейній психотерапії
Використання арт-технологій в сімейній психотерапії
Book Cover: Використання мандали в медіаосвітніх заняттях
Використання мандали в медіаосвітніх заняттях
Book Cover: Вікові особливості взаємодії дитини з медіа в родинному контексті
Вікові особливості взаємодії дитини з медіа в родинному контексті
Book Cover: Влияние родителей на динамические процессы в первом классе
Влияние родителей на динамические процессы в первом классе
Book Cover: Вознесенська О. Л. Імпліцитна типологія медіатравм в контексті медіаактивності особистості
Вознесенська О. Л. Імпліцитна типологія медіатравм в контексті медіаактивності особистості
Book Cover: Гуманізація стосунків між поколіннями: досвід сімейної арт-майстерні
Гуманізація стосунків між поколіннями: досвід сімейної арт-майстерні
Book Cover: Драматерапія стосунків подружжя як метод дослідження змістів сімейного несвідомого
Драматерапія стосунків подружжя як метод дослідження змістів сімейного несвідомого
Book Cover: Значення досвіду раннього дитинства у формуванні життєвих домагань особистості
Значення досвіду раннього дитинства у формуванні життєвих домагань особистості
Book Cover: Использование текстиля и шерсти в арт-терапевтической практике в Украине
Использование текстиля и шерсти в арт-терапевтической практике в Украине
Book Cover: Ініціаційні техніки в арт-терапії
Ініціаційні техніки в арт-терапії
Book Cover: Комплексний медіакультурний феномен
Комплексний медіакультурний феномен
Book Cover: Концептуализация "комплексного медиакультурного феномена"
Концептуализация "комплексного медиакультурного феномена"
Book Cover: Медиа-арт-терапия: современное искусство – ответ на вызовы современности
Медиа-арт-терапия: современное искусство – ответ на вызовы современности
Book Cover: Медіа очима сучасної студентської молоді
Медіа очима сучасної студентської молоді
Book Cover: Медіа-активність як фактор становлення особистості сучасного студента
Медіа-активність як фактор становлення особистості сучасного студента
Book Cover: Медіавізуальні образи у формуванні патріотичних почуттів особистості
Медіавізуальні образи у формуванні патріотичних почуттів особистості
Book Cover: Медіаконтекст вияву патріотичних почуттів представниками Сходу і Заходу України
Медіаконтекст вияву патріотичних почуттів представниками Сходу і Заходу України
Book Cover: Медіасоціалізація: гендерні стереотипи серіальної реальності
Медіасоціалізація: гендерні стереотипи серіальної реальності
Book Cover: Можливості арт-терапії в подоланні психічної травми
Можливості арт-терапії в подоланні психічної травми
Book Cover: Образи серіальних персонажів як джерело медіасоціалізації дитини
Образи серіальних персонажів як джерело медіасоціалізації дитини
Book Cover: Особенности групповой динамики в работе семейной арт-терапевтической мастерской
Особенности групповой динамики в работе семейной арт-терапевтической мастерской
Book Cover: Політична міфологія як засіб пізнання та усвідомлення соціально-політичної реальності
Політична міфологія як засіб пізнання та усвідомлення соціально-політичної реальності
Book Cover: Ресурси використання арт-терапевтичних технологій в сімейній медіаосвіті
Ресурси використання арт-терапевтичних технологій в сімейній медіаосвіті
Book Cover: Система ціннісних орієнтацій персонажів сучасних телесеріалів як чинник формування цінностей дітей та молоді
Система ціннісних орієнтацій персонажів сучасних телесеріалів як чинник формування цінностей дітей та молоді
Book Cover: Сім’я в інформаційному суспільстві: зміна норми
Сім’я в інформаційному суспільстві: зміна норми
Book Cover: Сімейна медіаосвіта в системі позашкільної освіти
Сімейна медіаосвіта в системі позашкільної освіти
Book Cover: Сімейне обговорення медіаконтенту як фактор формування медіакультури дитини молодшого шкільного віку: аналіз результатів емпіричного дослідження
Сімейне обговорення медіаконтенту як фактор формування медіакультури дитини молодшого шкільного віку: аналіз результатів емпіричного дослідження
Book Cover: Соціально-психологічна робота з сім’єю в системі позашкільної освіти
Соціально-психологічна робота з сім’єю в системі позашкільної освіти
Book Cover: Спільне медіа-дозвілля родини
Спільне медіа-дозвілля родини
Book Cover: Спроба арт-терапевтичної діагностики травм раннього дитинства
Спроба арт-терапевтичної діагностики травм раннього дитинства
Book Cover: Стратегія впровадження асинхронної медіаосвіти в сучасних українських спільнотах
Стратегія впровадження асинхронної медіаосвіти в сучасних українських спільнотах
Book Cover: Фенікс, що народжується з попелу: посттравматичне зростання
Фенікс, що народжується з попелу: посттравматичне зростання
Book Cover: Формування патріотизму під впливом медіаконтенту в умовах інформаційної війни/
Формування патріотизму під впливом медіаконтенту в умовах інформаційної війни/

Cover Artist: Зеленько О. А.

Book Cover: Зеленько О. А. Суспільно-політична невизначеність як передумова психотравми особистості у складній життєвій ситуації
Зеленько О. А. Суспільно-політична невизначеність як передумова психотравми особистості у складній життєвій ситуації