Адаптивний інтелект

Book Cover: Адаптивний інтелект
В статті розглядається поняття адаптивного інтелекту та шляхи його розвитку у дітей техногенного світу. Автор пропонує різні стратегії задля його тренування, що в майбутньому може допомогти дітям зменшити у себе інтенсивність негативних реакцій на стрес, оскільки, по-перше, мозок буде швидко продукувати варіанти вирішення будь-якої, навіть нестандартної задач, по-друге, сформувані установки, що “не існує проблеми, яка не має рішення” та “будь-яка задача має кілька варіантів розв’язання, головне їх придумати і прорахувати ризик і переваги кожного з варіантів”, по-третє, завдяки тренуванням людина буде мати вже кільки напрацьованих шаблонів, які можна використовувати у схожих ситуаціях, в залежності від заданих обставин. Задля розвитку адаптивного інтелекту учнівської молоді автор наводить п'ять різнопланових кейсів з проблемними ситуаціями, від простого до складного (з морально-етичними дилемами). Ними можуть користуватися вчителі, психологи, соціальні педагоги.

Ризики та переваги користування гаджетами дітьми

IV міжінститутський семінар «Кіберсоціалізація в умовах пандемії»

Book Cover: IV міжінститутський семінар «Кіберсоціалізація в умовах пандемії»

Кіберсоціалізація в умовах пандемії / Матеріали ІV науково-практичного семінару (м. Київ, 5 листопада 2020 р.) ; [за ред. Л.А.Найдьонової ] ; [укладач Н.Л. Дятел]. – [Електронний ресурс]. – 2020. – режим доступу: iv-mizhinstytutskyj-seminar-kibersotsializatsiya-v-umovah-pandemiyi

IV міжінститутський семінар

«Кіберсоціалізація в умовах пандемії»

Дата проведення: 5 листопада 2020 р.

Місце проведення: Інститут соціальної та політичної психології НАПН України,м. Київ, вул. Андріївська, 15 (online)

Організатори: Інститут соціальної та політичної психології спільно з Інститутом журналістики КНУ імені Тараса Шевченка, факультетом соціології і права КПІ імені Ігоря Сікорського, Інститутом журналістики Київського університету імені Бориса Грінченка, кафедрою політичної психології та міжнародних відносин факультету психології НПУ імені М. П. Драгоманова, ГО «Українська асоціація медіапсихологів та медіапедагогів».

Мета: створення міждисциплінарного простору для розмови та різностороннього вивчення кіберпрактик в умовах пандемії; розгляд як потенційних ризиків даного середовища, так і ресурсів створення соціального капіталу для розв’язання проблем сьогодення.

Тематичні напрями:

• філософське осмислення феномену кіберсоціалізації в умовах глобальних змін;
• тенденції змін у кіберпрактиках останнього десятиліття;
• соціальні комунікації в умовах пандемії;
• COVID-19 у віртуальній та доданій реальності: геймифікація, роботизація, парасоціальні       стосунки;
• вікові особливості кіберпрактик в умовах дистанційної освіти;
• нейропсихологія та психофізіологічні аспекти кіберсоціалізації і реабілітації;
• інфодемія, COVID –стигматизація, кібербулінг та інші інтернет-ризики;
• інформаційна безпека в кіберпросторі

 

Програма семінару:

З відеовиступами спікерів семінару можна ознайомитися на офіційному YouTube каналі лабораторії: https://www.youtube.com/playlist?list=PLVecUzrifiwnZSng08_CGaBhL9YUfXBun

Матеріали учасників семінару (список доповнюється):

