Розвиток медіаграмотності комбатантів засобами медіапсихології

Book Cover: Розвиток медіаграмотності комбатантів засобами медіапсихології

Череповська Н.І. Розвиток медіаграмотності комбатантів засобами медіапсихології / Від медіаграмотності до медіакультури:  стратегії, проблеми, перспективи: тези доповідей Міжнародної науково-практичної Інтернет-конференції (м. Миколаїв, 27 квітня 2016). – Миколаїв : ОІППО, 2016. – С. 110-114.

Excerpt:

У роботі йдеться про групу ризику, до якої належать комбатанти – учасники АТО, що знаходяться на реабілітації у госпіталях, чиї психологічні переживання додатково обтяжуються впливами деструктивної медіаінформації. На підставі попереднього спостереження вказано види реагування комбатантів на деструктивно інформаційні впливи. Дане визначення поняття «медіапсихологічне здоров’я». Описано два основних медіапсихологічні засоби, за допомогою яких можна розвинути медіаграмотність особистості. Також зазначено якості, які спр

READ MORE

ияють оптимізації взаємодії людини з медіапростором.

Ключові слова: соціально-психологічна реабілітація комбатантів; види реагування комбатантами на деструктивно інформаційні впливи; медіапсихологічне здоров’я; профілактика деструктивних інформаційних впливів; медіапсихологічна модель профілактики; медіапсихологічні засоби; медіаінформаційна грамотність комбатантів.

Развитие медиаграмотности комбатантов средствами медиапсихологии

В работе речь идет о группу риска, в которую входят комбатанты - участники АТО, находящихся на реабилитации в госпиталях, чьи психологические переживания дополнительно отягощаются воздействиями деструктивной медиаинформации. На основании предварительного наблюдения указано виды реагирования комбатантов на деструктивно информационные воздействия. Дано определение понятия «медиапсихологическое здоровье». Описаны два основных медиапсихологических средства, с помощью которых можно развить медиаграмотность личности. Также отмечены качества, которые способствуют оптимизации взаимодействия человека с медиапространством.

Ключевые слова: социально-психологическая реабилитация комбатантов; виды реагирования комбатантов на деструктивно информационные воздействия; медиапсихологическое здоровье; профилактика деструктивных информационных воздействий медиа; медиапсихологическая модель профилактики; медиапсихологические средства; медиаинформационная грамотность комбатантов.

The article refers to the risk group which includes combatants – members of ATO located for the rehabilitation in hospitals, whose experience had been affected with destructive media information. According to primary observation, kinds of response of combatants on the destructive information impacts were specified. The definition of the term "media psychology health" also was given. Author describes two main media psychology types of personal media literacy development. Main qualities of optimization of human interaction with media space are mentioned there.

Keywords: social and psychological rehabilitation of combatants; types of combatants response to destructive information impacts; media psychology  health; prevention of destructive information impacts; media psychology model of prevention; media psychology means; media information literacy combatants.

COLLAPSE

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *