Медиа-арт-терапия: современное искусство – ответ на вызовы современности

Book Cover: Медиа-арт-терапия: современное искусство – ответ на вызовы современности

Вознесенська, О. Л.  (2020). Медиа-арт-терапия: современное искусство – ответ на вызовы современности. Studia universitatis Moldoviae

MEDIA CREATIVITY AS A WAY TO DEVELOP SOCIAL OPTIMISM IN THE CONTEXT OF DESTRUCTIVE INFORMATIONAL INFLUENCES

Book Cover: MEDIA CREATIVITY AS A WAY TO DEVELOP SOCIAL OPTIMISM IN THE CONTEXT OF DESTRUCTIVE INFORMATIONAL INFLUENCES

 Voznesenska O. Media creativity as a way to develop social optimism in the context of destructive informational influences // Olena Voznesenska // Political and economic self-constitution: Media, citizenship activity and political polarization. Proceedings of the 7th international scientific and practical seminar: (Padua, 10th June, 2019). – P. 25–33

Фенікс, що народжується з попелу: посттравматичне зростання

Book Cover: Фенікс, що народжується з попелу: посттравматичне зростання

 Вознесенська О. Л. Фенікс, що народжується з попелу: посттравматичне зростання / Вознесенська Олена // Простір арт-терапії. – Вип. 1 (26). – К.: Назаренко Т. В., 2019

Арт-вітаміни від арт-терапевтичної асоціації: проєкт психологічної допомоги населенню під час пандемії COVID-19

Book Cover: Арт-вітаміни від арт-терапевтичної асоціації: проєкт психологічної допомоги населенню під час пандемії COVID-19

Вознесенська, О. Л.  (2020). Арт-вітаміни від арт-терапевтичної асоціації: проєкт психологічної допомоги населенню під час пандемії COVID-19. Простір арт-терапії, 2(28), 4-21

Арт-терапевтична освіта: аналіз зарубіжного та вітчизняного досвіду

Book Cover: Арт-терапевтична освіта: аналіз зарубіжного та вітчизняного досвіду

Вознесенська О. Л. Арт-терапевтична освіта: аналіз зарубіжного та
вітчизняного досвіду / Вознесенська Олена // Простір арт-терапії. – Вип. 1
(25). – К.: Назаренко Т. В., 2019. – С. 4–21

Арт-терапія в роботі з конфліктами та миротворенні

Book Cover: Арт-терапія в роботі з конфліктами та миротворенні

 Вознесенська О. Арт-терапія в роботі з конфліктами та миротворенні / Олена Вознесенська // Простір арт-терапії : [зб. наук. праць] / УМО, 2018, ВГО "Арт-терапевтична асоціація" ; [редкол.: Лушин П. В., Чуприков А. П. та ін.]. – К. : Золоті ворота, 2018. – Спец. вип. – С. 73–96

Соціальний оптимізм в умовах деструктивних інформаційних впливів

Book Cover: Соціальний оптимізм в умовах деструктивних інформаційних впливів

 Вознесенська О. Л. Соціальний оптимізм в умовах деструктивних інформаційних впливів / Олена Вознесенська // Оптимізм і песимізм: амбівалентність українського соціуму в духовному і матеріальному вимірах : матеріали ХVІ Наук.-практ. конф. / ВНЗ "Національна академія управління". – К., 2018. – С. 40–42

RELATIONSHIP BETWEEN SOCIAL OPTIMISM AND CITIZENSHIP ACTIVITY

Book Cover: RELATIONSHIP BETWEEN SOCIAL OPTIMISM AND CITIZENSHIP ACTIVITY

[Вознесенська, О. Л.] = Voznesenska, O., & Bondarevskaya, I. (2020). The relationship of media social optimism and civic activism. In I. Bondarevskaya, & B. Todosijevic (Eds), Political and economic self-constitution: media, political culture and democracy, Materials of VIII international seminar  (Belgrade, Serbia, 7.12.2020).