 1. Анищенко Ліна Олександрівна, cт. викладач кафедри педагогіки та психології ЧОІППО ім К. Д. Ушинського, Голова Асоціації тілесно - орієнтованих психологів України  До питання віктимізації дітей у цифровому середовищі
 2. Ващенко Ольга Миколаївна, магістрантка, Інститут журналістики КНУ імені Тараса Шевченка Соціокомунікаційний потенціал медіапроєкту «Kazkozvuk» (аспект інклюзивності)
 3. Вознесенська Олена Леонідівна, кандидат психологічних наук, старший науковий співробітник лабораторії психології масової комунікації та медіаосвіти Інститут соціальної та політичної психології НАПН України, член Ради правління ГС «Національна психологічна асоціація», президент ВГО «Арт-терапевтична асоціація» Екзистенційний вимір кіберсоціалізації
 4. Доброносова Юлія Дмитрівна, кандидат філософських наук, доцент, доцент кафедри філософії та педагогіки Національного транспортного університету  Медіадосвід і кіберсоціаліазція: реактуаліазція зв'язку у феноменологічній перспективі
 5. Жильнікова Наталія Дмитрівна, старший викладач кафедри права та методики викладання правознавства Сумського державного педагогічного університету імені А.С. Макаренка Інформаційно-психологічний вплив на молодь в умовах пандемії: ініціативи на міжнародному та державному рівнях
 6. Іваній Олена Миколаївна, канд. психол. н., доцент, завідувач кафедри права та методики викладання правознавства Сумського державного педагогічного університету імені А.С. Макаренка  Кіберсоціалізація студентів в умовах дистанційного навчання
 7. Кононов Владислав Юрійович, магістрант, Інститут журналістики КНУ імені Тараса Шевченка Комунікативні платформи для людей, які живуть з ВІЛ, медичного та соціального персоналу у часи пандемії
 8. Коробанова Ольга Леонідівна, канд.психол.наук, старший науковий співробітник лабораторії малих груп і міжгрупових відносин ІСПП НАПН України Деякі особливості соціальної взаємодії в онлайн групах в умовах пандемії
 9. Крайнікова Тетяна Степанівна, доктор наук із соціальних комунікацій, доцент, професор кафедри видавничої справи та редагування, Інститут журналістики КНУ  ім.Т.Шевченка  Медіаповедінка молодіжної аудиторії новин в умовах пандемії covid-19
 10. Паніван Анастасія Андріївна, магістрантка, Інститут журналістики КНУ імені Тараса Шевченка Інтернет-ризики для студентів-мігрантів в умовах пандемії
 11. Пономаренко Тетяна Ігорівна, аспірантка кафедри політичної психології та міжнародних відносин факультету психології НПУ ім. М. П. Драгоманова Вебінар як форма навчальної та професійної діяльності майбутніх психологів
 12. Теленков Дмитро Владиславович, аспірант, Інститут журналістики Київського національного університету імені Тараса Шевченка Соціальні комунікації в умовах пандемії. Телебачення та соціальні мережі
 13. Удовенко Анна Олександрівна, магістрантка, Інститут журналістики КНУ імені Тараса Шевченка Висвітлення діяльності студентських профспілкових організацій в умовах пандемії
 14. Філоненко Віталіна Валеріївна, магістрантка, Інститут журналістики КНУ імені Тараса Шевченка Висвітлення теми російсько-української війни в умовах пандемії
 15. Чаплінська Юлія Сергіївна докторант, кандидат психологічних наук, старший науковий співробітник лабораторії психології масової комунікацій та медіаосвіти ІСПП НАПН України Медіаперсона – як взірець для наслідування. Презентація українського досвіду
 16. Юксель Гаяна Заїрівна, докторант Інституту журналістики КНУ імені Т.Шевченко, кандидат філологічних наук, доцент кафедри слов’янської філології та журналістики Таврійського національного університету імені В.І.Вернадського  Соціальні мережі як засіб протидії розповсюдженню пандемії covid-19 в умовах тимчасової окупації Криму

*Автори відповідають за зміст і достовірність поданих матеріалів (матеріали опубліковані у авторській редакції основного тексту тез)

Как позаботится о себе: экологичность в работе специалистов социальной сферы

Book Cover: Как позаботится о себе: экологичность в работе специалистов социальной сферы

Плетка О. Т., Чаплинская Ю. С. Профессионал социальной сферы:  как  позаботиться о себе: методическое пособие / О. Т. Плетка, Ю. С. Чаплинская. – К.: Университет “Украина”, 2016. – 114 с.

Excerpt:

Профессиональная деятельность специалистов сферы сопряжена со многими подводными камнями в практической деятельности.

Методическое пособие посвящено процессам регуляции и саморегуляции деятельности с целью профилактики эмоционального истощения и оказания помощи и самопомощи при нестабильном эмоциональном состоянии или чувстве беспомощности. Описаны особенности работы с вынужденными переселенцами, бойцами и ветеранами АТО. Представлены авторские методики работы по профилактике профессионального выгорания.

READ MORE

Методическое пособие рассчитано на широкий круг интереса со стороны специалистов социальной сферы.

COLLAPSE

Интенсивная работа с травмой: психотерапевтические методы

Book Cover: Интенсивная работа с травмой: психотерапевтические методы

Плетка О.Т., Чаплинская Ю.С. Интенсивная работа с травмой: психотерапевтические методы : пособие / Ольга Плетка, Юлия Чаплинская. – К. : Талком, 2017. – 232 с.

Excerpt:

В своей профессиональной деятельности психологи и психотерапевты соприкасаются с различными психологическими травмами, преодоление клиентом которых и будет определять успешность работы специалистов.

READ MORE

В методическом пособии раскрыты основы и особенности работы с травмой специалистов в разных психологических парадигмах. Описаны методы оказания помощи, этапы работы и особенности понимания природы травмы в арт-терапии, транзактном анализе и нарративном подходе. Представлена подборка методик и техник практической направленности для работы с последствиями психологической травмы.

Пособие рассчитано на специалистов помогающих профессий, волонтеров, работающих с клиентами, пережившими травмирующий опыт.

COLLAPSE

Інформаційний бюлетень: медіаграмотність та інформаційна безпека 2018

Book Cover: Інформаційний бюлетень: медіаграмотність та інформаційна безпека 2018

Медіаграмотність та інформаційна безпека : інформаційний бюлетень / За наук. ред. Л. А. Найдьонової, упоряд. О. О. Кришовська [Найдьонова Л. А., Дятел Н. Л., Вознесенська О. Л., Череповська Н. І., Обухова Н. О., Чаплинська Ю. С., Дідик Н. І.]. – К. : Інститут соціальної та політичної психології Національної академії педагогічних наук України, 2018 – 128 с.

 

Excerpt:

В інформаційному бюлетені наводяться результати всеукраїнського масового опитування, проведеного лабораторією психології масової комунікації та медіаосвіти Інституту соціальної та політичної психології НАПН України у співпраці з Асоціацією медіапсихологів та медіапедагогів України та іншими членами Українського медіаосвітнього консорціуму у закладах освіти, що є базами всеукраїнського експерименту «Стандартизація наскрізної соціально-психологічної моделі масового впровадження медіаосвіти у вітчизняну педагогічну практику».

READ MORE

Опитування організовано в межах виконання наукового дослідження «Медіапсихологічні засоби профілактики та подолання наслідків деструктивних інформаційних впливів на дітей та молодь», що виконується протягом 2017-2019 рр. В оформленні обкладинки використовуються творчі роботи переможців конкурсу дитячої творчості учасників усеукраїнського медіаосвітнього експерименту.

COLLAPSE

Медіакультура. Навчальна програма для учнів 9, 10, 11 класів закладів загальної середньої освіти (три роки навчання)

Book Cover: Медіакультура. Навчальна програма для учнів 9, 10, 11 класів закладів загальної середньої освіти (три роки навчання)

Медіакультура. Навчальна програма для учнів 9, 10, 11 класів закладів загальної середньої освіти     (три роки навчання) / Л. А. Найдьонова, Н. І. Череповська, О. Л. Вознесенська, Ю. С. Чаплінська,   Н.О. Обухова,  Н. Л.Дятел, І. О. Бондаревська, О. О. Кришовська; уклад. Л. А. Найдьонова, Н. І. Череповська; за ред. Л. А. Найдьонової; Інститут соціальної та політичної психоло-гії НАПН України. – Київ, 2018. – 78 с.

 

 

 

Чаплінська Ю. С. Можливості сінемалогії при реабілітації психологічної травми

Book Cover: Чаплінська Ю. С. Можливості сінемалогії при реабілітації психологічної травми
Excerpt:

Анотація. Автор розкриває поняття сінемології: особливості процесу та етапи роботи. Приводить приклад аналізу фільму з групою вимушено переміщених осіб для ілюстрації можливості в рамках сінемалогічного підходу працювати з травматичним досвідом.

Ключові слова: сінемалогія, посттравматичний ріст, психологічна реабілітація.

READ MORE

Аннотация. Автор раскрывает понятие синемологии: особенности процесса и этапы работы. Приводит пример анализа фильма с группой вынуждено перемещенных лиц для иллюстрации возможности в рамках синемалогичного подхода работать с травматическим опытом.

Ключевые слова: синемалогия, посттравматический рост, психологическая реабилитация.

Summary. The author reveals the concept of sinemology: features of the process and stages of work. An example of an analysis of a movie with a group involves displaced persons to illustrate the opportunity within the cinematological approach to work with traumatic experiences.

Key words: cinematology, posttraumatic growth, psychological rehabilitation.

COLLAPSE