Медіатвoрчість в сучасних реаліях: протистояння медіатравмі. Збірник наукових праць (2017–2020)

Book Cover: Медіатвoрчість в сучасних реаліях: протистояння медіатравмі. Збірник наукових праць (2017–2020)

Чаплінська, Ю. С. (Уклад.), & Дятел, Н. Л. (Ред.). (2020). Медіатвoрчість в сучасних реаліях: протистояння медіатравмі, Збірник наукових праць (2017–2020). Кропивницький: Імекс-ЛТД. Режим доступу: http://mediaosvita.org.ua/book/mediatvorchist-v-suchasnyh-realiyah-protystoyannya-mediatravmi-zbirnyk-naukovyh-prats-2017-2020/

 

Кіберсоціалізація, Збірник наукових праць (2018–2020)

Book Cover: Кіберсоціалізація, Збірник наукових праць (2018–2020)

Найдьонова, Л. А., Дятел, Н. Л. (Ред.), & Чаплінська, Ю. С. (Уклад.). (2020). Кіберсоціалізація, Збірник наукових праць (2018–2020). Кропивницький: Імекс-ЛТД. Режим доступу: http://mediaosvita.org.ua/book/kibersotsializatsiya-zbirnyk-naukovyh-prats/

Simulacrization of political subjects

Book Cover: Simulacrization of political subjects

Chaplinskaya, Iu. S. (2020). Simulacrization of political subjects.
Proceedings of the 8th international scientific and practical seminar: Political and
economic self-constitution: Media, political culture and democracy (Belgrade, 7
December, 2020).

Соціальні боти як особливість сучасної політичної комунікації

Book Cover: Соціальні боти як особливість сучасної політичної комунікації

Чаплінська, Ю.С. (2020). Соціальні боти як особливість сучасної
політичної комунікації. Збірник матеріалів IV круглого столу “Історія в нас
і ми в історії: психологія історичної пам'яті”, Спец-проєкт “Психологія
становлення політичних цінностей крізь призму історичної пам’яті” (Київ,
29 жовтня 2020). Київ: Інститут соціальної та політичної психології НАПН
України

Парасоциальность и медиатворчество: потенциал дистанционного обучения

Book Cover: Парасоциальность и медиатворчество: потенциал дистанционного обучения

Чаплинская, Ю. С. (2020). Парасоциальность и медиатворчество: потенциал дистанционного обучения. Studia universitatis Moldoviae

Cover Artists:
Genres:
Tags:

ФІЛЬМАНАЛІЗ ЧЕРЕЗ ПРИЗМУ РІЗНИХ ПСИХОЛОГІЧНИХ ТЕОРІЙ (транзактного та юнгіанського аналізів)

Book Cover: ФІЛЬМАНАЛІЗ ЧЕРЕЗ ПРИЗМУ РІЗНИХ ПСИХОЛОГІЧНИХ ТЕОРІЙ (транзактного та юнгіанського аналізів)

Чаплінська Ю. С. Фільманаліз через призму різних психологічних
теорій (транзактного та юнгіанського аналізів) / Ю. С. Чаплінська //
Загальна і медична психологія : міжнар. журн. / Нац. мед. ун-т ім. О. О.
Богомольця, Асоц. з мед. та психол. реабілітації. – 2018. – № 1 (01). – С.
113–114.

РОБОТИ В ОСВІТНІЙ СФЕРІ

Book Cover: РОБОТИ В ОСВІТНІЙ СФЕРІ

Чаплінська, Ю. С. (2020). Роботи в освітній сфері. Освіта і суспільство, 7-8,
с. 9.

Cover Artists:
Genres:
Tags:

СОЦІАЛІЗАЦІЯ ОСОБИСТОСТІ: НАСЛІДУВАННЯ ПІДЛІТКАМИ МЕДІАПЕРСОН

Book Cover: СОЦІАЛІЗАЦІЯ ОСОБИСТОСТІ: НАСЛІДУВАННЯ ПІДЛІТКАМИ МЕДІАПЕРСОН

Чаплінська, Ю. С. (2020). Соціалізація особистості: наслідування
підлітками медіаперсон. В О. І. Власова, Н. М. Дембицька, & Я. Г. Запека
(Ред.), Соціалізація і ресоціалізація особистості в умовах сучасного
суспільства, Матеріали VII Міжнародної науково-практичної конференції
(12-13 листопада 2020 р., Київ) (с. 122-124). Київ: Компринт.