VІII міжінституційний семінар: Кіберсоціалізація та кіборгізація в умовах воєнного часу

Шановні колеги!

Запрошуємо вас взяти участь у VІII міжінституційному семінарі

Кіберсоціалізація та кіборгізація в

умовах воєнного часу: 

психологічні, технічні та медичні аспекти

 

Дата проведення: 30 жовтня 2023 р. на платформі Zoom 

Початок: о 10:00

Організатори: Лабораторія Психології Масової Комунікації та Медіаосвіти Інституту Соціальної та Політичної Психології НАПН України спільно з департаментом Когнітивних наук та Штучного Інтелекту Тілбурзької школи Гуманітарних та Цифрових наук (Нідерланди), Лабораторією Психофізіології Віртуальної Реальності Інституту психології Польської академії наук, Українською Асоціацією Медіапсихологів та Медіапедагогів та Mindy Foundation.

Основною метою семінару є створення міждисциплінарного простору для визначення та обговорення проблем, а також пошуку ресурсів та соціального капіталу для їх розв’язання.

Напрями семінару:

  • філософське осмислення феномену кіберсоціалізації в умовах глобальних змін і невизначеності (постгуманізм, трансгуманізм, кіборгізація і біохакерство, територіальність, тілесність, критичні студії);
  • інформаційна безпека і кібербезпекові виклики (пост-правда, інфодемія, діпфейки, ботоферми, кібервтручання);
  • нові технології і тенденції змін у кіберпрактиках останнього десятиліття і надалі (технологічні тренди і хайпи, кібердоступність, цифрова нерівність, кібербулінг, кібершахрайство, сексплуатація тощо);
  • віртуальна та додана реальності в освіті і охороні здоров’я (гейміфікація, роботизація, парасоціальні стосунки, медіаарттерапія, психотерапія в кіберпросторі);
  • медичні та технічні аспекти кіборгізація людського тіла (медичні проблеми після ампутацій та шляхи їх вирішення, програми фізіореабілітації, розробка та вдосконалення протезів, розвиток нейропластичності для керування протезами тощо, використання технологій віртуальної та розширеної реальності в реабілітаційних цілях);
  • психологічна реабілітація військових та цивільних після втрати кінцівок (психологічна підготовка до протезування, психологічні підходи та технології до реабілітації, імерсивні технології в реабілітаційному процесі, медіа ресурси для самомотивація та самодопомоги, психологічна стійкості та відновлення після травми, робота з сім’ями, соціальна реінтеграція, кар’єрне консультування тощо); 
  • психологічні та педагогічні аспекти адаптації дітей з роботизованими протезами до навчання (самооцінки та самоприйняття, міжособистісні взаємини, соціальна інтеграція, адаптивні технології, дистанційне навчання, взаємодія з батьками).

Інші тематичні інновації вітаються.

Місце проведення: платформа Zoom

Для участі зареєструйтеся за посиланням:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd_Jnkg1U0rFyaXAaMvsxdGAo4VYxUbklT3NNTwjmCfTczACA/viewform 

Планується публікація електронної збірки тез, яка буде розміщена на сайті лабораторії психології масової комунікації та медіаосвіти http://mediaosvita.org.ua/biblioteka/ 

Мова проведення і матеріалів для публікації: українська, англійська

Участь у семінарі безкоштовна

З питань участі у семінарі в якості спікера, звертаqтtся, будь ласка за контактом: 

Чаплінська Юлія – chaplinskaiuliia@gmail.com

 

Теми виступів та тези приймаються до 23 жовтня.

 

Вимоги до оформлення тез:

Обсяг тез до 3-х сторінок, формату А4. 

Шрифт Times New Roman 14 пт. 

Стиль «Звичайний»; інтервал 1,5; абзацний відступ – 1,25 см.; вирівнювання – по ширині. 

Розміри полів: ліве – 30 мм, праве – 15 мм, верхнє – 20, нижнє – 20 мм. Граничні розміри таблиць та малюнків у тексті (104×170) мм, назву таблиці розміщувати над таблицею. Мінімальний розмір шрифту таблиць – 8 пт. 

Посилання на літературу в круглих дужках (стиль АРА), список за алфавітом. 

Елементи заголовку: у першому рядку зліва – ініціали та прізвище автора (авторів), науковий ступінь, вчене звання; наступний абзац – навчальний заклад, місто; наступний абзац – назва (по центру). 

Формат назви тез: Іванов_А.А._назва_тези.doc (Іванов_А.А._назва_тези.docx) 

На електронну пошту: chaplinskaiuliia@gmail.com

Із обов’язковим зазначенням назви: “Семінар з кіберсоціалізації 2023”. 

 

Автори відповідають за зміст і достовірність поданих матеріалів

NB: Тези публікуються в авторській редакції, тому прохання, з поваги до організаторів та учасників семінару, використати стандартне оформлення.

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter.