Кіберсоціалізація, Збірник наукових праць (2018–2020)

Book Cover: Кіберсоціалізація, Збірник наукових праць (2018–2020)

Найдьонова, Л. А., Дятел, Н. Л. (Ред.), & Чаплінська, Ю. С. (Уклад.). (2020). Кіберсоціалізація, Збірник наукових праць (2018–2020). Кропивницький: Імекс-ЛТД. Режим доступу: http://mediaosvita.org.ua/book/kibersotsializatsiya-zbirnyk-naukovyh-prats/

Медіакультура: викладання в старших класах: навчально-методичний посібник

Book Cover: Медіакультура: викладання в старших класах: навчально-методичний посібник

Найдьонова, Л. А. (Ред.), & Череповська, Н. І. (Уклад.). (2020). Медіакультура: викладання в старших класах: навчально-методичний посібник. Київ: Ін-т соц. та політ. психології НАПН України. Режим доступу: http://mediaosvita.org.ua/book/mediakultura-vykladannya-v-starshyh-klasah-navchalno-metodychnyj-posibnyk/

Медіапсихологія: кіберсоціалізація в умовах гібридної війни: монографія

Book Cover: Медіапсихологія: кіберсоціалізація в умовах гібридної війни: монографія

Найдьонова, Л. А., & Череповська, Н. І. (Ред.). (2020). Медіапсихологія: кіберсоціалізація в умовах гібридної війни: монографія. Київ: Нац. акад. пед. наук України, Ін-т соц. та політ. психології. Режим доступу: http://mediaosvita.org.ua/book/mediapsyhologiya-kibersotsializatsiya-v-umovah-gibrydnoyi-vijny-monografiya/

Соціально-психологічні та психолого-педагогічні засади організації медіаосвіти: монографія

Book Cover: Соціально-психологічні та психолого-педагогічні засади організації медіаосвіти: монографія

Найдьонова, Л. А. (Ред.). (2020). Соціально-психологічні та психолого-педагогічні засади організації медіаосвіти: монографія. Київ: Нац. акад. пед. наук України, Ін-т соц. та політ. психології. Режим доступу http://mediaosvita.org.ua/book/sotsialno-psyhologichni-ta-psyhologo-pedagogichni-zasady-organizatsiyi-mediaosvity-monografiya/

Посттравматичні стресові розлади (ПТСР) у другому поколінні: як батько воїн може допомогти сину долати ризики вторинної травматизації

Book Cover: Посттравматичні стресові розлади (ПТСР) у другому поколінні: як батько воїн може допомогти сину долати ризики вторинної травматизації

Найдьонова Л. А. Посттравматичні стресові розлади (ПТСР) у другому поколінні: як батько воїн може допомогти сину долати ризики вторинної травматизації / Л. А. Найдьонова // Військова психологія у вимірах війни і миру: проблеми, досвід, перспективи : матеріали ІІІ Міжнар. наук.-практ. конф. /  КНУ імені Тараса Шевченка. – К., 2018.– 185 с. – С. 109–113

ДІАГНОСТИКА БУЛІНГУ (ЦЬКУВАННЯ) І КІБЕРБУЛІНГУ. МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ

Book Cover: ДІАГНОСТИКА БУЛІНГУ (ЦЬКУВАННЯ) І КІБЕРБУЛІНГУ. МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ

Діагностика булінгу і кібербулінгу: методичні рекомендації / Любов Антонівна Найдьонова; Національна академія  педагогічних наук України, Інститут соціальної та політичної психології. − 2019. – 94 с.

У методичних рекомендаціях представлено загальні і спеціалізовані методи діагностики булінгу (цькування) й кібербулінгу та  їх  подолання у контексті започаткування програми протидії  цькуванню у  закладі освіти.

Для психологів, інших працівників психологічної служби закладів освіти,   керівників та адміністрації шкіл, батьків і всіх, кого цікавлять питання виявлення і протидії булінгу.

 

© Інститут соціальної та політичної психології

НАПН України, 2019

 

 

Цифрові ризики підлітків в умовах пандемії COVID-19 (матеріали презентації)

Book Cover: Цифрові ризики підлітків в умовах пандемії COVID-19 (матеріали презентації)

Матеріали презентації представлено на Інтернет-конференції: Безпечний інтернет для учнів та освітян, яка проводилась на освітній платформі "НА УРОК" 6 лютого 2021 р.

Тема: Цифрові ризики підлітків в умовах пандемії COVID-19
Автор: Найдьонова Любов Антонівна, доктор психологічних наук, член-кореспондент НАПН України, заступник директора з наукової роботи Інституту соціальної та політичної психології НАПН України, президент Української асоціації медіапсихологів і медіапедагогів

 

Для завантаження презентації, натисніть на назву нижче:

Найдьонова Л.А. (2021) Цифрові ризики підлітків в умовах пандемії COVID-19

 

Кібербулінг або віртуальна агресія: способи розпізнавання і захист дитини

Book Cover: Кібербулінг або віртуальна агресія: способи розпізнавання і захист дитини

Найдьонова Л.А. Кібербуллінґ або агресія в інтернеті: способи розпізнавання і захист дитини / Л. А. Найдьонова; упорядник В.О. Снігульська. – К.: Редакції загальнопедагогічних газет, 2014. – 96 с. (Бібліотека "Шкільного світу")

Excerpt:

Кібербуллінґ – це новітня форма агресії, що передбачає жорстокі дії з метою дошкулити, нашкодити, принизити людину з використанням інформаційно-комунікаційних засобів: мобільних телефонів, електронної пошти, соціальних мереж тощо.

READ MORE

Методичні рекомендації присвячено проблемі виявлення в дитячому середовищі ситуацій кібербуллінґу, порівняння їх із ситуаціями фізичного цькування і психологічного терору без опосередкування новітніми технологіями. Роз’яснюються причини виникнення цих негативних явищ, пропонуються способи подолання і напрями профілактики. Приділено увагу правилам проведення бесід з батьками тих дітей, що потрапили в ситуацію жертви, стали кібер-буллерами (переслідувачами), або мимовільно були втягнуті в процес як учасники чи свідки.

Може бути корисна вчителям загальноосвітніх шкіл, методистам міських (районних) методкабінетів, шкільним психологам і соціальним педагогам, іншим фахівцям, що працюють з дітьми, підлітками та старшокласниками, батькам і всім зацікавленим дорослим.

COLLAPSE