Медіаконтекст вияву патріотичних почуттів представниками Сходу і Заходу України

Book Cover: Медіаконтекст вияву патріотичних почуттів представниками Сходу і Заходу України

Череповська Н.І., Вознесенська О.Л. Медіаконтекст вияву патріотичних почуттів представниками Сходу і Заходу України / Н.І. Череповська, О.Л. Вознесенська // Проблеми політичної психології : зб. наук. праць / Асоціація політичних психологів України, Інститут соціальної та політичної психології НАПН України ; [редакційна колегія: Л. А. Найдьонова, Л. Г. Чорна, І. Г. Батраченко та ін.]. – К. : Міленіум, 2015. – Вип. 2 (16). – 428 с. – С. 74-88.

Excerpt:

Розглядається висунута авторами ідея стимулювання вияву патріотичних почуттів шляхом спрямованого медіавпливу на емоційну сферу особистості. На основі апробації застосування медіаосвітніх засобів для формування навичок рефлексії патріотичних емоцій і почуттів досліджено вплив медіавізуального контенту на їхню актуалізацію та визначено особливості вияву патріотизму у представників різних регіонів України. Завдяки порівняльному аналізу сприймання різних фотозображень патр

READ MORE

іотичного змісту та викликаних ними почуттів у мешканців сходу і заходу України з’ясовано деякі їхні відмінності за культурними і комунікативними показниками, розумінням власного патріотизму та патріотичними виявами. Встановлено, що представники сходу країни налаштовані більш песимістично щодо майбутнього країни і що найбільш емоціогенною для них є тема війни і руйнувань, тоді як представники західних областей найбільш емоційно реагують на теми, пов’язані із щасливим майбутнім країни. Зроблено висновок, що загалом знання закономірностей історії України допомагає зберегти віру та з надією дивитися в майбутнє як представникам заходу, так і сходу України. Зауважено позитивний вплив сприймання фотозображень патріотичного змісту на процес актуалізації та зміцнення патріотичних почуттів; схильність патріотично налаштованих представників суспільства до спілкування на патріотичні теми як у реальному житті, так і в соціальних мережах. Застосування медіатекстів та інших медійних засобів впливу на емоційну сферу людини визнано за валідний діагностичний прийом визначення патріотичних почуттів, особливостей їхнього вияву, рівня розвитку, що також дає змогу досліджувати загальну структуру чинників формування патріотизму людини. Низький рівень медіакомпетентності діагностованих і зафіксований у ході дослідження сильний вплив медіавізуального контенту на психіку людей розглядаються як підтвердження актуальності застосування медіаосвітніх заходів в інформаційному просторі України.

Ключові слова: патріотизм, патріотичні почуття, інноваційна методика, візуальні медіатексти, рефлексія емоцій і почуттів.

Ключевые слова: патриотизм, патриотические чувства, инновационная методика, визуальные медиатексты, рефлексия эмоций и чувств.

Key words: patriotism, patriotic sentiments, innovative methods, visual media texts, reflection of emotions and feelings.

COLLAPSE

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *