ПРОБЛЕМИ ПОЛІТИЧНОЇ ПСИХОЛОГІЇ Випуск 2 (16)

Book Cover: ПРОБЛЕМИ ПОЛІТИЧНОЇ ПСИХОЛОГІЇ Випуск 2 (16)
Genres:
Tags:
Excerpt:

Досліджуються психологічні аспекти актуальної суспільно-політичної ситуації в країні, зокрема питання загальнонаціональної консолідації, розбудови громадянського суспільства, євроінтеграції та демократизації, соціальних процесів, що відбуваються в умовах зовнішньої воєнної агресії проти України. Аналізуються психологічні чинники формування та вияву громадянської ідентичності, політико-правової компетентності, патріотичних почуттів та ціннісних вимірів політичної свідомості українців. Представлено р

READ MORE

езультати вивчення політично значущих соціальних феноменів (індивідуалізму та колективізму, соціального благополуччя тощо). Зроблено низку наукових узагальнень емпіричних досліджень, які розкривають динаміку та потенціал розвитку політичної свідомості молоді – покоління, що виросло і сформувалося в умовах становлення незалежної України. Значну увагу приділено аналізові медіаконтексту політико-психологічних процесів і явищ, інтернет-комунікації, психологічним способам протидії маніпулятивним медіатехнологіям.

Адресується вченим, які працюють у галузі політичної психології та суміжних науках, викладачам і студентам.

ББК 66.07+88.8

COLLAPSE

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *