ЛАБОРАТОРІЯ ПСИХОЛОГІЇ МАСОВОЇ КОМУНІКАЦІЇ ТА МЕДІАОСВІТИ

Лабораторію створено 2006 року як перший в Україні науковий підрозділ, що має за мету відстеження рівня медіакультури шкільної молоді та дорослого населення, осмислення методологічних і методичних підходів до розгортання медіаосвіти в системі загальноосвітньої школи.

Робота наукового підрозділу спирається на теоретико-методологічну базу та багаторічний досвід досліджень інформаційного простору України, що проводились Інститутом соціальної та політичної психології під керівництвом чл.-кор. НАПН України М.М. Слюсаревського з 1994 р.

Колектив лабораторії досліджує соціально-психологічні аспекти масової комунікації та організації медіаосвіти молоді, формування у неї психологічної стійкості до соціально шкідливої інформації, готовності до ефективної взаємодії з інформаційним простором.

До творчих здобутків лабораторії входять:

 • Концепція впровадження медіаосвіти в Україні, схвалену постановою Президії Національної академії педагогічних наук України 29 травня 2010 р., протокол  № 1-7/6-150.
 • Вітчизняна соціально-психологічна модель медіаосвіти, що поєднує елементи захисного, естетичного, громадянського і творчого підходів і проходить широкомасштабну експериментальну перевірку.
 • Усеукраїнський медіаосвітній експеримент згідно із наказом МОН «Про проведення всеукраїнського експерименту з упровадження медіаосвіти в навчально-виховний процес загальноосвітніх навчальних закладів»  №886 від 27 липня 2011 р.
 • Медіаосвітні школи і семінари з практичної медіаосвіти (спільно з ІІТЗО і АУП)
 • Програми та методичне забезпечення:
       — курсу за вибором для учнів 10 класу «Медіакультура»
       —спецкурсу «Медіапсихологія: основи рефлексивного підходу» для системи підвищення кваліфікації педагогів
       — курсу «Медіапсихологія» для слухачів Київської малої академії наук
 • Вікова періодизація медіаризиків, що слугує науковим обґрунтуванням національної системи «розумні позначки» для захисту дітей від телепродукції, яка може шкодити здоров’ю та розвитку дитини (створено за ініціативою Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення за підтримки Ради Європи).
Практичні напрацювання лабораторії полягають у підготовці та проведенні масових опитувань населення України, вчителів, шкільної та студентської молоді, які зорієнтовані на виявлення загального рівня медіакультури, з’ясування потенційних потреб у сфері медіа-реальності, виявлення вікових, регіональних відмінностей медіакультури.
 

Перспективи

 • Розробка стандартів фахової підготовки медіапедагогів та медіапсихологів, а також програми підвищення кваліфікаії шкільних учителів за медіа-освітнім напрямом.
 • Розвиток громадського медіаосвітнього руху.

Перша тема дослідження лабораторії:

 • “Соціально-психологічні засади формування медіакультури особистості” (2006–2008 рр.)

Нині лабораторія виконує науково-дослідну роботу за темою:

 • «Соціально-психологічні аспекти взаємодії інформаційного та освітнього просторів України» (2009–2013 рр.)

Основні видання лабораторії:

 •  Людина в світі інформації. Збірка статей. — 2007.
 •  Медіакультура населення України. Інформаційний бюлетень. – 2008, 2011.
 • Медіакультура особистості: соціально-психологічний підхід. Навчально-методичний посібник. – 2010.
 • Медіакультура та медіаосвіта учнів ЗОШ. Візуальна медіакультура / Наталія Череповська — К.: Шкільний світ, 2010.
 • Анімаційна студія в школі/ Олена Голубєва — К.: Шкільний світ, 2012.
 • Учиться никогда не рано. Учебник для неравнодушніх родителей / Елена Вознесенская — К., 2013.
 • Робочий зошит  »Медіакультура» для учнів 10 класів. – 2013.

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter.

Цей запис був опублікований в рубриці Про нас. Додайте в закладки permalink.