Арт-терапевтичні технології в освіті: методичний посібник для психологів

Book Cover: Арт-терапевтичні технології в освіті: методичний посібник для психологів
Excerpt:

Наукове-методичне видання. Рекомендовано до друку рішенням Науково-методичної Ради

Центрального Інституту післядипломної педагогічної освіти АПН України (протокол № 1 від 12 квітня 2007 року)

Рецензенти:

Пов’якель Н.І., доктор психологічних наук, професор, завідувачка кафедри практичної психології Інституту педагогіки і психології НПУ ім. М.П.Драгоманова

Лушин П.В., доктор психологічних наук, професор, завідувач кафедри педагогіки вищої школи та прикладної психології ЦІППО АПН України

READ MORE

Поширення використання арт-терапевтичних технологій в освіті та соціальній сфері привело до необхідності наукової рефлексії щодо сутності арт-терапії як методу особистісного зростання через творче самовираження. В книзі визначені термінологічне поле та діагностичні можливості арт-терапії, методичні аспекти застосування танцювально-рухової терапії. Арт-терапевтичні техніки подані у єдності з досвідом їхнього використання в практиці.

Для шкільних психологів, соціальних працівників та педагогів і всіх, хто цікавиться використанням арт-терапевтичних технологій.

Ключові слова: арт-терапія, діагностика, танцювально-рухова терапія, сімейна арт-терапія, сімейний малюнок, арт-терапевтична майстерня, етнічна ідентичність

Ключевые слова : арт-терапия, диагностика, танцевально-двигательная терапия, семейная арт-терапия, семейный рисунок, арт-терапевтическая мастерская, этническая идентичность

Keywords: art therapy , diagnostics, dance and movement therapy, family art therapy, art therapy of family, art therapeutic workshop, ethnic identity

COLLAPSE

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *