Череповська Наталія Іванівна

Кандидат психологічних наук.

Старший науковий співробітник; працює в лабораторії психології масової комунікації та медіаосвіти Інституту соціальної та політичної психології НАПН України на посаді старшого наукового працівника з 2007 року.

Досліджує питання візуальної медіакультури й візуального медіасприймання, займається питанням психології медіатворчості та медіамистецтва, приймає активну участь у впровадженні медіаосвіти в українську загальноосвітню школу та розробляє психолого-педагогічний методичний інструментарій.

Основні публікації останніх років:

 1. Особливості сприймання візуальної інформації. – Актуальні проблеми психології:Проблем психології творчості: Збірник наукових праць / За ред.. В.О. Моляко. – Т. 12. – Вип. 4. – Житомир: Вид-во ЖДУ ім. І.Франка, 2008. – С. 305-317.
 2. Візуальний аспект медіа культури – відео культура  / Медіа культура особистості: соціально-психологічний підхід: Навчальний посібник / О.Т. Баришполець, Л.А. Найдьонова, Г.В. Мироненко та ін.; За ред.. Л.А. Найдьонової, О.Т. Баришпольця.  – К.: Міленіум, 2009. С. 83 -99.
 3. Медіатворчість як соціально-психологічний ресурс особистості. Типологія відеосприймання / Збірник наукових праць Інституту психології АПН України «Актуальні проблеми психології» у 12 томах / за ред. В.О. Моляко. – Т.12. – Вип. 8. – Житомир: Видавництво ЖДУ ім. В. Франка, 2009. – С. 318-325.
 4. Психологічний захист від візуальної інформації. Методика «Антиреклама» // Соціальний педагог. – 2009. – № 10 (34). – С. 24-33.
 5. Розвиток візуального творчого медіасприймання / Проблеми психології: Збірник наукових праць Інституту ім. Г.С. Костюка НАПН України. – К: Видавництво «Фенікс», 2011. – Т. ХІІ. – Психологія творчості. – Випуск 13. – С. 453-461.
 6. Череповська Н.І. Медіаперцептивна комунікація: ресурси перегляду візуальних медіатекстів / Актуальні проблеми психології: Збірник наукових праць Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України. – К.: Видавництво «Фенікс», 2012. – Том ХІІ. Психологія творчості. – Випуск 15. – Частина І. – С. 407-416.
 7. Основні компоненти програми медіа-освіти для учнів старших класів загальноосвітньої школи Людина у світі інформації. – Матеріали наукового семінару «Соціально-психологічні проблеми медіа-освіти: від медіа-безпорадності до медіа-залежності» 24 квітня 2007 р. – К.: Ін-т журналістики КНУ імені Тараса Шевченка, 2008. — С. 44-47.
 8. Експериментальна навчальна програма медіаосвіти старшокласників відеокультура / Медіа культура особистості: соціально-психологічний підхід: Навчальний посібник / О.Т. Баришполець, Л.А. Найдьонова, Г.В. Мироненко та ін.; За ред.. Л.А. Найдьонової, О.Т. Баришпольця.  – К.: Міленіум, 2009. – С. 303-328.
 9. Медіа-освіта в сучасній школі // Соціальний педагог. – 2009. – № 6. – С.15-26.
 10. Медіаосвітня програма для старшокласників «Медіакультура» // «Управління освітою», вкладка «Методист — Best». – 2011. – № 11 (64). – С. 8-15
 11.  Візуальний аспект «Медіакультури»  у вітчизняній медіаосвіті  // Соціальний педагог 2011. – № 7 (55). – С. 51-55.
 12. Череповська Н.І. На допомогу медіапедагогові: Методика дослідження візуальних медіатекстів на уроках з медіакультури // Соціальний педагог,  2012. – № 4 (64). – С. 43-48.
 13. Уявлення батьків і дітей про ризики негативного впливу телебачення // Соціальний педагог, № 9 (69), вересень 2012р. – С. 32-35.
 14. Роль медіа-культури у формуванні молодіжних субкультур в Україні //  «Соціальний педагог»,  №  11. – 2008. — С. 51-56.
 15. Медіакультура та медіаосвіта учнів ЗОШ. Візуальна медіакультура / Наталія Череповська.  – К.: Видавництво «Шкільний світ», 2010. – 128 с.

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter.

Цей запис був опублікований в рубриці Про нас. Додайте в закладки permalink.