Кібербулінг або віртуальна агресія: способи розпізнавання і захист дитини

Book Cover: Кібербулінг або віртуальна агресія: способи розпізнавання і захист дитини

Найдьонова Л.А. Кібербуллінґ або агресія в інтернеті: способи розпізнавання і захист дитини / Л. А. Найдьонова; упорядник В.О. Снігульська. – К.: Редакції загальнопедагогічних газет, 2014. – 96 с. (Бібліотека "Шкільного світу")

Excerpt:

Кібербуллінґ – це новітня форма агресії, що передбачає жорстокі дії з метою дошкулити, нашкодити, принизити людину з використанням інформаційно-комунікаційних засобів: мобільних телефонів, електронної пошти, соціальних мереж тощо.

READ MORE

Методичні рекомендації присвячено проблемі виявлення в дитячому середовищі ситуацій кібербуллінґу, порівняння їх із ситуаціями фізичного цькування і психологічного терору без опосередкування новітніми технологіями. Роз’яснюються причини виникнення цих негативних явищ, пропонуються способи подолання і напрями профілактики. Приділено увагу правилам проведення бесід з батьками тих дітей, що потрапили в ситуацію жертви, стали кібер-буллерами (переслідувачами), або мимовільно були втягнуті в процес як учасники чи свідки.

Може бути корисна вчителям загальноосвітніх шкіл, методистам міських (районних) методкабінетів, шкільним психологам і соціальним педагогам, іншим фахівцям, що працюють з дітьми, підлітками та старшокласниками, батькам і всім зацікавленим дорослим.

COLLAPSE

ТРИВОЖНИЙ ІНФОРМАЦІЙНИЙ ВИР КОРОНАВІРУСУ: ЯК ЗДОЛАТИ?

Book Cover: ТРИВОЖНИЙ ІНФОРМАЦІЙНИЙ ВИР КОРОНАВІРУСУ: ЯК ЗДОЛАТИ?

Найдьонова Л.А. "Тривожний інформаційний вир коронавірусу: як здолати?

Published:
Cover Artists:
Genres:
Tags:
Reviews:Найдьонова Л.А. wrote:

Феномен тривожного інформаційного виру – це тенденція в інформаційному просторі, яка полягає у взаємозараженні медійної системи тривожними повідомленнями. Такі повідомлення швидко тиражуються і навіть смакуються, оскільки це інформація неодмінно привертає увагу людей.
Прибутковість комерційних медіа, тобто здатність заробити на розміщеній рекламі, залежить від виміряної кількості глядачів. Тому інформація, яка викликає ефект «прилипання» чи «зависання» в мережі – це своєрідний клондайк, «золотий час» для медій. Чим більше тривожної інформації продукується, тим більше глядачів. Але відбувається також і звикання до негативної інформації як постійного подразника, тому, щоб заволодіти увагою глядача потрібно давати все більш і більш негативні, шокуючі і вражаючі повідомлення. Так формується інформаційний вир, який сам себе підтримує і поглиблює.


Інформаційний бюлетень: медіаграмотність та інформаційна безпека 2018

Book Cover: Інформаційний бюлетень: медіаграмотність та інформаційна безпека 2018

Медіаграмотність та інформаційна безпека : інформаційний бюлетень / За наук. ред. Л. А. Найдьонової, упоряд. О. О. Кришовська [Найдьонова Л. А., Дятел Н. Л., Вознесенська О. Л., Череповська Н. І., Обухова Н. О., Чаплинська Ю. С., Дідик Н. І.]. – К. : Інститут соціальної та політичної психології Національної академії педагогічних наук України, 2018 – 128 с.

 

Excerpt:

В інформаційному бюлетені наводяться результати всеукраїнського масового опитування, проведеного лабораторією психології масової комунікації та медіаосвіти Інституту соціальної та політичної психології НАПН України у співпраці з Асоціацією медіапсихологів та медіапедагогів України та іншими членами Українського медіаосвітнього консорціуму у закладах освіти, що є базами всеукраїнського експерименту «Стандартизація наскрізної соціально-психологічної моделі масового впровадження медіаосвіти у вітчизняну педагогічну практику».

READ MORE

Опитування організовано в межах виконання наукового дослідження «Медіапсихологічні засоби профілактики та подолання наслідків деструктивних інформаційних впливів на дітей та молодь», що виконується протягом 2017-2019 рр. В оформленні обкладинки використовуються творчі роботи переможців конкурсу дитячої творчості учасників усеукраїнського медіаосвітнього експерименту.

COLLAPSE

Медіакультура. Навчальна програма для учнів 9, 10, 11 класів закладів загальної середньої освіти (три роки навчання)

Book Cover: Медіакультура. Навчальна програма для учнів 9, 10, 11 класів закладів загальної середньої освіти (три роки навчання)

Медіакультура. Навчальна програма для учнів 9, 10, 11 класів закладів загальної середньої освіти     (три роки навчання) / Л. А. Найдьонова, Н. І. Череповська, О. Л. Вознесенська, Ю. С. Чаплінська,   Н.О. Обухова,  Н. Л.Дятел, І. О. Бондаревська, О. О. Кришовська; уклад. Л. А. Найдьонова, Н. І. Череповська; за ред. Л. А. Найдьонової; Інститут соціальної та політичної психоло-гії НАПН України. – Київ, 2018. – 78 с.

 

 

 

Найдьонова Л. А. Порівняння європейського і українського дитячих медіаландшафтів

Book Cover: Найдьонова Л. А. Порівняння європейського і українського дитячих медіаландшафтів

Найдьонова Л. А. Порівняння європейського і українського дитячих медіаландшафтів / Л. А. Найдьонова // Україна-ЄС: крос-культурні порівняння в освітніх дослідженнях: матеріали І Міжнародної наукової конференції (м. Київ, 22-23 травня 2017 р.) / Ред. Заболотна О. А. - Київ - Дрогобич: “Трек-ЛТД”, 2017. - С. 115-119.

 

Cover Artists:
Genres:
Tags:

MEDIA PSYCHOLOGY AS A CONCEPTUAL BACKGROUND FOR MEDIA EDUCATION: BEST PRACTICES IN UKRAINE

Book Cover: MEDIA PSYCHOLOGY AS A CONCEPTUAL BACKGROUND FOR MEDIA EDUCATION: BEST PRACTICES IN UKRAINE

Naydonova L. Media Psychology as a Conceptual Background for Media Education: best practices in Ukraine//International Journal of Pedagogy, Innovation and New Technologies. Volume 2, Number 2, 2015

Cover Artists:
Genres:
Tags:
Excerpt:

Information challenges are between all the problems that face human beings, but educational institutions do not pay enough attention to preparing children for effective interaction with media space. Results of monitoring show: a low level of media consumers’ critical thinking is breaking an inte- grated system of high-quality media as necessary institution of civil society. Media education experiment in Ukraine based on the media psychological developments is presented in the article. Media psychological background is overviewed: it consists of the media risks and media misused concepts, but proposes media creative educational practices, which motivate children to friendly communicate and productively collaborate on the base of reflexi- ve feedback. New challenges of media education implementation are discussed.

READ MORE
COLLAPSE

Медіакультура : підручник для 10 класу загальноосвітніх навчальних закладів

Book Cover: Медіакультура : підручник для 10 класу загальноосвітніх навчальних закладів

Медіакультура : підручник для 10 класу загальноосвітніх навчальних закладів / За ред. Л. А. Найдьонової /Автори: Л.А.Найдьонова, Н. І. Череповська, Н. О. Обухова та ін.;  Ін-т соц. та політ. психології НАПН України. – К., 2016

Excerpt:

Підручник «Медіакультура» охоплює три основні розділи знань, які відповідають вітчизняній моделі медіаосвіти: інформаційна культура, аудіовізуальна культура і кіберкультура. Підручник пропонує живе спілкування з провідними представниками відповідних медійних галузей, відомими журналістами, які фахово працюють у відповідних напрямах знань. Вони стають персонажами підручника, які особисто представляють свою професію і свій погляд учням. Це 15 реальних фахівців, яких можна знайти в мер

READ MORE

ежі, стежити за їхніми блогами, знайомитися з поточними міркуваннями в реальному часі, дискутувати щодо їхнього ставлення до тих чи інших подій. Представлені таким чином знання стимулюють паритетне ставлення до викладеного в підручнику, сприяють розвитку критичного мислення, допомагають осмислити складні теми сьогодення, пов’язані з війною, пропагандою, обманом та іншими небезпеками інформаційного простору.

До підручника включено творчі завдання, питання для дискусії, завдання для самооцінки учнем власних знань і умінь, набутих у ході вивчення курсу, що можуть бути корисними для виконання практичних завдань і самостійних медійних проектів.

Підручник розраховано для учнів 10 класу загальноосвітніх навчальних закладів, але може використовуватися при введенні курсу «Медіакультура» з 8 до 11 класів. Підручник супроводжується електронним ресурсом mediadriver.online, розробленим ГО Детектор медіа.

COLLAPSE

attentionУвага! Для доступу до повної версії підручника, просимо Вас заповнити дані персональної реєстрації. Після підтвердження адміністратором, Вам на електронну пошту буде надіслано посилання на повну версію документа.

Соціально-психологічні та психолого-педагогічні засади організації медіаосвіти молоді

Book Cover: Соціально-психологічні та психолого-педагогічні засади  організації медіаосвіти молоді

Колективна монографія: рукопис

Excerpt:

Колективна монографія підготовлена  у межах виконання науково-дослідної роботи «Соціально-психологічні та психолого-педагогічні засади організації медіаосвіти молоді», що виконувалася лабораторією психології масової комунікації та медіаосвіти Інституту соціальної та політичної психології НАПН України протягом 2014-2016 рр. Розглянуто соціально-психологічні та психолого-педагогічні засади організації медіаосвіти молоді в умовах сучасних викликів українського суспільства, зокрема  інформаційної війни, яка супроводжує гібр

READ MORE

идний воєнний конфлікт на Сході України. Представлено теорію саморегуляції взаємодії особистості з медійним простором, висвітлено стильовий підхід в медіапсихологічних дослідженнях, який призваний забезпечити індивідуалізацію медіаосвіти. Проаналізовано найкращі практики медіаосвіти з досвіду всеукраїгнського медіаосвітнього експерименту. Монографія містить корисні практичні рекомендації з розгортання масової медіаосвіти в Україні, може бути корисна викладачам, вчителям, шкльним психологам, дослідникам, студентам, усім, хто цікавиться впливом медіа на молоде покоління.

COLLAPSE