Медіапсихологічні ресурси соціально-психологічної реабілітації постраждалих від воєнних дій

Book Cover: Медіапсихологічні ресурси соціально-психологічної реабілітації постраждалих від воєнних дій

Череповська Н.І. Медіапсихологічні ресурси соціально-психологічної реабілітації  постраждалих від воєнних дій [Електронний ресурс] / Н.І. Череповська // Збірник статей Четвертої міжнародної науково-методичної конференції «Практична медіаграмотність: міжнародний досвід та українські перспективи». – Київ : Центр Вільної Преси, Академія української преси, 2016. – С. 491-503 – Режим доступу до ресурсу: http://www.aup.com.ua/ml/Zbirnuk_konf_2016.pdf

Excerpt:

У статті розглянуто проблему деструктивних інформаційних впливів медіа на осіб постраждалих від воєнних дій. Зроблено науковий огляд спеціальної літератури і виявлено, що дана проблема не досліджувалася. Визначено особливості медіаінформаційної небезпеки для військових, ветеранів, які перебувають на реабілітації. Висувається гіпотеза про ймовірні наслідки деструктивних інформаційних впливів медіа, які здатні викликати стрес/дистрес, медіатравму/ретравматизацію. Показано види реагування військових на перегляд потенційно дестр

READ MORE

уктивного медіаконтенту. Розроблено медіапсихологічну модель профілактики деструктивних інформаційних впливів медіа. Визначено медіапсихологічні ресурси соціально-психологічної реабілітації військовослужбовців і ветеранів війни.

Ключові слова: медіаінформаційна небезпека, деструктивні інформаційні впливи медіа, медіаінформаційний стрес, медіатравма, медіаінформаційна грамотність, медіапсихологічне здоров’я, медіапсихологічні засоби.

В статье рассмотрена проблема деструктивных информационных воздействий медиа на лиц, пострадавших от военных действий. Научный обзор специальной литературы показал, что данная проблема не исследовалась. Определены особенности медиаинформационной опасности для военных, находящихся на реабилитации. Выдвигается гипотеза о возможных последствиях деструктивных информационных воздействий медиа, которые способны вызвать стресс / дистресс, медиатравму / ретравматизацию. Представлены виды реагирования военных на просмотр потенциально деструктивного медиаконтента. Разработана медиапсихологическая модель профилактики деструктивных информационных воздействий медиа. Определены медиапсихологические ресурсы социально-психологичекой реабилитации военнослужащих и ветеранов войны.

Ключевые слова: медиаинформационная опасность, деструктивные информационные воздействия медиа, медиаинформационный стресс, медиатравма, медиаинформационная грамотность, медиапсихологичское здоровье,  медиапсихологические средства.

In this article we described the problem of destructive media informational impacts for persons affected by military action. Special literature review showed us solutions of this problem. Also it defines the media information danger for the militaries that are on rehabilitation. Hypothesis is provided about the probability of consequences of media information destructive effects, which can cause stress / distress media trauma / retraumatization. There are different kinds of responses for destructive media content of militaries. The media psychological preventing of destructive influences of media information was modeled. Media psychological resources for psychosocial rehabilitation between militaries and war veterans were determined too.

Keywords: media danger, destructive media impact, media informational stress, media trauma, media literacy, media psychological health, psychological media tools.

COLLAPSE

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *