Патріотизм молоді в умовах інформаційної війни

Book Cover: Патріотизм молоді в умовах інформаційної війни

Череповська Н.І. Патріотизм молоді в умовах інформаційної війни / Патріотизм у системі сучасних суспільних цінностей : матеріали ХV науково-практичної конференції. – К. : ВНЗ «Національна академія управління», 2016. – 188 с. – С. 107-109.

Excerpt:

В роботі зазначено проблему невідповідності масштабної, професійно підготовленої, цілеспрямованої ворожої індоктринації, як атаки на ідентичність українців та відсутності дієвого психологічного інструментарію, здатного забезпечити можливість чинити опір інформаційній агресії кожною людиною. Висунуто припущення, що в умовах інформаційної війни одним із засобів спротиву ворожій інформації є патріотизм людини. Патріотизм розглядається як суб’єктивний феномен, психологічний ресурс інформаційної безпеки особистості.

READ MORE

Зазначаються нові якості патріота інформаційної доби. Окреслюються засоби формування медіаінформаційної грамотності патріотичної молоді.

Ключові слова: інформаційна війна, патріотизм як суб’єктивний феномен, патріотизм як психологічний ресурс, нові інструментальні якості патріота, рефлексія емоцій, почуттів, критичне мислення, розвиток патріотизму засобами медіаосвіти та медіапсихології.

В работе отмечено проблему несоответствия масштабной, профессионально подготовленной, целенаправленной враждебной индоктринации, как атаки на идентичность украинцев и отсутствия действенного психологического инструментария, способного обеспечить возможность сопротивляться информационной агрессии каждым человеком. Выдвинуто предположение, что в условиях информационной войны одним из средств сопротивления вражеской информации является патриотизм человека. Патриотизм рассматривается как субъективный феномен, психологический ресурс информационной безопасности личности. Указываются новые качества патриота информационной эпохи. Определяются средства формирования медиаинформационной грамотности патриотической молодежи.

Ключевые слова: информационная война, патриотизм как субъективный феномен, патриотизм как психологический ресурс, новые инструментальные качества патриота, рефлексия эмоций, чувств, критическое мышление, развитие патриотизма средствами медиаобразования и медиапсихологии.

The article describes the problem of scaled disparity, professionally prepared focused hostile indoctrination such as attack on Ukrainian identity and the lack of effective psychological tools that can enable resisting to aggression which is provided with information in media. It is suggested that in terms of the information war resistance could be improved with personal patriotism. Patriotism is described as a subjective phenomenon and psychological resource of information security of personality.  Common features of new patriots are defined. The meaning of forming media literacy for patriotic youth was outlined.

Keywords: informational war, patriotism as a subjective phenomenon, patriotism as a psychological resource, a reflection of emotions, critical thinking, patriotism development in media education and media psychology.

COLLAPSE

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *