Енциклопедичний словник з арт-терапії

Book Cover: Енциклопедичний словник з арт-терапії

Енциклопедичний словник з арт-терапії / О.Л. Вознесенська, О.О. Деркач, О.М. Скнар та ін.; [за заг. ред. О.Л. Вознесенської, О.М. Скнар]. – К.: Золоті ворота, 2017. – 312 с.

Excerpt:

Енциклопедичний словник є першим в Україні академічним довідковим
виданням з арт-терапії, яка є потужним методом зцілення і розвитку
особистості за допомогою творчості та мистецтва. Всебічний аналіз стану розвитку арт-терапії в світі надав можливість вибудувати в словнику цілісну ґрунтовну систему знань: статті описують основні поняття арт-терапії, її напрями, форми роботи, механізми дії, базові техніки, методики; представляють персоналії в галузі арт-терапії.

READ MORE

У підготовці статей використані класичні матеріали з арт-терапії зарубіжних фахівців і новітні розробки та дослідження вітчизняних арт-терапевтів. Метою видання є допомога в структуруванні і впорядкуванні знань щодо термінів та методів арт-терапії, розвиток психологічної культури і професійної компетентності фахівців соціономічних професій, підвищення ефективності надання психолого-педагогічної допомоги людині.

Адресований викладачам психології, студентам, науковцям, учителям, практичним психологам, працівникам соціальних служб й іншим фахівцям, які застосовують у своїй роботі методи арт-терапії.

Ключові слова: арттерапія, енциклопедія, персоналії, поняття, феномени, механізми, матеріали, історія.

З питаннями придбання книги можна звернутися до автора.

COLLAPSE

Арт-технології у розв’язанні конфліктів

Book Cover: Арт-технології у розв’язанні конфліктів

Вознесенська О.Л. Арт-технології у розв’язанні конфліктів / Олена Леонідівна Вознесенська. – К. : Human Rights Foundation, 2019. – 30 с

Excerpt:

Посібник містить теоретичні положення та практичні рекомендації на допомогу спеціалістам, які працюють в умовах конфлікту і суспільних протистоянь. Розглянуто сучасні погляди на конфлікт і засоби виходу з нього. Визначено місце арт-терапії як методу допомоги особистості в конфліктний період. Описані арт-терапевтичні методики та технології для застосовування в роботі з внутрішньоособистісними і міжособистісними конфліктами, зроблено акцент на спільній творчості як засобі подолання наслідків соціальних конфліктів.

READ MORE

Окрему увагу приділено медіа-арт терапії як новітньому засобу робити в умовах інформаційного світу. Детально описано технологію створення анімаційного фільму як медіаконтенту миротворчого змісту.

Брошура видана в рамках Програми по відновленню миру і діалогу для
внутрішньо переміщених жінок «Голос жінки має силу 2019» – спільного проекту громадської організації «Фундація прав людини» (місто Київ) та Інституту міжнародних культурних зв’язків (місто Берлін) коштами Міністерства закордонних справ Федеративної Республіки Німеччина.

Практичний посібник для працівників соціальних служб для сім’ї, дітей та
молоді, практичних психологів, соціальних педагогів для використання в роботі з вимушеними переселенцями. Рекомендації можуть бути використані вимушеними переселенцями для саморозвитку та самогармонізації в кризових умовах.

COLLAPSE

Право на життя з любов’ю

Book Cover: Право на життя з любов’ю

Вознесенська О.Л., Голубєва О.Є., Обухова Н.О., Зіняк О.С., Палієнко Т.А., Кучма Г.О.; [за заг. наук. ред. О.Л. Вознесенської]. – К.: ФОП «Назаренко Т.В.», 2019. – 70 с.

Excerpt:

Посібник містить теоретичні положення та практичні рекомендації на допомогу фахівцям, які працюють з вагітними та сім’ями, що опинилася в важких життєвих обставинах. В посібнику наведено програму занять «Школи усвідомленого батьківства», подано основи психології вагітності та перинатального розвитку дитини. Визначено особливе місце батька в подоланні кризових обставин сім’ї. Виділено стратегії кризової інтервенції в роботі з вагітними, окреслено особливості роботи з постабортним стресовим синдромом.

READ MORE

Практичний посібник для працівників соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, практичних психологів, соціальних педагогів, лікарів-гінекологів, акушерів.

COLLAPSE

Практично-орієнтований ТРЕНІНГ-СЕМІНАР «ВСЕ БУДЕ ДОБРЕ: анімація зі смислом» або (щоб було зрозуміло науковцям) «Медіатворчість як засіб розвитку соціального оптимізму задля подолання медіатравматизації»

Book Cover: Практично-орієнтований ТРЕНІНГ-СЕМІНАР «ВСЕ БУДЕ ДОБРЕ: анімація зі смислом» або (щоб було зрозуміло науковцям) «Медіатворчість як засіб розвитку соціального оптимізму  задля подолання медіатравматизації»
Excerpt:

Метою є навчання спеціалістів допомагаючих професій методології використання медіа-арт-терапії в роботі з дітьми та підлітками, пошуку варіантів побудови нових більш оптимістичних стратегій життя. В програмі: інтеграція арт-терапевтичних та медіаосвітніх технологій у подоланні медіатравми; ресурсні можливості технології медіаклубу як засобу роботи з травматичними переживаннями (кінотерапія); медіа-арт-терапія; ресурси медіа-технологій в подоланні травми.

READ MORE

Формування ставлення до медіа як до ресурсу та засобу медіатворчості з метою розвитку навичок саморегуляції при взаємодії з медіапродуктом задля протидії медіа­інформаціним впливам.

Практична частина містить:

Медіа-клуб в роботі з витісненими почуттями – страху, образи, сорому з використанням арт-терапії з метою розвитку психоемоційної культури, подолання наслідків психотравматичного досвіду. Застосовується підхід через емоційний відгук глядача на аудіовізуальну медіа-продукцію, малювання як засіб рефлексії емоцій.

Практичне заняття. Складання сценарію майбутнього анімаційного фільму, створення героїв, вигадування їх історії, характеру. Створення пластилінової анімації. Монтаж як технологія відновлення після травматизації. Асиміляція досвіду відбувається під час перегляду створеної анімації, співставлення  відчуттів, трансформації чуттєвого досвіду.

Тривалість тренінгу – 16 годин.

Методичне забезпечення:

Вознесенська О.Л. Медіа-арттерапія як засіб подолання наслідків і профілактики психотравми: Практичний посібник / Олена Вознесенська. – К.: ФОП Назаренко Т.В., 2020. – 124 с. – Вид. 2е: стереотипне.

COLLAPSE

Навчально-методичний комплекс (практично-орієнтований) «Медіапсихологічні засоби профілактики та подолання медіатравматизації»

Book Cover: Навчально-методичний комплекс (практично-орієнтований) «Медіапсихологічні засоби профілактики та подолання медіатравматизації»
  1. Вознесенська О.Л. Медіа-арттерапія як засіб подолання наслідків і профілактики психотравми: Практичний посібник / Олена Вознесенська. – К.: ФОП Назаренко Т.В., 2020. – 124 с. – Вид. 2е: стереотипне.
  2. Вознесенська О.Л. Арт-терапія у подоланні психічної травми: Практичний посібник. Вид. 2е, виправл. та доповн. / Олена Вознесенська, Марина Сидоркіна. – К. : Золоті ворота, 2016. – 198 с.
Excerpt:

Для підвищення професійних компетенцій психологів освітніх закладів,
соціальних працівників, соціальних педагогів та всіх, хто цікавиться проблемами медіапсихології. (О. Вознесенська, с.н.с., Н. Череповська, с.н.с., Н. Дятел)

Метою є навчання спеціалістів допомагаючих професій методології використання медіапсихології та медіа-арт-терапії в роботі з дітьми та підлітками, медіапсихологічним способам відкриття ресурсів для подолання медіатравматизації, пошуку варіантів спільної побудови життєдіяльності громади.

READ MORE

Програма містить чотири модулі по 16 годин аудиторної роботи (і 8 годин самостійної роботи загалом 72 години). В змісті програми – медіатравма: визначення, типологія в контексті медіаактивності дитини; інтеграція арт-терапевтичних та медіаосвітніх технологій у подоланні медіатравми; пропаганда – потужна зброя в умовах інформаційної війни; медіа-арт-терапія, медіатворчість, ресурси медіа-технологій в подоланні травми; ефективну організацію інформаційних процесів; рівні інформаційної культури; критичний стиль мислення та його відмінність від критики; поняття постправди.

Практичні заняття містять: розвиток інструментальних навичок медіаграмотності; профілактика інформаційно-психологічних впливів медіа; різні форми проведення медіаклубу; вправи з виявлення пропагандистського змісту та форми у візуальному медіаконтенті; способи профілактики та подолання деструктивних впливів інформаційного простору; формування навичок саморегуляції при взаємодії з медіапродуктом задля протидії медіаінформаціним впливам; створення анімації; розвиток навичок гігієни сприйняття інформації; формування звички аналізу інформації, критичного стилю мислення, якісної аргументації в дискусіях, дотримання правил безпеки при обміні інформацією.

Тривалість курсу – 72 години.

COLLAPSE

Курс підвищення кваліфікації «Арт-терапія у подоланні психічної травми»

Book Cover: Курс підвищення кваліфікації «Арт-терапія у подоланні психічної травми»
Excerpt:

Курс підвищення кваліфікації передбачає тренінгову форму роботи та спрямований на вивчення практичного аспекту арт-терапевтичної діяльності задля подолання наслідків психотравмуючих подій (зокрема застосування художньої творчості в психоконсультуванні та терапії психічної травми, танцювально-рухового напряму арт-терапії, казкотерапії тощо).

READ MORE

Курс підвищення кваліфікації розкриває основні уявлення про психічну травму, її види, прояви, наслідки, ретравматизацію, шокову травму та основні підходи до розуміння переживання втрати, основні напрямки психотерапевтичної допомоги у подоланні психічної травми через посттравматичний розвиток та зростання, методологію роботи з важкою втратою. Окремі розділи курсу присвячено особливостям спілкування через творчу художню діяльність та сприймання невербальної інформації, що є важливим для професійної діяльності психолога, що працює з людьми, які зазнали психічної травми.

Основна мета курсу: отримання практичного досвіду допомоги у подоланні психічної травми методами арт-терапії та розкрити і розвинути особистісний потенціал учасників курсу підвищення кваліфікації.

Тривалість курсу – 78 годин.

Методичне забезпечення курсу:

  • Вознесенська О.Л. Ресурси арт-терапії на допомогу вимушеним переселенцям. Практичний посібник / Олена Леонідівна Вознесенська. – К. : Human Rights Foundation, 2015. – 50 с.
  • Вознесенська О.Л. Арт-терапія у подоланні психічної травми: Практичний посібник. Вид. 2е, виправл. та доповн. / Олена Вознесенська, Марина Сидоркіна. – К. : Золоті ворота, 2016. – 198 с.
COLLAPSE

Мир. Мистецтво

Book Cover: Мир. Мистецтво

Вознесенська О.Л. Мир. Мистецтво / Олена Леонідівна Вознесенська. – К. : Human Rights Foundation, 2019. – 34 с.

Excerpt:

Брошура присвячена розвитку культури як підґрунтю миротворчості і містить огляд відповідей мистецтва на виклики війни та миру.

READ MORE

Проаналізовано антивоєнні мистецькі акції, вплив творів відомих художників, музикантів, режисерів на поширення миротворення. Розглянуто сучасне мистецтво як вираження соціальної та політичної активності митців. Описано катарсисну і психотерапевтичні функції мистецтва в умовах конфлікту і суспільних протистоянь. Визначено, що плейбек-театр сприяє психологічному відновленню людей в ситуації конфлікту з метою миротворення, зцілення, гуртування спільноти. Зроблено акцент на тому, що мистецтво є засобом подолання колективної травми війни. Окрему увагу приділено медіа-арт як новітньому мистецтву інформаційної доби.

Брошура видана у рамках Програми з відновлення миру і діалогу для внутрішньо переміщених жінок «Голос жінки має силу 2019» – спільного проекту громадської організації «Фундація прав людини» (місто Київ) та Інституту міжнародних культурних зв’язків (місто Берлін) коштами Міністерства закордонних справ Федеративної Республіки Німеччина.

Призначено для практичних психологів, соціальних педагогів, працівників соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді для використання у роботі з вирішення конфліктів та миротворення, усіх, хто цікавиться впливом сучасного мистецтва на соціальні процеси в суспільстві.

COLLAPSE

Арт-терапія у подоланні психічної травми

Book Cover: Арт-терапія у подоланні психічної травми

Вознесенська О.Л., Сидоркіна М.Ю. Арт-терапія у подоланні психічної травми: Практичний посібник / Олена Вознесенська, Марина Сидоркіна. – К.: Золоті ворота, 2016. – 202 с. – Вид. 2е: випр. та доповн.

Excerpt:

Посібник містить теоретичні положення та практичні рекомендації на допомогу спеціалістам, які працюють із постраждалими під час воєнних дій. Визначено особливе місце арт-терапії як методу допомоги особистості в кризовий період. Виділено медіа-травму як окремий вид психотравматизації в інформаційному суспільстві та визначені можливості використання арт-терапії в медіаосвітніх програмах.

READ MORE

Описано арт-терапевтичні методики та технології для застосовання в роботі з психічними травмами особистості, у період горювання, відновлення після травмуючих подій, досвід реабілітації учасників бойових дій та волонтерів, які перебувають у стані емоційного вигоряння.

Практичний посібник для працівників соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, практичних психологів, соціальних педагогів.

COLLAPSE