Медіаосвітні і медіапедагогічні принципи формування особистісної медіакультури учнів. Медіапсихологічні принципи та психологічні механізми формування візуальної медіакультури учнів

Book Cover: Медіаосвітні і медіапедагогічні принципи формування особистісної медіакультури учнів. Медіапсихологічні принципи та психологічні механізми формування візуальної медіакультури учнів

Череповська Н.І. Медіаосвітні і медіа педагогічні принципи формування особистісної медіакультури. Медіапсихологічні принципи і психологічні механізми формування візуальної медіакультури учнів / Медіапсихологія: на перетині інформаційного та медіаосвітнього просторів: монографія  / [О.Т. Баришполець, О.Л. Вознесенська, О.Є. Голубєва, Г.В. Мироненко, Л.А. Найдьонова, Н.О. Обухова, Н.І. Череповська] ; за наук. ред.. Л.А. Найдьонової, Н.І. Череповської; Національна академія педагогічних наук України, Інститут соціальної та політичної психології. К.: Міленіум, 2014. – С. 250-268.

Excerpt:

У розділах йдеться про актуальність медіаосвіти у формуванні медіакультури особистості. Дається таблиця провідних медіатеорій. Розкриваються загальні медіаосвітні та педагогічні принципи формування медіакультури. Показано взаємозв’язок між медіавізуальним інформаційним та освітнім просторами. Також описуються медіапсихологічні принципи і психологічні механізми формування візуальної медіакультури учнів.

READ MORE

Вказуються психологічні механізми: саморегуляція; критичне мислення; творче медіасприймання; перенесення сприйнятого в практичну площину; комунікація на підставі сприйнятого; автономність до будь-якої інформації.

В разделах говорится об актуальности медиаобразования в формировании медиакультуры личности. Дается таблица ведущих медиатеорий. Раскрываются общие медиаобразовательные и педагогические принципы формирования медиакультуры.

Показана взаимосвязь между медиавизуальним информационным и образовательным пространствами. Также описываются медиапсихологические принципы и психологические механизмы формирования визуальной медиакультуры учащихся. Указываются психологические механизмы: саморегуляция; критическое мышление; творческое медиавосприятие; перенос воспринятого в практическую плоскость; коммуникация на основании воспринятого; автономность к любой информации.

In chapters we describe the relevance of media education in forming the culture media of personality. It has table of leading media theories. General media educational and pedagogical principles of formation of media culture are disclosed.

It is shown the relationship between media visual information and educational field. Also media psychological principles and psychological mechanisms of visual media culture of students are described. Article identifies the psychological mechanisms: self-regulation; critical thinking; creative media perception; transfer of perceived into practical level; communication which is based on perceived; autonomy to any information.

Ключові слова: медіаінформаційний простір; медіаосвіта; медіапсихологія; принципи і механізми розвитку медіакультурних якостей учнів.

Ключевые слова: медиаинформационное пространство; медиаобразование; медиапсихология; принципы и механизмы развития медиакультурных качеств учащихся.

Keywords: media information space; Media education; Media psychology; principles and mechanisms of media cultural qualities of students.

COLLAPSE

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *