ПРОГРАМА КУРСУ ЗА ВИБОРОМ ДЛЯ УЧНІВ 10 КЛАСУ ЗАГАЛЬНООСВІТНІХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ «МЕДІАКУЛЬТУРА» ТА МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ

Програма курсу за вибором для учнів 10 класу загальноосвітніх навчальних закладів «МЕДІАКУЛЬТУРА» та методичні рекомендації Л. А. Найдьонова, О. Т. Баришполець, О. Є. Голубєва, Г. В. Мироненко, Н.О. Обухова, Н. І. Череповська

Одним із важливих сучасних напрямів виховання молоді є формування особистісної медіакультури. Розвинена медіакультура особистості передбачає передусім актуалізовану здатність до адекватного сприймання, критичного аналізу, обґрунтованого оцінювання різноманітної медіапродукції, а також здатність як до створення власних медіатекстів, так і  творчої інтерпретації, переосмислення/переструктурування наявних. Медіакультура особистості – це також розуміння соціокультурного й політичного контексту закономірностей функціонування медіа в сучасному світі. Формування належного рівня медіакультури особистості можна сьогодні забезпечити передусім завдяки введенню до шкільної програми спеціального медіаосвітнього курсу, інтегруванню медіаосвітніх модулів у викладання основних шкільних предметів, а також завдяки факультативним заняттям,  позашкільній роботі з учнями або реалізації інших медіапроектів. Головною особливістю медіаосвітніх заходів має бути їхня гнучкість, що передбачає активний, творчий підхід з боку медіапедагога, медіапсихолога, соціального педагога.

Об’єктом вивчення спеціалізованого курсу «Медіакультура» є суспільний феномен сучасної медіакультури як важливого етапу еволюційного розвитку людської цивілізації.

Предметом спеціалізованого курсу є особистісна медіакультура, формування якої передбачає набуття знань, умінь, досвіду у сфері медіареальності.

Метою курсу є формування в учнів теоретичної бази знань з основ медіаграмотності та практичних навичок ефективної і безпечної взаємодії з інформацією, отриманою з медіа-джерел, у тому числі завдяки використанню засобів сучасних інформаційно-комунікаційних технологій у повсякденній практичній, зокрема навчально-пізнавальній, діяльності учнів та їхньому міжособовому спілкуванні; закладання основ їхньої медіакультури вираження себе в сучасному медіапросторі.

Програма «Медіакультура» пропонується як базова для розроблення вітчизняної соціально-психологічної моделі шкільної медіаосвіти згідно з Концепцією впровадження медіаосвіти в Україні, схваленою Президією Національної академії педагогічних наук України 20 травня 2010 р., зокрема в усеукраїнському експерименті з упровадження медіаосвіти в загальноосвітніх навчальних закладах (Наказ МОНмолодьспорту України №886 від 27 липня 2011 р.).

Переглянути програму

 

 

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter.