Вознесенська Олена Леонідівна

voznКандидат психологічних наук.

Старший науковий співробітник лабораторії психології масової комунікації та медіаосвіти Інституту соціальної та політичної психології НАПН України. 

Професійні інтереси: медіа-психологія, арт-терапія, психологія сім’ї, практична психологія та психотерапія.

Наукова діяльність: Стаж науково-дослідницької роботи більш ніж 21 рік в Інституті соціальної та політичної психології Національної академії педагогічних наук України, Стипендіат Кабінету Міністрів України як молодий вчений, Медаль «Ушинський К.Д.» за значні досягнення в галузі педагогічної і психологічної наук, Почесна грамота Міністерства Освіти та Науки України за багаторічну сумлінну працю, особистий внесок у підготовку висококваліфікованих спеціалістів, плідну науково-педагогічну діяльність, Почесна грамота Академії педагогічних наук України за особистий внесок у розвиток психологічної науки, багаторічну плідну наукову діяльність, Подяка за особистий внесок у становлення і розвиток факультету психології КНУ імені Тараса Шевченка, цінний подарунок від Верховної ради України з нагоди ХХріччя Національної академії педагогічних наук України, диплом Почесного члена Асоціації свідомого батьківства.

Автор більш ніж 170 друкованих праць в науковій та науково-популярній літературі. Переможець двох конкурсів наукових праць Інституту соціальної та політичної психології НАПН України, диплом І ступеня Національної академії педагогічних наук України за навчальний посібник переможець «Учиться никогда не поздно. Учебник для неравнодушных родителей» (2012 р.); переможець конкурсу друкованих праць Інституту соціальної та політичної психології НАПН України за практичний посібник «Арт-терапія в подоланні психічної травми», Почесні дипломи за вагомий творчий внесок у розвиток освітніх інновацій (2010 рік, 2011 рік), Диплом лауреата конкурсу-огляду інноваційний ідей «Позашкілля: 20 років назустріч часу» (2011 рік), Золота медаль на виставці «Сучасна освіта в Україні» (2012 рік та 2015 рік).

Педагогічна діяльність: З 2007 по 2014 викладала на кафедрі психодіагностики та клінічної психології Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Авторські курси: „Психологія мистецтва”, „Теорія та практика арт-терапії”, „Основи арт-терапія”, на базі НПЦ практичної психології та соціальної роботи НАПН України курс співавтор та викладач курсу підвищення кваліфікації „Теорія і практика застосування арт-терапії в освіті та соціальній сфері”, співавтор та викладач курсу підвищення кваліфікації «Теорія і практика арт-терапії: розмаїття підходів»; авторські психолого-педагогічні та терапевтичні розробки: курс лекційно-семінарських занять «Навчальний розвиток дитини у ранньому віці», арт-терапевтичний семінар «Світ очами дитини» та арт-терапевтична ініціацій на програма «Чоловік і його Жінка. Жінка та її Чоловік».

Громадська діяльність:, президент ГО „Арт-терапевтична асоціація”, виконавчий директор ГО „Центр екології сім’ї”, керівник спільного с БДТ Подільського району м. Києва проекту „Батьківська педагогіка”, в рамках якого існує сімейна школа медіаосвіти; сімейний психотерапевт, співавтор проекту „Школа майбутніх батьків”, унікального навчального курсу „Введення в перінатальну психологію та психологію свідомого батьківства”, авторського курсу „Навчальний розвиток дитини раннього віку”; член Робочої групи Міністерства соціальної політики України по розробці законів «Про реабілітацію» та «Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей».

This slideshow requires JavaScript.

СПИСОК ОСНОВНИХ ОПУБЛІКОВАНИХ АВТОРОМ ПРАЦЬ:

2016

Вознесенська О.Л. Медіавізуальні образи у формуванні патріотичних почуттів особистості / Вознесенська О.Л. // Патріотизм у системі сучасних суспільних цінностей : матеріали ХV Науково-практичної конференції. –К.  : ВНЗ «Національна академія управління», 2016. – 188 с.– С. 105-107. – 0,15 д.а. – планова

Вознесенська О. Л. Арт-терапія як засіб психосоціального відновлення особистості // Вознесенська О. Л. / Актуальні проблеми соціології, психології, педагогіки : [Зб. наук. праць] / Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 2015. – К. : КНУ імені Тараса Шевченка. – № 3 (29). – С. 40-47. – Стаття в авторській редакції.

2015

Вознесенська О.Л. Ресурси арт-терапії на допомогу вимушеним переселенцям. Практичний посібник / Олена Леонідівна Вознесенська. – К. : Human Rights Foundation, 2015. – 50 с. – 2,8 д.а.

Вознесенська О.Л. Арт-терапія у подоланні психічної травми: Практичний посібник / Олена Вознесенська, Марина Сидоркіна. – К. : Золоті ворота, 2015. – 148 с.

Вознесенська О. Арт-терапія в роботі з вимушеними переселенцями / Вознесенська Олена ; Простір арт-терапії : [Зб. наук. праць] / УМО, 2015, ВГО «Арт-терапевтична асоціація», 2015; [Редкол.: Лушин П.В., Чуприков А.П. та ін.]. – К. : Золоті ворота, 2015. – Вип. 2 (18). – 23-41.

Вознесенська О.Л. Можливості арт-терапії в подоланні психічної травми / О.Л. Вознесенська ; Психологічна допомога особистості, що переживає наслідки травматичних подій : зб. статей / Ін-т соціальної та політичної ; Представництво Польської академії наук у м. Києві ; Соціально-психологічний методичний реабілітаційний центр. – К. : Міленіум, 2015. – С. 98-110.

Вознесенська О.Л. Використання мандали в медіаосвітніх заняттях / Вознесенська Олена ; Простір арт-терапії : [Зб. наук. праць] / УМО, 2015, ВГО «Арт-терапевтична асоціація», 2015; [Редкол.: Лушин П.В., Чуприков А.П. та ін.]. – К. : Золоті ворота, 2015. – Вип. 2 (18). – 4-22.

Вознесенська О. Л. Арт-терапія як засіб психосоціального відновлення особистості // Вознесенська О. Л. ; Актуальні проблеми соціології, психології, педагогіки : [Зб. наук. праць] / Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 2015. – К. : КНУ імені Тараса Шевченка. – № 3 (29). – С. 40-47.

Вознесенська О.Л. Багатофакторна модель взаємодії у віртуальних групах / Вознесенська Олена Леонідівна; III Всеукраїнська наукова конференція «Актуальні проблеми психології малих груп» (19 травня – 19 червня 2015 р.); [Електронне джерело]. – Режим доступу : http://gorn.kiev.ua/group/text01.html.

Вознесенська О.Л. Медіавізуальні образи у формуванні патріотичних почуттів особистості / Вознесенська О.Л. // ХV Науково-практична конференція «Патріотизм у системі сучасних суспільних цінностей»

Череповська Н.І., Вознесенська О.Л. Медіаосвітні засоби у розвитку патріотичних почуттів особистості / Н.І. Череповська, О.Л. Вознесенська // Наукові студії з соціальної та політичної психології.

Череповська Н.І., Вознесенська О.Л. Медіаконтекст вияву патріотичних почуттів представниками Сходу і Заходу України / Н.І. Череповська, О.Л. Вознесенська // Проблеми політичної психології : зб. наук. праць / Асоціація політичних психологів України, Інститут соціальної та політичної психології НАПН України ; [редакційна колегія: Л. А. Найдьонова, Л. Г. Чорна, І. Г. Батраченко та ін.]. – К. : Міленіум, 2015. – Вип. 2 (16). – 428 с. – С. 74-88.

2014

Вознесенська О.Л. Арт-терапія в Україні: стан та перспективи розвитку/ Олена Вознесенська // Львівсько-Ряшівські наукові зошити : Культура – Мистецтво – Освіта – Терапія в міждисциплінарній перспективі. – Вип. 2.– 2014. – Wydawnitcywo uniwersytetu rzeszowskiego. – Р. 93-103.

Вознесенська О.Л. Образи серіальних персонажів як джерело медіасоціалізації дитини/ О.Л. Вознесенська // Соціально-психологічні особливості професійної діяльності працівників соціальної сфери: соціальний вимір сучасності. Матеріали VI всеукр. наук.-практ. конф. з між нар. Участю // упор. Плетка О.Т. – Київ-Мелітополь, 2014. – С. 32-40.

Вознесенська О.Л. Формування патріотизму під впливом медіаконтенту в умовах інформаційної війни// Олена Вознесенська. – Бібліосвіт : інформ. вісн. – Вип. 4 (52) 2014 / [редкол. : Г. Саприкін (голова редкол.), Т.Сопова (відп. ред.), О. Виноградова, Т.Якушко] ; ДЗ «Держ. б-ка України для юнацтва». – К. : [б. в.], 2014. – 88 с. – С. 22-30.

Вознесенська О.Л. Ресурси використання арт-терапевтичних технологій в сімейній медіаосвіті /Вознесенська Олена, Сидоркіна Марина // Простір арт-терапії : [Зб. наук. праць] / УМО, 2014, ВГО «Арт-терапевтична асоціація», 2014; [Редкол.: Лушин П.В., Чуприков А.П. та ін.]. – К. : Золоті ворота, 2014. – Вип. 1 (15); Вип. 2 (16). – 198 с.; с іл. – С. 4-14.

Вознесенська О. Медіасоціалізація: гендерні стереотипи серіальної реальності / О. Вознесенська // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Психологія. – 2014. – Вип. 1. – С. 22-27. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/vknup_2014_1_8

2013

Вознесенська О. Арт-терапевтичний простір постмодерністського часу/ Вознесенська О. Л. ; Простір арт-терапії: Зб. наук. ст. / УМО, 2013, ВГО «Арт-терапевтична асоціація», 2013; Редкол.: Лушин П.В., Чуприков А.П. та ін. – К.: Золоті ворота, 2013. – Вип. 1 (13). – 129 с. – С. 26-37.

Вознесенська О. Спроба арт-терапевтичної діагностики травм раннього дитинства / Вознесенська О. Л. ; Простір арт-терапії : [Зб. наук. праць] / УМО, 2013, ВГО «Арт-терапевтична асоціація», 2013; [Редкол.: Лушин П.В., Чуприков А.П. та ін.]. – К. : Золоті ворота, 2013. – Вип. 2 (14). – 139 с. – С. 25-42.

Вознесенська О.Л. Использование текстиля и шерсти в арт-терапевтической практике в Украине // Елена Вознесенская/ Meno terapija: realijos ir perspektyvos:Tarptautinės mokslinės konferencijos medžiaga. Proceedings of the international scientific conference. Šiauliai: Išleido VšĮ Šiaulių universiteto leidykla, 2013. – P. 96-100.

2012

Вознесенская Е.Л. Учиться никогда не рано. Учебник для неравнодушных родителей / Олена Леонідівна Вознесенська. – К. : , 2012. – 270 с.

Вознесенська О. Використання акварелі у тристадійній роботі з подружжям / Вознесенська О. Л. ; Простір арт-терапії: Зб. наук. ст. / УМО, 2012, ГО «Арт-терапевтична асоціація», 2012; Редкол.: Лушин П.В., Чуприков А.П. та ін. – К.: Золоті ворота, 2012. – Вип. 12 (12). – 130 с.: з іл. – С. 65-79.

Вознесенська О.Л. Спільне медіа-дозвілля родини/ Олена Вознесенська ; Психологічні перспективи. – Спеціальний випуск «Психологія професійної діяльності працівників соціальної сфери». – 2012. – С. 100-110.

2011

Вознесенська О.Л. Медіа-активність як фактор становлення особистості сучасного студента / Вознесенська О.Л. ; ІІ Міжнародна науково-практична конференція «Генеза буття особистості» (19-20 грудня 2011 року). – К.: ДП «Інформаційно-аналітичне агентство», 2011. – Том ІІ. – 408 с. – С. 18-25.

Вознесенська О.Л. Работа с психологическими границами в арт-терапии / Вознесенська О. Л. ; Простір арт-терапії: Зб. наук. ст. / УМО, 2010, ГО «Арт-терапевтична асоціація», 2011; Редкол.: Лушин П.В., Чуприков А.П. та ін. – К.: Золоті ворота, 2011. – Вип. 1 (9). – 116 с.: з іл.

Вознесенська, О. Л. Сімейна медіаосвіта в системі позашкільної освіти [Текст] / О. Л. Вознесенська, М. Ю. Сидоркіна // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія 5: Педагогічні науки: реалії та перспективи : Збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. – К. : Вид-во НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2011. – Вип. 26. – С. 35-39

Вознесенська О.Л. Розвиток колективу першого класу та оптимізація соціально-психологічного клімату через творчу взаємодію „батьки-діти” / Вознесенська О. Л. ; Оптимізація соціально-психологічного клімату групових суб’єктів осітньої діяльності: методичні рекомендації/ [П.П. Горностай, О.Л. Вознесенська, Л.Г. Чорна та іню]; за ред. П.П. Горностая; Національна академія педагогічних наук України Інститут соціальної та політичної психології. – К.: Міленіум, 2011. – 80 с. – С. 19-29.

Вознесенська О.Л. Медіа очима сучасної студентської молоді / Олена Вознесенська. – Психологічні перспективи. – Спеціальний випуск «Психологія соціальної роботи». – 2011. – С. 115-121.

Вознесенська О.Л. Батьківська медіапедагогіка в системі позашкільної освіти/ Вознесенська Олена ; Директор школи. – № 3 (51), березень 2011. – С. 32-38. Вознесенська О.Л. Медіа очима сучасної студентської молоді / Олена Вознесенська. – Психологічні перспективи. – Спеціальний випуск «Психологія соціальної роботи». – 2011. – С. 115-121.

2010

Вознесенська О.Л. Драматерапія стосунків подружжя як метод дослідження змістів сімейного несвідомого / Вознесенська О. Л. ; Простір арт-терапії. – 2010. – Вип. 2. – С. 29-46.

Вознесенська О.Л. Сім’я в інформаційному суспільстві: зміна норми/ Вознесенська О. Л. ; Психологічні перспективи. – Спеціальний випуск. – 2010. – С. 16-26.

Вознесенська О.Л. Стратегія впровадження асинхронної медіаосвіти в сучасних українських спільнотах / Вознесенська О.Л., Голубєва О.Є. ; Вища освіта України – Додаток V (т. 23) – 2010 р. –Тематичний випуск „Вища освіта України у контексті інтеграції до європейського освітнього простору. – С. 55-63.

Вознесенська О.Л. Вікові особливості взаємодії дитини з медіа в родинному контексті/ Вознесенська О.Л. ; Матеріали II Всеукраїнського психоло­гічного конгресу, присвяче­ного 110 річ­ниці від дня на­родження Г.С. Костюка (19-20 квітня 2010 року). – Т. ІІ. – К.: ДП „Інформаційно-аналітичне агентство”, 2010. – С. 30-35.

Вознесенська О.Л. Комплексний медіакультурний феномен/ Вознесенська О.Л., Голубєва О.Є. ; Матеріали першого усеукраїнського конгресу із соціальної психології (УКСП–2010) «соціально-психологі­чна наука третього тисячоліття: досвід, виклики, перспективи» ; [Електроний ресурс]. – Режим доступу: http://www.ispp.org.ua/podiy_14_s_20.htm

Вознесенська О.Л. Концептуализация „комплексного медиакультурного феномена/ Вознесенська О.Л., Голубєва О.Є. ; Первая всероссийская научная интернет-конференция «Медиапсихология в россии: проблемы и перспективы» (15-16 ноября 2010 года) ; [Електроний ресурс]. – Режим доступу:  http://mediaconf.sgu.ru/info/reports.php

2009

Вознесенська О.Л. Творча взаємодія із дитиною/ О.Л. Вознесенська, М.Ю. Сидоркіна// Методичні рекомендації на допомогу батькам. – К.: Міленіум, 2009. – 66 с.

2008

Вознесенская Е.Л. Влияние родителей на динамические процессы в первом классе / Вознесенська О. Л. ; Наукові студії із соціальної та політичної психології: Зб. статей / АПН України, Ін-т соціальної та політичної психології; Редкол.: С. Д. Максименко, М. М. Слюсаревський та ін. – К.: Міленіум, 2008. – Вип. 21 (24). – С. 123-138.

Вознесенская Е.Л. Особенности групповой динамики в работе семейной арт-терапевтической мастерской/ Вознесенська О. Л. ;  Журнал практического психолога. – 2008. – специальный выпуск 14. – С. 277-287.

2007

Вознесенська О.Л. Використання арт-технологій в сімейній психотерапії/ Вознесенська О. Л. ; Простір арт-терапії: Зб. наук. ст. / ЦІППО АПН України, ГО „Арт-терапевтична асоціація”; Редкол.: Семиченко В.А., Чуприков А.П. та ін. – К.: Міленіум, 2007. – Вип. 1. – С. 5-19.

Вознесенська О.Л. Концепція впровадження арт-терапії в дитячих лікарнях / Вознесенська О.Л., Гундертайло Ю.Д., Плетка О.Т., Скнар О.М. та ін. ; [за заг. ред. Вознесенської О.Л., Скнар О.М.]. – К.: Міленіум, 2007. – 80 с.

Вознесенська О.Л., Мова Л.В. Арт-терапія в роботі практичного психолога: використання арт-технологій в освіті / Олена Вознесенська, Людмила Мова. – К.: Шкільний світ, 2007. – 120 с.

Вознесенська, О. Л. Гуманізація стосунків між поколіннями: досвід сімейної арт-майстерні [Текст] : сборник / О. Л. Вознесенська, М. Ю. Сидоркіна // Наукові студії із соціальної та політичної психології : Збірник статей / Акад. пед. наук України, Ін-т соціальної і політичної психології. – Київ, 2007. – Вип.17 (20). – С. 19-27. – Бібліогр. в кінці ст. – ISBN 966-80-63-55-5

2006

Вознесенська О.Л. Соціально-психологічна робота з сім’єю в системі позашкільної освіти / Вознесенська О. Л. ; Наукові студії із соціальної та політичної психології: Зб. статей / АПН України, Ін-т соціальної та політичної психології; Редкол.: С. Д. Максименко, М. М. Слюсаревський та ін. – К., 2006. – Вип. 14 (17). – С. 153-163.

2005

Вознесенська О.Л. Арт-терапевтичні технології у роботі з сім’ями наркозалежних / Вознесенська О.Л.; Групи взаємодопомоги: соціалізація через розвиток творчого потенціалу. Методичний посібник для фахівців, які працюють у групах взаємодопомоги, створених при Консультативних пунктах “Довіра” центрів соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді. Частина друга ; [За ред. Лазоренка Б.П., Пилипенка О.І.] – Частина 2. – К.: Видавничий дім „Каліта”, 2005. – 168 с. 

Вознесенская Е.Л., Голубева Е.Е. Беременность и роды как экзистенциальное событие в жизни семьи / Елена Вознесенская, Елена Голубева ; Наукові студії із соціальної та політичної психології: зб. статей / АПН України, ін-т соціальної та політичної психології; редкол.: С.Д. Максименко, М.М. Слюсаревський та ін. – К.:, 2005. – вип. 11 (14). – 221 с. – с.89-101.

Вознесенська, О. Л. Ініціаційні техніки в арт-терапії / О. Л. Вознесенська // Наукові записки Інституту психології імені Г. С. Костюка АПН України / Ін-т психології ім. Г. С. Костюка АПН України. – Київ : [б. в.], 2005. – Вип. 26 : У 4 т., Т. 1. – С. 267-271. – Бібліогр.: с. 271 (11 назв) . – ISBN 966-8774-28-0. – ISBN 966-8774-29-9 (Т. 1)

Вознесенська О.Л. Групи взаємодопомоги: соціалізація через розвиток творчого потенціалу: Методичний посібник для фахівців, які працюють у групах взаємодопомоги, створених при Консультативних пунктах „Довіра” центрів соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді / Вознесенська О.Л., Лазаренко Б.П., Пилипенко О.І. та ін. – Частина 2. – К.: Видавничий дім „Каліта”, 2005. – 168 с.

2004

Вознесенська, О. Л. Значення досвіду раннього дитинства у формуванні життєвих домагань особистості [Текст] / О. Л. Вознесенська // Наукові студії із соціальної та політичної психології : Збірник статей / Акад. пед. наук України, Ін-т соц. та політ. психології АПН України. – 2004. – Вип. 8 (11). – С. 113-123. – ISBN 966-8063-56-2 Статья в авторской редакции.

2003

Вознесенська О.Л. Політична міфологія як засіб пізнання та усвідомлення соціально-політичної реальності / Вознесенська О. Л. ; Освіта як фактор національної безпеки/ Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції, 20 грудня 2002 р. – К.: Видавництво Академії муніципального управління, 2003. – С. 333-342.

1999

Вознесенська О.Л. Соціально-психологічні стереотипи сприймання портретних зображень політично активних суб’єктів / Вознесенська О. Л. ; Автореф. канд. дис. – К., 1999. – 24 с.

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter.