Деструктивні інформаційні впливи медіа та профілактика їх наслідків у військовослужбовців та ветеранів АТО

Book Cover: Деструктивні інформаційні впливи медіа та профілактика їх наслідків у військовослужбовців та ветеранів АТО

Череповська Н.І. Деструктивні інформаційні впливи медіа та профілактика їх наслідків у військовослужбовців та ветеранів АТО / Психологічна допомога особам, які беруть участь в антитерористичній операції [Текст] : матеріали міжвідом. наук.-практ. конф. (Київ, 30 брез. 2016 р.) у 2 ч. / [ред. кол. : В.В. Чернєй, М.В. Костицький, О.І. Кудерміна та ін.]. – Київ : Нац. акад.. внутр. справ, 2016. – С.163-166.

Excerpt:

В роботі розглянуто проблему деструктивних інформаційних впливів медіа на військовослужбовців, які знаходяться на реабілітації в госпіталях. Дається визначення медіаінформаційної безпеки і небезпеки у психологічному вимірі. Виокремлюється два основних типи деструктивної медіаінформації: об’єктивної та суб’єктивно значущої. Надається загальна характеристика об’єктивно деструктивних впливів медіа за їхнім змістом і формою.  Зазначаються такі явища, як медіастрес, медіатравма. Окреслено програму профілактики деструктивних інфор

READ MORE

маційних впливів для постраждалих бійців.

Ключові слова: групи психологічного ризику; медіаінформаційна безпека / небезпека; об’єктивні деструктивні інформаційні впливи; суб’єктивно значущі деструктивні інформаційні впливи; медіаінформаційний стрес і медіатравма; медіапсихологічна профілактика.

В работе рассмотрена проблема деструктивных информационных воздействий медиа на военнослужащих, находящихся на реабилитации в госпиталях. Дается определение медиаинформационной безопасности и опасности в психологическом измерении. Выделяется два основных типа деструктивной медиаинформации: объективной и субъективно значимой. Предоставляется общая характеристика объективно деструктивных воздействий медиа по их содержанию и форме. Указываются такие явления, как медиастресс. Определена программа профилактики деструктивных информационных воздействий для пострадавших бойцов.

Ключевые слова: группы психологического риска; медиаинформационная безопасность / опасность; объективные деструктивные информационные воздействия; субъективно значимые деструктивные информационные воздействия; медиаинформационный стресс и медиатравма; медиапсихологическая профилактика.

This article describes the problem of destructive influences of media information for militaries, which are in rehabilitation hospitals. It defines in psychological terms media information of safety and danger. There are two main types of destructive media information of objective and subjective significance. It also gives general characteristics of destructive media effects based on their content and form, including such things as media stress, media trauma. The program of destructive information impacts for the affected soldiers is outlined.

Keywords: psychological risk groups; media information safety / risk; destructive effects of objective information; subjectively meaningful destructive information impacts; media information stress and media trauma; media psychological prevention.

COLLAPSE

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *