Book Cover: Концепція впровадження медіаосвіти в Україні
Концепція впровадження медіаосвіти в Україні
Book Cover: Від медіаграмотності до медіа культури : бібліографічний покажчик
Від медіаграмотності до медіа культури : бібліографічний покажчик
Book Cover: Від медіаграмотності до медіакультури : навчально-методичний комплекс медіазанять
Від медіаграмотності до медіакультури : навчально-методичний комплекс медіазанять
Book Cover: Медіакультура особистості
Медіакультура особистості
Book Cover: Програма Міжнародної науково-практичної Інтернет-конференції 27.04.16
Програма Міжнародної науково-практичної Інтернет-конференції 27.04.16
Book Cover: Тези доповідей Міжнародної науково-практичної Інтернет-конференції 27.04.16
Тези доповідей Міжнародної науково-практичної Інтернет-конференції 27.04.16
Book Cover: Шусть В.В. Соціальна міфотворчість українського медіапростору як чинник формування політичних цінностей
Шусть В.В. Соціальна міфотворчість українського медіапростору як чинник формування політичних цінностей
Book Cover: Абаніна Г.В. Наративні практики як ресурс подолання наслідків медіатравмуючих впливів
Абаніна Г.В. Наративні практики як ресурс подолання наслідків медіатравмуючих впливів
Book Cover: Глушко А.В. Візуалізація збройного конфлікту в українських мережевих ЗМК як фактор медіатравми
Глушко А.В. Візуалізація збройного конфлікту в українських мережевих ЗМК як фактор медіатравми
Book Cover: Губар Є.В. Медіакультура крізь призму когнітивного стилю сприйняття інформації
Губар Є.В. Медіакультура крізь призму когнітивного стилю сприйняття інформації
Book Cover: Доброносова Ю.Д. Екзистенціальна специфіка медіатравматичного досвіду
Доброносова Ю.Д. Екзистенціальна специфіка медіатравматичного досвіду
Book Cover: Козієнко І.О. Психологічні особливості застосування захисних механізмів особистості
Козієнко І.О. Психологічні особливості застосування захисних механізмів особистості
Book Cover: Малиш М.М. Політравматичний вплив на внутрішньо переміщених осіб
Малиш М.М. Політравматичний вплив на внутрішньо переміщених осіб
Book Cover: Павленко І.Г. Медіаграмотність як складова інформаційної культури студентської молоді
Павленко І.Г. Медіаграмотність як складова інформаційної культури студентської молоді
Book Cover: Плетка О. Т. Вторинна травматизація: класифікація медіатравм
Плетка О. Т. Вторинна травматизація: класифікація медіатравм
Book Cover: Рудченко А. С. Образ України в медіа. Травма меншовартості
Рудченко А. С. Образ України в медіа. Травма меншовартості
Book Cover: Сусська О.О. Діагностування інформаційних впливів рекламної медіапродукції методом семантичного диференціалу
Сусська О.О. Діагностування інформаційних впливів рекламної медіапродукції методом семантичного диференціалу
Book Cover: Федоришин Г.М. Екопсихологія інформаційного середовища та патогенні комунікативні технології
Федоришин Г.М. Екопсихологія інформаційного середовища та патогенні комунікативні технології
Book Cover: Череповська Н.І. Психосоціальна підтримка комбатантів за допомогою медіапсихологічних ресурсів
Череповська Н.І. Психосоціальна підтримка комбатантів за допомогою медіапсихологічних ресурсів
Book Cover: Шебанова В. І. Вплив телевізійного контенту на емоційну сферу студентської молоді
Шебанова В. І. Вплив телевізійного контенту на емоційну сферу студентської молоді
Book Cover: Шишко Н.С. Особливості впливу соціальних інтернет-практик на психологічне благополуччя старшокласників
Шишко Н.С. Особливості впливу соціальних інтернет-практик на психологічне благополуччя старшокласників
Book Cover: Медіатравма в умовах інформаційної війни: психологічний та педагогічний аспекти
Медіатравма в умовах інформаційної війни: психологічний та педагогічний аспекти
Book Cover: Вознесенська О. Л. Імпліцитна типологія медіатравм в контексті медіаактивності особистості
Вознесенська О. Л. Імпліцитна типологія медіатравм в контексті медіаактивності особистості
Book Cover: Зеленько О. А. Суспільно-політична невизначеність як передумова психотравми особистості у складній життєвій ситуації
Зеленько О. А. Суспільно-політична невизначеність як передумова психотравми особистості у складній життєвій ситуації
Book Cover: Тараненко О. В. Формування навичок з медіаграмотності як протидія медіатравмуванню
Тараненко О. В. Формування навичок з медіаграмотності як протидія медіатравмуванню
Book Cover: Ціко І. Г. До проблеми формування медіаімунітету сучасних школярів: дидактичний аспект
Ціко І. Г. До проблеми формування медіаімунітету сучасних школярів: дидактичний аспект
Book Cover: Чаплінська Ю. С. Можливості сінемалогії при реабілітації психологічної травми
Чаплінська Ю. С. Можливості сінемалогії при реабілітації психологічної травми
Book Cover: Анищенко О. О. Психологічна допомога при медіатравмі методами тілесно-орієнтованої терапії
Анищенко О. О. Психологічна допомога при медіатравмі методами тілесно-орієнтованої терапії
Book Cover: Пушонкова О.А. Моделі ідентичності в дискурсі травми
Пушонкова О.А. Моделі ідентичності в дискурсі травми
Book Cover: Кришовська О.О. Експериментальне дослідження особливостей онлайн-спілкування з незнайомцями в соціальних мережах
Кришовська О.О. Експериментальне дослідження особливостей онлайн-спілкування з незнайомцями в соціальних мережах
Book Cover: Медіатворчість в сучасних українських реаліях: протистояння медіатравмі
Медіатворчість в сучасних українських реаліях: протистояння медіатравмі
Book Cover: Матеріали до доповіді "Запобігання підлітковому суїциду: вплив медіа"
Матеріали до доповіді "Запобігання підлітковому суїциду: вплив медіа"
Book Cover: II Міжінститутський семінар: Кіберсоціалізація в умовах інформаційної війни
II Міжінститутський семінар: Кіберсоціалізація в умовах інформаційної війни
Book Cover: МЕДІАПСИХОЛОГІЯ: метаморфози масової свідомості в умовах інформаційної війни
МЕДІАПСИХОЛОГІЯ: метаморфози масової свідомості в умовах інформаційної війни
Book Cover: IІI міжінститутський семінар Кіберсоціалізація в умовах інформаційної війни
IІI міжінститутський семінар Кіберсоціалізація в умовах інформаційної війни
Book Cover: ІІ Всеукраїнська науково-практична інтернет-конференція «Медіатвoрчість в сучасних українських реаліях: протистояння медіатравмі»
ІІ Всеукраїнська науково-практична інтернет-конференція «Медіатвoрчість в сучасних українських реаліях: протистояння медіатравмі»
Book Cover: ІІІ Всеукраїнська наукова інтернет-конференція з міжнародною участю «Медіатвoрчість в сучасних реаліях: протистояння медіатравмі»
ІІІ Всеукраїнська наукова інтернет-конференція з міжнародною участю «Медіатвoрчість в сучасних реаліях: протистояння медіатравмі»
Book Cover: Цифрові ризики підлітків в умовах пандемії COVID-19 (матеріали презентації)
Цифрові ризики підлітків в умовах пандемії COVID-19 (матеріали презентації)
Book Cover: ПАРАСОЦІАЛЬНІ СТОСУНКИ: ВЗАЄМОДІЯ МІЖ ЛЮДЬМИ ТА СОЦІАЛЬНИМИ РОБОТАМИ
ПАРАСОЦІАЛЬНІ СТОСУНКИ: ВЗАЄМОДІЯ МІЖ ЛЮДЬМИ ТА СОЦІАЛЬНИМИ РОБОТАМИ
Book Cover: РОБОТА З ТІННЮ АБО ФІЛЬМАНАЛІЗ АНТИГЕРОЯ
РОБОТА З ТІННЮ АБО ФІЛЬМАНАЛІЗ АНТИГЕРОЯ
Book Cover: ЩО ЗМІНИЛИ НОВІТНІ МЕДІА У ЖИТТІ СУЧАСНОЇ ЛЮДИНИ?
ЩО ЗМІНИЛИ НОВІТНІ МЕДІА У ЖИТТІ СУЧАСНОЇ ЛЮДИНИ?
Book Cover: СОЦІАЛІЗАЦІЯ ОСОБИСТОСТІ: НАСЛІДУВАННЯ ПІДЛІТКАМИ МЕДІАПЕРСОН
СОЦІАЛІЗАЦІЯ ОСОБИСТОСТІ: НАСЛІДУВАННЯ ПІДЛІТКАМИ МЕДІАПЕРСОН
Book Cover: ФІЛЬМАНАЛІЗ ЧЕРЕЗ ПРИЗМУ РІЗНИХ ПСИХОЛОГІЧНИХ ТЕОРІЙ (транзактного та юнгіанського аналізів)
ФІЛЬМАНАЛІЗ ЧЕРЕЗ ПРИЗМУ РІЗНИХ ПСИХОЛОГІЧНИХ ТЕОРІЙ (транзактного та юнгіанського аналізів)
Book Cover: Соціальний оптимізм в умовах деструктивних інформаційних впливів
Соціальний оптимізм в умовах деструктивних інформаційних впливів
Book Cover: MEDIA CREATIVITY AS A WAY TO DEVELOP SOCIAL OPTIMISM IN THE CONTEXT OF DESTRUCTIVE INFORMATIONAL INFLUENCES
MEDIA CREATIVITY AS A WAY TO DEVELOP SOCIAL OPTIMISM IN THE CONTEXT OF DESTRUCTIVE INFORMATIONAL INFLUENCES
Book Cover: Посттравматичні стресові розлади (ПТСР) у другому поколінні: як батько воїн може допомогти сину долати ризики вторинної травматизації
Посттравматичні стресові розлади (ПТСР) у другому поколінні: як батько воїн може допомогти сину долати ризики вторинної травматизації
Book Cover: Соціальні боти як особливість сучасної політичної комунікації
Соціальні боти як особливість сучасної політичної комунікації
Book Cover: Simulacrization of political subjects
Simulacrization of political subjects
Book Cover: ІV Всеукраїнська наукова інтернет-конференція з міжнародною участю «Медіатвoрчість в сучасних реаліях: протистояння медіатравмі»
ІV Всеукраїнська наукова інтернет-конференція з міжнародною участю «Медіатвoрчість в сучасних реаліях: протистояння медіатравмі»
Book Cover: The VІth Inter-Institutional Seminar:  Cyber Socialization in the Conditions of Increased Uncertainty
The VІth Inter-Institutional Seminar: Cyber Socialization in the Conditions of Increased Uncertainty
Book Cover: VІIIй міжінституційний семінар:  Кіберсоціалізація та кіборгізація  в умовах воєнного часу
VІIIй міжінституційний семінар: Кіберсоціалізація та кіборгізація в умовах воєнного часу
Book Cover: V Всеукраїнська конференція: МЕДІАТВОРЧІСТЬ В ЧАСИ ВІЙНИ
V Всеукраїнська конференція: МЕДІАТВОРЧІСТЬ В ЧАСИ ВІЙНИ