16 листопада 2017 року відбудеться методологічний семінар НАПН України на тему: “Нові тенденції і явища у дитячому та молодіжному середовищі в Україні: цивілізаційний, культурологічний, інформаційний виміри”

 Відповідно до плану роботи Національної академії педагогічних наук України 16 листопада 2017 року відбудеться методологічний семінар на тему:

“Нові тенденції і явища у дитячому та молодіжному середовищі в Україні: цивілізаційний, культурологічний, інформаційний виміри”

ДЕТАЛІ

Робота семінару відбуватиметься за п’ятьма напрямами (секціями):

·      Дитяче й молодіжне середовища в Україні: тенденції розвитку в контексті цивілізаційних змін

·      Духовно-моральне становлення підростаючої особистості у багатовимірному соціальному просторі

·      Міжкультурне виховання для толерантності та порозуміння в глобалізованому світі

·      Діти та молодь сучасного інформаційного суспільства: переваги, ризики, безпека

·      Патріотизм, громадська активність та відповідальність дітей та молоді в обрисах сучасної соціальної реальності

 Початок роботи методологічного семінару о 10.00, реєстрація – з 9.00.

Адреса проведення заходу: вул. вул. Січових Стрільців, 52-Д, Інститут педагогіки НАПН України, актова зала, 4 поверх.

 Заявки на участь у семінарі просимо надсилати до 27 вересня2017 року електронною поштою на адресу inna_denysiuk@ukr.net. (форма заявки учасника додається).

Планується підготовка збірника за матеріалами методологічного семінару. Вимоги до оформлення статей:

Матеріал подається у форматі rtf, розмір сторінки А4 (Шрифт: гарнітура – Times New Roman, кегль – 14 пт, інтервал – 1 пт. Поля: ліве – 30 мм, праве – 15 мм, верхнє та нижнє – 20 мм.).

Абзацний відступ виставляється автоматично 1,25 см.

Текст вирівнюється по ширині.

У тексті слід розрізняти тире і дефіс. Дефіс вживається між роками та в середині слова.

Ініціали розміщуються перед прізвищем.

У тексті між ініціалами та прізвищем, між ініціалами, в інших випадках, коли неприпустимим є перенос між рядками, необхідно використовувати нерозривний пробіл (комбінація клавіш Shift+Ctrl+пробіл).

У тексті використовуються лапки «». Після цифрового виразу року ставиться «р.» Якщо вказується певний часовий проміжок, то вживається скорочення «рр.».Наприклад: у 2017 р., або в 2012-2017 рр.

Список літератури подається відповідно діючого стандарту щодо бібліографічного опису.

У разі використання скорочень додається список їх умовних позначень.

Контактні телефони для довідок:

(044) 458-01-17 заступник директора Інституту проблем виховання НАПН України з наукової роботи, кандидат педагогічних наук, старший науковий співробітник Малиношевський Руслан Васильович

(044) 481-37-63 учений секретар Відділення загальної педагогіки та філософії освіти НАПН України, кандидат педагогічних наук, доцент Титаренко Інна Олегівна.

Додаток 1

Заявка учасника методологічного семінару

“Нові тенденції і явища у дитячому та молодіжному середовищі в Україні: цивілізаційний, культурологічний, інформаційний виміри”

Прізвище:
Ім’я:
По батькові:
Напрям (орієнтовний вибір):
Тема виступу:
Місце роботи:
Посада:
Науковий ступінь:
Вчене звання:
Контактний телефон:
Електронна адреса:

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter.

Цей запис був опублікований в рубриці Анонси. Додайте в закладки permalink.