Перелік авторів

Book Cover: II Міжінститутський семінар: Кіберсоціалізація в умовах інформаційної війни
II Міжінститутський семінар: Кіберсоціалізація в умовах інформаційної війни
Book Cover: IV міжінститутський семінар «Кіберсоціалізація в умовах пандемії»
IV міжінститутський семінар «Кіберсоціалізація в умовах пандемії»
Book Cover: IІI міжінститутський семінар Кіберсоціалізація в умовах інформаційної війни
IІI міжінститутський семінар Кіберсоціалізація в умовах інформаційної війни
Book Cover: MEDIA CREATIVITY AS A WAY TO DEVELOP SOCIAL OPTIMISM IN THE CONTEXT OF DESTRUCTIVE INFORMATIONAL INFLUENCES
MEDIA CREATIVITY AS A WAY TO DEVELOP SOCIAL OPTIMISM IN THE CONTEXT OF DESTRUCTIVE INFORMATIONAL INFLUENCES
Book Cover: MEDIA PSYCHOLOGY AS A CONCEPTUAL BACKGROUND FOR MEDIA EDUCATION: BEST PRACTICES IN UKRAINE
MEDIA PSYCHOLOGY AS A CONCEPTUAL BACKGROUND FOR MEDIA EDUCATION: BEST PRACTICES IN UKRAINE
Book Cover: RELATIONSHIP BETWEEN SOCIAL OPTIMISM AND CITIZENSHIP ACTIVITY
RELATIONSHIP BETWEEN SOCIAL OPTIMISM AND CITIZENSHIP ACTIVITY
Book Cover: Simulacrization of political subjects
Simulacrization of political subjects
Book Cover: The VІth Inter-Institutional Seminar:  Cyber Socialization in the Conditions of Increased Uncertainty
The VІth Inter-Institutional Seminar: Cyber Socialization in the Conditions of Increased Uncertainty
Book Cover: V Всеукраїнська конференція: МЕДІАТВОРЧІСТЬ В ЧАСИ ВІЙНИ
V Всеукраїнська конференція: МЕДІАТВОРЧІСТЬ В ЧАСИ ВІЙНИ
Book Cover: V міжінститутський семінар «Кіберсоціалізація в умовах зростання невизначеності»
V міжінститутський семінар «Кіберсоціалізація в умовах зростання невизначеності»
Book Cover: VІIIй міжінституційний семінар:  Кіберсоціалізація та кіборгізація  в умовах воєнного часу
VІIIй міжінституційний семінар: Кіберсоціалізація та кіборгізація в умовах воєнного часу
Book Cover: Абаніна Г.В. Наративні практики як ресурс подолання наслідків медіатравмуючих впливів
Абаніна Г.В. Наративні практики як ресурс подолання наслідків медіатравмуючих впливів
Book Cover: АВТОРЕФЕРАТ ДИСЕРТАЦІЇ "СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНІ СТЕРЕОТИПИ СПРИЙМАННЯ ПОРТРЕТНИХ ЗОБРАЖЕНЬ ПОЛІТИЧНО АКТИВНИХ СУБ'ЄКТІВ"
АВТОРЕФЕРАТ ДИСЕРТАЦІЇ "СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНІ СТЕРЕОТИПИ СПРИЙМАННЯ ПОРТРЕТНИХ ЗОБРАЖЕНЬ ПОЛІТИЧНО АКТИВНИХ СУБ'ЄКТІВ"
Book Cover: Адаптивний інтелект
Адаптивний інтелект
Book Cover: Аналіз комплексного феномену масової культури саги «Сутінки»: особистісний рiвень
Аналіз комплексного феномену масової культури саги «Сутінки»: особистісний рiвень
Book Cover: Аналіз комплексного феномену масової культури саги «Сутніки»: символіко-міфологічний рівень
Аналіз комплексного феномену масової культури саги «Сутніки»: символіко-міфологічний рівень
Book Cover: Анищенко О. О. Психологічна допомога при медіатравмі методами тілесно-орієнтованої терапії
Анищенко О. О. Психологічна допомога при медіатравмі методами тілесно-орієнтованої терапії
Book Cover: Анімаційна студія у навчальному закладі
Анімаційна студія у навчальному закладі
Book Cover: Арт-вітаміни від арт-терапевтичної асоціації: проєкт психологічної допомоги населенню під час пандемії COVID-19
Арт-вітаміни від арт-терапевтичної асоціації: проєкт психологічної допомоги населенню під час пандемії COVID-19
Book Cover: Арт-терапевтична освіта: аналіз зарубіжного та вітчизняного досвіду
Арт-терапевтична освіта: аналіз зарубіжного та вітчизняного досвіду
Book Cover: Арт-терапевтичний простір постмодерністського часу
Арт-терапевтичний простір постмодерністського часу
Book Cover: Арт-терапевтичні технології в освіті: методичний посібник для психологів
Арт-терапевтичні технології в освіті: методичний посібник для психологів
Book Cover: Арт-терапевтичні технології у роботі з сім’ями наркозалежних
Арт-терапевтичні технології у роботі з сім’ями наркозалежних
Book Cover: Арт-терапія в роботі з вимушеними переселенцями
Арт-терапія в роботі з вимушеними переселенцями
Book Cover: Арт-терапія в роботі з конфліктами та миротворенні
Арт-терапія в роботі з конфліктами та миротворенні
Book Cover: Арт-терапія в Україні: стан та перспективи розвитку
Арт-терапія в Україні: стан та перспективи розвитку
Book Cover: Арт-терапія у подоланні психічної травми
Арт-терапія у подоланні психічної травми
Book Cover: Арт-терапія у подоланні психічної травми
Арт-терапія у подоланні психічної травми
Book Cover: Арт-терапія як засіб психосоціального відновлення особистості
Арт-терапія як засіб психосоціального відновлення особистості
Book Cover: Арт-технології у розв’язанні конфліктів
Арт-технології у розв’язанні конфліктів
Book Cover: Багатофакторна модель взаємодії у віртуальних групах
Багатофакторна модель взаємодії у віртуальних групах
Book Cover: Батьківська медіапедагогіка в системі позашкільної освіти
Батьківська медіапедагогіка в системі позашкільної освіти
Book Cover: Батьківська медіапедагогіка в системі позашкільної освіти
Батьківська медіапедагогіка в системі позашкільної освіти
Book Cover: Беременность и роды как экзистенциальное событие в жизни семьи
Беременность и роды как экзистенциальное событие в жизни семьи
Book Cover: Брехня в інформаційному просторі та міжособовій комунікації
Брехня в інформаційному просторі та міжособовій комунікації
Book Cover: Використання акварелі у тристадійній роботі з подружжям
Використання акварелі у тристадійній роботі з подружжям
Book Cover: Використання арт-технологій в сімейній психотерапії
Використання арт-технологій в сімейній психотерапії
Book Cover: Використання мандали в медіаосвітніх заняттях
Використання мандали в медіаосвітніх заняттях
Book Cover: Від медіаграмотності до медіа культури : бібліографічний покажчик
Від медіаграмотності до медіа культури : бібліографічний покажчик
Book Cover: Від медіаграмотності до медіакультури : навчально-методичний комплекс медіазанять
Від медіаграмотності до медіакультури : навчально-методичний комплекс медіазанять
Book Cover: Візуальна медіакультура: розвиток критичного мислення і творчого сприймання
Візуальна медіакультура: розвиток критичного мислення і творчого сприймання
Book Cover: Вікові особливості взаємодії дитини з медіа в родинному контексті
Вікові особливості взаємодії дитини з медіа в родинному контексті
Book Cover: Влияние родителей на динамические процессы в первом классе
Влияние родителей на динамические процессы в первом классе
Book Cover: Вознесенська О. Л. Імпліцитна типологія медіатравм в контексті медіаактивності особистості
Вознесенська О. Л. Імпліцитна типологія медіатравм в контексті медіаактивності особистості
Book Cover: Вознесенська О.Л. Блогерство як вид медіа-арттерапії
Вознесенська О.Л. Блогерство як вид медіа-арттерапії
Book Cover: Глушко А.В. Візуалізація збройного конфлікту в українських мережевих ЗМК як фактор медіатравми
Глушко А.В. Візуалізація збройного конфлікту в українських мережевих ЗМК як фактор медіатравми
Book Cover: Губар Є.В. Медіакультура крізь призму когнітивного стилю сприйняття інформації
Губар Є.В. Медіакультура крізь призму когнітивного стилю сприйняття інформації
Book Cover: Гуманізація стосунків між поколіннями: досвід сімейної арт-майстерні
Гуманізація стосунків між поколіннями: досвід сімейної арт-майстерні
Book Cover: Деструктивні інформаційні впливи медіа та профілактика їх наслідків у військовослужбовців та ветеранів АТО
Деструктивні інформаційні впливи медіа та профілактика їх наслідків у військовослужбовців та ветеранів АТО
Book Cover: ДІАГНОСТИКА БУЛІНГУ (ЦЬКУВАННЯ) І КІБЕРБУЛІНГУ. МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ
ДІАГНОСТИКА БУЛІНГУ (ЦЬКУВАННЯ) І КІБЕРБУЛІНГУ. МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ
Book Cover: Доброносова Ю.Д. Екзистенціальна специфіка медіатравматичного досвіду
Доброносова Ю.Д. Екзистенціальна специфіка медіатравматичного досвіду
Book Cover: Довідковий бюлетень  «Медіакультура старшокласників: результати всеукраїнського медіаосвітнього експерименту»
Довідковий бюлетень «Медіакультура старшокласників: результати всеукраїнського медіаосвітнього експерименту»
Book Cover: Додаток до МОЕ 2020/1. Підбірка онлайн-ресурсів з шкільної освіти
Додаток до МОЕ 2020/1. Підбірка онлайн-ресурсів з шкільної освіти
Book Cover: Драматерапія стосунків подружжя як метод дослідження змістів сімейного несвідомого
Драматерапія стосунків подружжя як метод дослідження змістів сімейного несвідомого
Book Cover: Енциклопедичний словник з арт-терапії
Енциклопедичний словник з арт-терапії
Book Cover: ЗАЯВКА
ЗАЯВКА
Book Cover: Заявка для вступу до ГО "Українська асоціація медіапсихологів та медіапедагогів"
Заявка для вступу до ГО "Українська асоціація медіапсихологів та медіапедагогів"
Book Cover: Заявка на проведення дослідно-експериментальної роботи
Заявка на проведення дослідно-експериментальної роботи
Book Cover: Зведена таблиця методичних розробок з медіаосвіти та медіаграмотності
Зведена таблиця методичних розробок з медіаосвіти та медіаграмотності
Book Cover: Зеленько О. А. Суспільно-політична невизначеність як передумова психотравми особистості у складній життєвій ситуації
Зеленько О. А. Суспільно-політична невизначеність як передумова психотравми особистості у складній життєвій ситуації
Book Cover: Значення досвіду раннього дитинства у формуванні життєвих домагань особистості
Значення досвіду раннього дитинства у формуванні життєвих домагань особистості
Book Cover: Интенсивная работа с травмой: психотерапевтические методы
Интенсивная работа с травмой: психотерапевтические методы
Book Cover: Использование текстиля и шерсти в арт-терапевтической практике в Украине
Использование текстиля и шерсти в арт-терапевтической практике в Украине
Book Cover: ІV Всеукраїнська наукова інтернет-конференція з міжнародною участю «Медіатвoрчість в сучасних реаліях: протистояння медіатравмі»
ІV Всеукраїнська наукова інтернет-конференція з міжнародною участю «Медіатвoрчість в сучасних реаліях: протистояння медіатравмі»
Book Cover: ІІ Всеукраїнська науково-практична інтернет-конференція «Медіатвoрчість в сучасних українських реаліях: протистояння медіатравмі»
ІІ Всеукраїнська науково-практична інтернет-конференція «Медіатвoрчість в сучасних українських реаліях: протистояння медіатравмі»
Book Cover: ІІІ Всеукраїнська наукова інтернет-конференція з міжнародною участю «Медіатвoрчість в сучасних реаліях: протистояння медіатравмі»
ІІІ Всеукраїнська наукова інтернет-конференція з міжнародною участю «Медіатвoрчість в сучасних реаліях: протистояння медіатравмі»
Book Cover: Ініціаційні техніки в арт-терапії
Ініціаційні техніки в арт-терапії
Book Cover: Інноваційні психологічні засоби розвитку медіаосвіти в умовах екстремальної дистанційності війни
Інноваційні психологічні засоби розвитку медіаосвіти в умовах екстремальної дистанційності війни
Book Cover: Інформаційний бюлетень 2021 (ч. 1): Медіа і твоє майбутнє. Динамічний довідковий бюлетень
Інформаційний бюлетень 2021 (ч. 1): Медіа і твоє майбутнє. Динамічний довідковий бюлетень
Book Cover: Інформаційний бюлетень 2021 (ч. 2): COVID-19, інфодемія, здоров’я і психологічне благополуччя підлітків
Інформаційний бюлетень 2021 (ч. 2): COVID-19, інфодемія, здоров’я і психологічне благополуччя підлітків
Book Cover: Інформаційний бюлетень 2021 (ч. 3): Медіапрактики підлітків України в умовах карантинних обмежень
Інформаційний бюлетень 2021 (ч. 3): Медіапрактики підлітків України в умовах карантинних обмежень
Book Cover: Інформаційний бюлетень: медіаграмотність та інформаційна безпека 2018
Інформаційний бюлетень: медіаграмотність та інформаційна безпека 2018
Book Cover: Как позаботится о себе: экологичность в работе специалистов социальной сферы
Как позаботится о себе: экологичность в работе специалистов социальной сферы
Book Cover: Кібербулінг або віртуальна агресія: способи розпізнавання і захист дитини
Кібербулінг або віртуальна агресія: способи розпізнавання і захист дитини
Book Cover: Кіберкультура і кібербезпека молоді в умовах війни
Кіберкультура і кібербезпека молоді в умовах війни
Book Cover: Кіберсоціалізація, Збірник наукових праць (2018–2020)
Кіберсоціалізація, Збірник наукових праць (2018–2020)
Book Cover: Кінотренінг: ресурс особистісного розвитку
Кінотренінг: ресурс особистісного розвитку
Book Cover: Козієнко І.О. Психологічні особливості застосування захисних механізмів особистості
Козієнко І.О. Психологічні особливості застосування захисних механізмів особистості
Book Cover: Комплексний медіакультурний феномен
Комплексний медіакультурний феномен
Book Cover: Концептуализация "комплексного медиакультурного феномена"
Концептуализация "комплексного медиакультурного феномена"
Book Cover: Концепція впровадження арт-терапії в дитячих лікарнях
Концепція впровадження арт-терапії в дитячих лікарнях
Book Cover: Концепція впровадження медіаосвіти в Україні
Концепція впровадження медіаосвіти в Україні
Book Cover: Концепція цифрової медіаосвіти (проєкт)
Концепція цифрової медіаосвіти (проєкт)
Book Cover: Кришовська О.О. Експериментальне дослідження особливостей онлайн-спілкування з незнайомцями в соціальних мережах
Кришовська О.О. Експериментальне дослідження особливостей онлайн-спілкування з незнайомцями в соціальних мережах
Book Cover: Курс підвищення кваліфікації «Арт-терапія у подоланні психічної травми»
Курс підвищення кваліфікації «Арт-терапія у подоланні психічної травми»
Book Cover: Малиш М.М. Політравматичний вплив на внутрішньо переміщених осіб
Малиш М.М. Політравматичний вплив на внутрішньо переміщених осіб
Book Cover: Матеріали до доповіді "Запобігання підлітковому суїциду: вплив медіа"
Матеріали до доповіді "Запобігання підлітковому суїциду: вплив медіа"
Book Cover: Медиа-арт-терапия: современное искусство – ответ на вызовы современности
Медиа-арт-терапия: современное искусство – ответ на вызовы современности
Book Cover: Медіа очима сучасної студентської молоді
Медіа очима сучасної студентської молоді
Book Cover: Медіа-активність як фактор становлення особистості сучасного студента
Медіа-активність як фактор становлення особистості сучасного студента
Book Cover: Медіа-арттерапія як засіб подолання наслідків і профілактики психотравми
Медіа-арттерапія як засіб подолання наслідків і профілактики психотравми
Book Cover: Медіа-культура населення України 2008
Медіа-культура населення України 2008
Book Cover: Медіавізуальні образи у формуванні патріотичних почуттів особистості
Медіавізуальні образи у формуванні патріотичних почуттів особистості
Book Cover: Медіагігієна: підтримка спихологічного добробуту дорослих і дітей
Медіагігієна: підтримка спихологічного добробуту дорослих і дітей
Book Cover: Медіаграмотність та інформаційна безпека старшокласників : довідковий бюлетень (2 ч.)
Медіаграмотність та інформаційна безпека старшокласників : довідковий бюлетень (2 ч.)
Book Cover: Медіаконтекст вияву патріотичних почуттів представниками Сходу і Заходу України
Медіаконтекст вияву патріотичних почуттів представниками Сходу і Заходу України
Book Cover: Медіакультура : підручник для 10 класу загальноосвітніх навчальних закладів
Медіакультура : підручник для 10 класу загальноосвітніх навчальних закладів
Book Cover: Медіакультура особистості
Медіакультура особистості
Book Cover: Медіакультура особистості: соціально-психологічний підхід: навчально-методичний посібник
Медіакультура особистості: соціально-психологічний підхід: навчально-методичний посібник
Book Cover: Медіакультура та медіаосвіта учнів ЗОШ: Візуальна медіакультура
Медіакультура та медіаосвіта учнів ЗОШ: Візуальна медіакультура
Book Cover: Медіакультура: викладання в старших класах: навчально-методичний посібник
Медіакультура: викладання в старших класах: навчально-методичний посібник
Book Cover: МЕДІАКУЛЬТУРА: навчальна програма для учнів 9, 10, 11 класів (2023)
МЕДІАКУЛЬТУРА: навчальна програма для учнів 9, 10, 11 класів (2023)
Book Cover: Медіакультура. Навчальна програма для учнів 9, 10, 11 класів закладів загальної середньої освіти (три роки навчання)
Медіакультура. Навчальна програма для учнів 9, 10, 11 класів закладів загальної середньої освіти (три роки навчання)
Book Cover: Медіаосвіта та медіаграмотність
Медіаосвіта та медіаграмотність
Book Cover: Медіаосвітні засоби у вихованні патріотизму молоді  в інформаційну добу
Медіаосвітні засоби у вихованні патріотизму молоді в інформаційну добу
Book Cover: Медіаосвітні засоби як ресурс розвитку  патріотичних почуттів особистості
Медіаосвітні засоби як ресурс розвитку патріотичних почуттів особистості
Book Cover: Медіаосвітні і медіапедагогічні принципи формування особистісної медіакультури учнів. Медіапсихологічні принципи та психологічні механізми формування візуальної медіакультури учнів
Медіаосвітні і медіапедагогічні принципи формування особистісної медіакультури учнів. Медіапсихологічні принципи та психологічні механізми формування візуальної медіакультури учнів
Book Cover: Медіаосвітні ресурси розвитку патріотизму і критичного мислення молоді
Медіаосвітні ресурси розвитку патріотизму і критичного мислення молоді
Book Cover: Медіаосвітні тренди 2023 – відповідь на виклики воєнного часу
Медіаосвітні тренди 2023 – відповідь на виклики воєнного часу
Book Cover: Медіаперцептивна комунікація: еволюція візуального сприймання
Медіаперцептивна комунікація: еволюція візуального сприймання
Book Cover: Медіаперцептивна комунікація: новий тип візуального сприймання
Медіаперцептивна комунікація: новий тип візуального сприймання
Book Cover: Медіапсихологічні ресурси подолання травми війни
Медіапсихологічні ресурси подолання травми війни
Book Cover: Медіапсихологічні ресурси подолання травми війни (друге видання доп. і випр.)
Медіапсихологічні ресурси подолання травми війни (друге видання доп. і випр.)
Book Cover: Медіапсихологічні ресурси подолання травми війни у ветеранів
Медіапсихологічні ресурси подолання травми війни у ветеранів
Book Cover: Медіапсихологічні ресурси соціально-психологічної реабілітації постраждалих від воєнних дій
Медіапсихологічні ресурси соціально-психологічної реабілітації постраждалих від воєнних дій
Book Cover: Медіапсихологія війни: Навчальна програма для підвищення кваліфікації педагогів закладів позашкільної освіти
Медіапсихологія війни: Навчальна програма для підвищення кваліфікації педагогів закладів позашкільної освіти
Book Cover: МЕДІАПСИХОЛОГІЯ ВОЄННОГО ЧАСУ
МЕДІАПСИХОЛОГІЯ ВОЄННОГО ЧАСУ
Book Cover: Медіапсихологія: кіберсоціалізація в умовах гібридної війни: монографія
Медіапсихологія: кіберсоціалізація в умовах гібридної війни: монографія
Book Cover: МЕДІАПСИХОЛОГІЯ: метаморфози масової свідомості в умовах інформаційної війни
МЕДІАПСИХОЛОГІЯ: метаморфози масової свідомості в умовах інформаційної війни
Book Cover: Медіапсихологія: основи рефлексивного підходу
Медіапсихологія: основи рефлексивного підходу
Book Cover: Медіасоціалізація: гендерні стереотипи серіальної реальності
Медіасоціалізація: гендерні стереотипи серіальної реальності
Book Cover: Медіатвoрчість в сучасних реаліях: протистояння медіатравмі. Збірник наукових праць (2017–2020)
Медіатвoрчість в сучасних реаліях: протистояння медіатравмі. Збірник наукових праць (2017–2020)
Book Cover: Медіатворчість в сучасних українських реаліях: протистояння медіатравмі
Медіатворчість в сучасних українських реаліях: протистояння медіатравмі
Book Cover: Медіатравма в умовах інформаційної війни: психологічний та педагогічний аспекти
Медіатравма в умовах інформаційної війни: психологічний та педагогічний аспекти
Book Cover: Мир. Мистецтво
Мир. Мистецтво
Book Cover: Можливості арт-терапії в подоланні психічної травми
Можливості арт-терапії в подоланні психічної травми
Book Cover: Моніторинг медіа-культури населення України: Інформаційний бюлетень. Червень 2010
Моніторинг медіа-культури населення України: Інформаційний бюлетень. Червень 2010
Book Cover: Музикотерапія в сенсорно збагачених умовах для дітей з особливостями розвитку
Музикотерапія в сенсорно збагачених умовах для дітей з особливостями розвитку
Book Cover: Навчальна програма «КІБЕРПСИХОЛОГІЯ»
Навчальна програма «КІБЕРПСИХОЛОГІЯ»
Book Cover: НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА «Медіапсихологія»
НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА «Медіапсихологія»
Book Cover: Навчальна програма «МЕДІАПСИХОЛОГІЯ» 2021
Навчальна програма «МЕДІАПСИХОЛОГІЯ» 2021
Book Cover: Навчально-методичний комплекс (практично-орієнтований) «Медіапсихологічні засоби профілактики та подолання медіатравматизації»
Навчально-методичний комплекс (практично-орієнтований) «Медіапсихологічні засоби профілактики та подолання медіатравматизації»
Book Cover: Навчально-методичний комплекс спецкурсу «Медіапсихологія: основи рефлексивного підходу»
Навчально-методичний комплекс спецкурсу «Медіапсихологія: основи рефлексивного підходу»
Book Cover: Навчатися ніколи не рано: посібник для небайдужих батьків
Навчатися ніколи не рано: посібник для небайдужих батьків
Book Cover: Найдьонова Л. А. Порівняння європейського і українського дитячих медіаландшафтів
Найдьонова Л. А. Порівняння європейського і українського дитячих медіаландшафтів
Book Cover: НАКАЗ МОН ПРО ПРОВЕДЕННЯ ВСЕУКРАЇНСЬКОГО ЕКСПЕРИМЕНТУ
НАКАЗ МОН ПРО ПРОВЕДЕННЯ ВСЕУКРАЇНСЬКОГО ЕКСПЕРИМЕНТУ
Book Cover: Наскрізна медіаосвіта в умовах війни
Наскрізна медіаосвіта в умовах війни
Book Cover: Нова українська школа: організація медіаосвіти в початковій школі. Навчально-методичний посібник (препринт)
Нова українська школа: організація медіаосвіти в початковій школі. Навчально-методичний посібник (препринт)
Book Cover: Образи серіальних персонажів як джерело медіасоціалізації дитини
Образи серіальних персонажів як джерело медіасоціалізації дитини
Book Cover: Особенности групповой динамики в работе семейной арт-терапевтической мастерской
Особенности групповой динамики в работе семейной арт-терапевтической мастерской
Book Cover: Павленко І.Г. Медіаграмотність як складова інформаційної культури студентської молоді
Павленко І.Г. Медіаграмотність як складова інформаційної культури студентської молоді
Book Cover: Парасоциальность и медиатворчество: потенциал дистанционного обучения
Парасоциальность и медиатворчество: потенциал дистанционного обучения
Book Cover: ПАРАСОЦІАЛЬНІ СТОСУНКИ: ВЗАЄМОДІЯ МІЖ ЛЮДЬМИ ТА СОЦІАЛЬНИМИ РОБОТАМИ
ПАРАСОЦІАЛЬНІ СТОСУНКИ: ВЗАЄМОДІЯ МІЖ ЛЮДЬМИ ТА СОЦІАЛЬНИМИ РОБОТАМИ
Book Cover: Патріотизм і національна ідентичність молоді в умовах кризи суспільства: медіапсихологічний підхід
Патріотизм і національна ідентичність молоді в умовах кризи суспільства: медіапсихологічний підхід
Book Cover: Патріотизм молоді в умовах інформаційної війни
Патріотизм молоді в умовах інформаційної війни
Book Cover: Патріотизм молоді цифрової доби: інноваційні засоби розвитку
Патріотизм молоді цифрової доби: інноваційні засоби розвитку
Book Cover: Плетка О. Т. Вторинна травматизація: класифікація медіатравм
Плетка О. Т. Вторинна травматизація: класифікація медіатравм
Book Cover: Політична міфологія як засіб пізнання та усвідомлення соціально-політичної реальності
Політична міфологія як засіб пізнання та усвідомлення соціально-політичної реальності
Book Cover: Посттравматичні стресові розлади (ПТСР) у другому поколінні: як батько воїн може допомогти сину долати ризики вторинної травматизації
Посттравматичні стресові розлади (ПТСР) у другому поколінні: як батько воїн може допомогти сину долати ризики вторинної травматизації
Book Cover: Право на життя з любов’ю
Право на життя з любов’ю
Book Cover: Практикум "Робочий зошит"
Практикум "Робочий зошит"
Book Cover: Практична медіаосвіта: авторські уроки
Практична медіаосвіта: авторські уроки
Book Cover: Практично-орієнтований ТРЕНІНГ-СЕМІНАР «ВСЕ БУДЕ ДОБРЕ: анімація зі смислом» або (щоб було зрозуміло науковцям) «Медіатворчість як засіб розвитку соціального оптимізму  задля подолання медіатравматизації»
Практично-орієнтований ТРЕНІНГ-СЕМІНАР «ВСЕ БУДЕ ДОБРЕ: анімація зі смислом» або (щоб було зрозуміло науковцям) «Медіатворчість як засіб розвитку соціального оптимізму задля подолання медіатравматизації»
Book Cover: ПРОБЛЕМИ ПОЛІТИЧНОЇ ПСИХОЛОГІЇ Випуск (13)
ПРОБЛЕМИ ПОЛІТИЧНОЇ ПСИХОЛОГІЇ Випуск (13)
Book Cover: ПРОБЛЕМИ ПОЛІТИЧНОЇ ПСИХОЛОГІЇ Випуск (14)
ПРОБЛЕМИ ПОЛІТИЧНОЇ ПСИХОЛОГІЇ Випуск (14)
Book Cover: ПРОБЛЕМИ ПОЛІТИЧНОЇ ПСИХОЛОГІЇ Випуск 1 (15)
ПРОБЛЕМИ ПОЛІТИЧНОЇ ПСИХОЛОГІЇ Випуск 1 (15)
Book Cover: ПРОБЛЕМИ ПОЛІТИЧНОЇ ПСИХОЛОГІЇ Випуск 2 (16)
ПРОБЛЕМИ ПОЛІТИЧНОЇ ПСИХОЛОГІЇ Випуск 2 (16)
Book Cover: Програма експерименту до 2016 року
Програма експерименту до 2016 року
Book Cover: Програма Міжнародної науково-практичної Інтернет-конференції 27.04.16
Програма Міжнародної науково-практичної Інтернет-конференції 27.04.16
Book Cover: ПРОГРАМА НА 2017–2022
ПРОГРАМА НА 2017–2022
Book Cover: Психологічні та педагогічні принципи шкільної медіаосвіти
Психологічні та педагогічні принципи шкільної медіаосвіти
Book Cover: Пушонкова О.А. Моделі ідентичності в дискурсі травми
Пушонкова О.А. Моделі ідентичності в дискурсі травми
Book Cover: Ресурси арт-терапії на допомогу вимушеним переселенцям
Ресурси арт-терапії на допомогу вимушеним переселенцям
Book Cover: Ресурси використання арт-терапевтичних технологій в сімейній медіаосвіті
Ресурси використання арт-терапевтичних технологій в сімейній медіаосвіті
Book Cover: Рефлексивна психологія територіальних спільнот
Рефлексивна психологія територіальних спільнот
Book Cover: Ризики та переваги користування гаджетами дітьми
Ризики та переваги користування гаджетами дітьми
Book Cover: Робота з психологічними границями в арт-терапії
Робота з психологічними границями в арт-терапії
Book Cover: РОБОТА З ТІННЮ АБО ФІЛЬМАНАЛІЗ АНТИГЕРОЯ
РОБОТА З ТІННЮ АБО ФІЛЬМАНАЛІЗ АНТИГЕРОЯ
Book Cover: РОБОТИ В ОСВІТНІЙ СФЕРІ
РОБОТИ В ОСВІТНІЙ СФЕРІ
Book Cover: Розвиток медіаграмотності комбатантів засобами медіапсихології
Розвиток медіаграмотності комбатантів засобами медіапсихології
Book Cover: Розвиток медіаосвіти в територіальній громаді для подолання наслідків війни
Розвиток медіаосвіти в територіальній громаді для подолання наслідків війни
Book Cover: Розвиток патріотизму дітей дошкільного віку за допомогою медіапсихологічних ресурсів
Розвиток патріотизму дітей дошкільного віку за допомогою медіапсихологічних ресурсів
Book Cover: Розвиток патріотизму у молоді психологічними засобами методики "Медіаклуб"
Розвиток патріотизму у молоді психологічними засобами методики "Медіаклуб"
Book Cover: Рудченко А. С. Образ України в медіа. Травма меншовартості
Рудченко А. С. Образ України в медіа. Травма меншовартості
Book Cover: Система ціннісних орієнтацій персонажів сучасних телесеріалів як чинник формування цінностей дітей та молоді
Система ціннісних орієнтацій персонажів сучасних телесеріалів як чинник формування цінностей дітей та молоді
Book Cover: Сім’я в інформаційному суспільстві: зміна норми
Сім’я в інформаційному суспільстві: зміна норми
Book Cover: Сімейна медіаосвіта в системі позашкільної освіти
Сімейна медіаосвіта в системі позашкільної освіти
Book Cover: Сімейне обговорення медіаконтенту як фактор формування медіакультури дитини молодшого шкільного віку: аналіз результатів емпіричного дослідження
Сімейне обговорення медіаконтенту як фактор формування медіакультури дитини молодшого шкільного віку: аналіз результатів емпіричного дослідження
Book Cover: СОЦІАЛІЗАЦІЯ ОСОБИСТОСТІ: НАСЛІДУВАННЯ ПІДЛІТКАМИ МЕДІАПЕРСОН
СОЦІАЛІЗАЦІЯ ОСОБИСТОСТІ: НАСЛІДУВАННЯ ПІДЛІТКАМИ МЕДІАПЕРСОН
Book Cover: Соціальний оптимізм в умовах деструктивних інформаційних впливів
Соціальний оптимізм в умовах деструктивних інформаційних впливів
Book Cover: Соціальні боти як особливість сучасної політичної комунікації
Соціальні боти як особливість сучасної політичної комунікації
Book Cover: Соціально-психологічна робота з сім’єю в системі позашкільної освіти
Соціально-психологічна робота з сім’єю в системі позашкільної освіти
Book Cover: Соціально-психологічні стереотипи сприймання портретних зображень політично активних суб’єктів
Соціально-психологічні стереотипи сприймання портретних зображень політично активних суб’єктів
Book Cover: Соціально-психологічні та психолого-педагогічні засади  організації медіаосвіти молоді
Соціально-психологічні та психолого-педагогічні засади організації медіаосвіти молоді
Book Cover: Соціально-психологічні та психолого-педагогічні засади організації медіаосвіти: монографія
Соціально-психологічні та психолого-педагогічні засади організації медіаосвіти: монографія
Book Cover: СПИСОК ЗАКЛАДІВ (Наказ МОН № 1199 від 18.08.17р.)
СПИСОК ЗАКЛАДІВ (Наказ МОН № 1199 від 18.08.17р.)
Book Cover: СПИСОК УЧАСНИКІВ ВСЕУКРАЇНСЬКОГО ЕКСПЕРИМЕНТУ (Постанова НАПН України від 23.02.2017 р.)
СПИСОК УЧАСНИКІВ ВСЕУКРАЇНСЬКОГО ЕКСПЕРИМЕНТУ (Постанова НАПН України від 23.02.2017 р.)
Book Cover: СПИСОК УЧАСНИКІВ ВСЕУКРАЇНСЬКОГО ЕКСПЕРИМЕНТУ НА РОЗШИРЕННЯ (Постанова НАПН України від 17.09.2020 р.)
СПИСОК УЧАСНИКІВ ВСЕУКРАЇНСЬКОГО ЕКСПЕРИМЕНТУ НА РОЗШИРЕННЯ (Постанова НАПН України від 17.09.2020 р.)
Book Cover: Спільне медіа-дозвілля родини
Спільне медіа-дозвілля родини
Book Cover: Спроба арт-терапевтичної діагностики травм раннього дитинства
Спроба арт-терапевтичної діагностики травм раннього дитинства
Book Cover: Стандартний протокол проведення медіапсихологічної експертизи аудіовізуальної продукції
Стандартний протокол проведення медіапсихологічної експертизи аудіовізуальної продукції
Book Cover: Стратегія впровадження асинхронної медіаосвіти в сучасних українських спільнотах
Стратегія впровадження асинхронної медіаосвіти в сучасних українських спільнотах
Book Cover: Сусська О.О. Діагностування інформаційних впливів рекламної медіапродукції методом семантичного диференціалу
Сусська О.О. Діагностування інформаційних впливів рекламної медіапродукції методом семантичного диференціалу
Book Cover: Тараненко О. В. Формування навичок з медіаграмотності як протидія медіатравмуванню
Тараненко О. В. Формування навичок з медіаграмотності як протидія медіатравмуванню
Book Cover: Творча взаємодія з дитиною: Методичні рекомендації
Творча взаємодія з дитиною: Методичні рекомендації
Book Cover: Тези доповідей Міжнародної науково-практичної Інтернет-конференції 27.04.16
Тези доповідей Міжнародної науково-практичної Інтернет-конференції 27.04.16
Book Cover: ТРИВОЖНИЙ ІНФОРМАЦІЙНИЙ ВИР КОРОНАВІРУСУ: ЯК ЗДОЛАТИ?
ТРИВОЖНИЙ ІНФОРМАЦІЙНИЙ ВИР КОРОНАВІРУСУ: ЯК ЗДОЛАТИ?
Book Cover: Український медіаосвітній бюлетень МОЕ 2022/1-4
Український медіаосвітній бюлетень МОЕ 2022/1-4
Book Cover: Український медіаосвітній електронний бюлетень «МедіаОсвітній Експеримент» МОЕ 2020/2
Український медіаосвітній електронний бюлетень «МедіаОсвітній Експеримент» МОЕ 2020/2
Book Cover: Український медіаосвітній електронний бюлетень (МОЕ 2019/1)
Український медіаосвітній електронний бюлетень (МОЕ 2019/1)
Book Cover: Український медіаосвітній електронний бюлетень (МОЕ 2019/2)
Український медіаосвітній електронний бюлетень (МОЕ 2019/2)
Book Cover: Український медіаосвітній електронний бюлетень МОЕ 2019/3
Український медіаосвітній електронний бюлетень МОЕ 2019/3
Book Cover: Український медіаосвітній електронний бюлетень МОЕ 2019/4
Український медіаосвітній електронний бюлетень МОЕ 2019/4
Book Cover: Український медіаосвітній електронний бюлетень МОЕ 2020/1
Український медіаосвітній електронний бюлетень МОЕ 2020/1
Book Cover: Український медіаосвітній електронний бюлетень МОЕ 2021/1
Український медіаосвітній електронний бюлетень МОЕ 2021/1
Book Cover: Український медіаосвітній електронний бюлетень МОЕ 2021/2
Український медіаосвітній електронний бюлетень МОЕ 2021/2
Book Cover: Український медіаосвітній електронний бюлетень МОЕ 2021/3
Український медіаосвітній електронний бюлетень МОЕ 2021/3
Book Cover: Федоришин Г.М. Екопсихологія інформаційного середовища та патогенні комунікативні технології
Федоришин Г.М. Екопсихологія інформаційного середовища та патогенні комунікативні технології
Book Cover: Фенікс, що народжується з попелу: посттравматичне зростання
Фенікс, що народжується з попелу: посттравматичне зростання
Book Cover: Феномен візуального інформаційного простору. Медіаперцептивна комунікація – новий тип візуальної практики людини в медіагенному середовищі. Проблема візуального сприймання
Феномен візуального інформаційного простору. Медіаперцептивна комунікація – новий тип візуальної практики людини в медіагенному середовищі. Проблема візуального сприймання
Book Cover: ФІЛЬМАНАЛІЗ В РОБОТІ ПСИХОЛОГА
ФІЛЬМАНАЛІЗ В РОБОТІ ПСИХОЛОГА
Book Cover: ФІЛЬМАНАЛІЗ ЧЕРЕЗ ПРИЗМУ РІЗНИХ ПСИХОЛОГІЧНИХ ТЕОРІЙ (транзактного та юнгіанського аналізів)
ФІЛЬМАНАЛІЗ ЧЕРЕЗ ПРИЗМУ РІЗНИХ ПСИХОЛОГІЧНИХ ТЕОРІЙ (транзактного та юнгіанського аналізів)
Book Cover: Формування патріотизму під впливом медіаконтенту в умовах інформаційної війни/
Формування патріотизму під впливом медіаконтенту в умовах інформаційної війни/
Book Cover: Цифрові ризики підлітків в умовах пандемії COVID-19 (матеріали презентації)
Цифрові ризики підлітків в умовах пандемії COVID-19 (матеріали презентації)
Book Cover: Ціко І. Г. До проблеми формування медіаімунітету сучасних школярів: дидактичний аспект
Ціко І. Г. До проблеми формування медіаімунітету сучасних школярів: дидактичний аспект
Book Cover: Цілющі сили природи: еко-арттерапія
Цілющі сили природи: еко-арттерапія
Book Cover: Чаплінська Ю. С. Можливості сінемалогії при реабілітації психологічної травми
Чаплінська Ю. С. Можливості сінемалогії при реабілітації психологічної травми
Book Cover: Час віртуального життя
Час віртуального життя
Book Cover: Череповська Н.І. Психосоціальна підтримка комбатантів за допомогою медіапсихологічних ресурсів
Череповська Н.І. Психосоціальна підтримка комбатантів за допомогою медіапсихологічних ресурсів
Book Cover: Шебанова В. І. Вплив телевізійного контенту на емоційну сферу студентської молоді
Шебанова В. І. Вплив телевізійного контенту на емоційну сферу студентської молоді
Book Cover: Шишко Н.С. Особливості впливу соціальних інтернет-практик на психологічне благополуччя старшокласників
Шишко Н.С. Особливості впливу соціальних інтернет-практик на психологічне благополуччя старшокласників
Book Cover: Шусть В.В. Соціальна міфотворчість українського медіапростору як чинник формування політичних цінностей
Шусть В.В. Соціальна міфотворчість українського медіапростору як чинник формування політичних цінностей
Book Cover: ЩО ЗМІНИЛИ НОВІТНІ МЕДІА У ЖИТТІ СУЧАСНОЇ ЛЮДИНИ?
ЩО ЗМІНИЛИ НОВІТНІ МЕДІА У ЖИТТІ СУЧАСНОЇ ЛЮДИНИ?