Феномен візуального інформаційного простору. Медіаперцептивна комунікація – новий тип візуальної практики людини в медіагенному середовищі. Проблема візуального сприймання

Book Cover: Феномен візуального інформаційного простору. Медіаперцептивна комунікація – новий тип візуальної практики людини в медіагенному середовищі. Проблема візуального сприймання

Череповська Н.І. Феномен візуального інформаційного простору. Медіаперцептивна комунікація – новий вид візуальної практики людини в медіагенному середовищі. Проблема візуального медіасприймання  / Медіапсихологія: на перетині інформаційного та медіаосвітнього просторів: монографія  / [О.Т. Баришполець, О.Л. Вознесенська, О.Є. Голубєва, Г.В. Мироненко, Л.А. Найдьонова, Н.О. Обухова, Н.І. Череповська] ; за наук. ред.. Л.А. Найдьонової, Н.І. Череповської; Національна академія педагогічних наук України, Інститут соціальної та політичної психології. К.: Міленіум, 2014. – С. 58-86.

Excerpt:

В роботі розглядається феномен візуального інформаційного простору як взаємодії людини з медіа. Пропонується нове поняття «медіаперцептивна комунікація». Медіаперцептивна комунікація становить інформаційно-смисловий аспект взаємодії людини з медіатекстом. Вона має такі складові як: технологічні (сам-на сам із медіазасобом), комунікативні (сам-на-сам із медіатекстом), психологічні (сам-на сам із віртуальним світом). Також розглядається новий тип сприймання – медіасприймання та новий тип бачення.

READ MORE

Висувається проблема оптимального медіасприймання-бачення.

В работе рассматривается феномен визуального информационного пространства, как взаимодействия человека с медиа. Предлагается новое понятие «медиаперцептивная коммуникация». Медиаперцептивная коммуникация преставляет информационно-смысловой аспект взаимодействия человека с медиатекстом. Она имеет такие составляющие как: технологические (один на один с медиасредством), коммуникативные (один на один с медиатекстом), психологические (один на один с виртуальным миром). Также рассматривается новый тип восприятия – медиавосприятия и новый тип видения.

Отмечается проблема оптимального медиасприймання-видения.

We consider the phenomenon of visual information space as human interaction with the media. It is proposed the new concept of ‘media perceptive communication’. It represents information and semantic aspect of human interaction with the media text and includes such components: technological (“self to gadget”), communication (“self to media text), psychological (“self to virtual”). Also it is considered a new type of perception – the media perception and a new type of vision.

The problem of optimal media perception and vision is noted.

Ключові слова: медіаперцептивна комунікація, візуальне медіасприймання.

Ключевые слова: медиаперцептивная коммуникация, визуальное медиавосприятие.

Keywords: media perceptive communication, visual media perception.

COLLAPSE

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *