V міжінститутський семінар «Кіберсоціалізація в умовах зростання невизначеності»

Шановні колеги!

Запрошуємо Вас взяти участь у V міжінститутському семінарі «Кіберсоціалізація в умовах зростання невизначеності», який об’єднує науковців різних галузей і практиків для різнобічного вивчення процесів становлення особистості в умовах сучасних технологічних втручань у повсякденність дітей та батьків.

Відстеження змін кіберпрактик в умовах глобальних викликів та зростаючої інформаційної невизначеності, розгляд потенційних загроз і ризиків використання інноваційних технологій для здоров’я і розвитку, а також і позитивного впливу технологій на суспільство і освіту, підвищення психологічної компетентності і забезпечення психологічного благополуччя.

Семінар спрямовано на підвищення потужності мережі фахівців з медіа та цифрової грамотності,  створення соціального капіталу для розв’язання актуальних проблем сьогодення.

Проводиться  в межах Місяця кібербезпеки в Україні 2021 та традиційної Інтернет-конференції «Розвиток медіапсихології та медіаосвіти в Україні».

Дата проведення: 04 жовтня 2021 р. о 10:00

Платформа: Zoom

Ініціатор і хост семінару з кіберсоціалізації 2021: Інститут соціальної та політичної психології Національної академії педагогічних наук України.

Семінар проводиться у співпраці з Інститутом журналістики Київського національного університету імені Тараса Шевченка, факультетом соціології і права Київського політехнічного інституту імені Ігоря Сікорського, Інститутом журналістики Київського університету імені Бориса Грінченка, кафедрою політичної психології та міжнародних відносин факультету психології НПУ імені М. П. Драгоманова, Секцією «Медіапсихологія» Київської малої академії наук учнівської молоді.

Забезпечує проведення семінару Українська асоціація медіапсихологів та медіапедагогів спільно з лабораторією психології масової комунікації та медіаосвіти Інституту соціальної та політичної психології НАПН України.

До участі і розбудови фахової мережі запрошуються учасники всеукраїнського експерименту з масового впровадження наскрізної медіаосвіти. Вітаємо участь міжнародних партнерів організації семінару.

Основною метою семінару є створення міждисциплінарного простору для розмови, що спирається на доказові наукові дані, об’єднує різні перспективи розгляду нових явищ, узгоджує напрями профілактичних дій і запити щодо інноваційних пошуків.

 Запропоновані напрями семінару:

 • філософське осмислення феномену кіберсоціалізації в умовах глобальних змін і невизначеності (постгуманізм, трансгуманізм, кіборгізація і біохакерство, територіальність, тілесність, критичні студії);
 • інформаційна безпека і кібербезпекові виклики (пост-правда, інфодемія, діпфейки, ботоферми, кібервтручання);
 • соціальні комунікації і соціалізуюча роль сучасних медіа в умовах невизначеності (проблеми журналістики, соціальні медіа, візуалізація, саморегуляція);
 • нові технології і тенденції змін у кіберпрактиках останнього десятиліття і надалі (технологічні тренди і хайпи, кібердоступність, цифрова нерівність, кібербулінг, кібершахрайство, сексплуатація тощо);
 • віртуальна та додана реальності в освіті і охороні здоров’я (гейміфікація, роботизація, парасоціальні стосунки, медіаарттерапія, психотерапія в кіберпросторі);
 • психологічні і вікові особливості кіберпрактик в умовах дистанційної освіти;
 • права дитини в кіберпросторі, кібервиховання і цифрове батьківство;
 • медіатворчість і дитячі та підліткові субкультури в кіберпросторі (мережеві спільноти, блогерство, кіберспорт, кіберпанк, фанфікшен, фандоми тощо);
 • медіаосвіта і медіа-інформаційна грамотність, кіберпедагогіка (критичне мислення, цифрова грамотність, нетикет, кіберграмотність та кібергігієна);
 • медіакомпетентність як фактор забезпечення професійної діяльності практичного психолога в онлайн просторі (просвітництво, залучення, діагностика, корекція, навчання)
 • нейропсихологічні та психофізіологічні аспекти кіберсоціалізації і реабілітації;
 • нові напрями медіапсихології та кіберпсихології в умовах невизначеності;

 

У відповідності до поданих пропозицій будуть сформовані тематичні панельні дискусії семінару.

Теми виступів приймаються до 1 жовтня

РЕЄСТРАЦІЯ НА СЕМІНАР ТУТ

Усім зареєстрованим учасникам до 3 жовтня буде надіслано посилання з доступом до віртуальної платформи семінару.

Участь у семінарі безкоштовна

З питань участі звертатися за контактами: (067) 656 48 18 (Наталія Умеренкова)
на пошту: mediapsylab2017@gmail.com

 

Планується публікація електронної збірки матеріалів семінару, яка буде розміщена в електронних бібліотеках, зокрема на сайті лабораторії психології масової комунікації та медіаосвіти Інституту соціальної та політичної психології Національної академії педагогічних наук України  http://mediaosvita.org.ua/biblioteka/

Мови публікації – англійська або українська.

 

Рекомендації щодо оформлення тез:

Обсяг тез до 10 тис. знаків.
Файли в форматі: doc, docx, rtf.
Бажано використати для оформлення такі параметри:
Шрифт Times New Roman 14 пт.
Стиль «Звичайний», інтервал 1,5; абзац – 1,25 см.; вирівнювання – по ширині.
Розміри полів – 20 мм.
Граничні розміри таблиць та малюнків у тексті (104×170) мм, назву таблиці розміщувати над таблицею.
Мінімальний розмір шрифту таблиць – 8 пт.
Посилання на літературу в квадратних дужках, список за алфавітом, стиль APA.
Елементи заголовку: у першому рядку зліва – ініціали та прізвище автора (авторів), науковий ступінь, вчене звання; наступний абзац – навчальний заклад, місто, країна; наступний абзац – назва великими літерами  (по центру).

Формат назви файлу з тезами: Козак_О.О._назва_тез.doc

На електронну пошту: mediapsylab2017@gmail.com

Прохання зазначити тему: cybersoc2021.

 

Тези надсилати до 1 жовтня 2021 р.

 

Тези публікуються в авторській редакції, автори повністю відповідають за зміст і достовірність поданих матеріалів.

Прохання, з поваги до організаторів та учасників семінару, використати рекомендоване оформлення.

 

За результатами семінару автори найкращих виступів будуть запрошені до  публікації статей у журналі Scientific Studios on Social and Political Psychology «Наукові студії із соціальної та політичної психології» (фахове видання категорії Б, внесене до переліку Міністерства освіти та науки України). Випуск 48(51).

Статті приймаються до 1 листопада.
Вихід збірника заплановано до кінця листопада.
Вимоги до оформлення статей та порядок їх подання – на сайті журналу

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter.