ПРОГРАМА ЕКСПЕРИМЕНТУ ДО 2016 РОКУ

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства

освіти і науки, молоді та спорту України

_______________2011 р. №________

ПРОГРАМА

дослідно-експериментальної роботи за темою «Науково-методичні засади впровадження вітчизняної моделі медіаосвіти в навчально-виховний процес загальноосвітніх навчальних закладів» на базі  загальноосвітніх та позашкільних навчальних закладів Автономної Республіки Крим, Дніпропетровської, Запорізької, Київської, Луганської, Львівської, Миколаївської, Полтавської , Черкаської областей та м. Києва на 2011–2016 роки

№ пор.

Зміст

Відповідальний

Строки

виконання

Очікувані результати

І. Підготовчий етап

(вересень 2011 – серпень 2012 р.)

1.      

Аналіз наукових та науково-практичних педагогічних та психологічних літературних джерел із питань медіаосвіти з метою побудови спільного для всіх учасників експерименту кластеру знань.

 

Керівники обласних інститутів післядипломної педагогічної освіти, директори експериментальних навчальних закладів

2011 р.

Спільний кластер знань, що сприятиме концептуальному входженню учасників у дослідно-експериментальну роботу

2.      

Розроблення на основі вітчизняної моделі медіаосвіти психолого-педагогічної концепції розвитку шкільної системи медіаосвіти

 

Науковий керівник

2011 р.

Концепція розвитку шкільної системи медіаосвіти

 

3.      

Забезпечення фінансування дослідно-експериментальної роботи. Затвердження кошторисів витрат на проведення дослідно-експериментальної роботи

Директори експериментальних навчальних закладів

2011 р.

Фінансове забезпечення

4.      

Розроблення критеріїв готовності всіх суб’єктів навчально-виховного процесу до впровадження медіосвітніх інновацій

Науковий керівник, керівники обласних інститутів післядипломної педагогічної освіти

2012 р.

Критерії готовності до впровадження медіаосвітніх інновацій

5.      

Визначення стратегії підготовки педагогічних колективів і батьків до впровадження медіаосвітніх інновацій

Науковий керівник

2012 р.

Стратегія підготовки педагогічних колективів і батьків до впровадження медіаосвітніх інновацій

6.      

Проведення установчих семінарів-практикумів для педагогічних колективів загальноосвітніх навчальних закладів з метою їх ознайомлення з особливостями технології впровадження медіа-

освіти та функцій курсу за вибором «Медіакультура» в навчально-виховному процесі загальноосвітнього навчального закладу

Керівники обласних інститутів післядипломної педагогічної освіти

2012 р.

Первинна підготовка педагогічних колективів до здійснення дослідно-експериментальної роботи

7.      

Визначення складу творчих груп учителів-дослідників, шкільних психологів для участі в організації та проведенні дослідно-експериментальної роботи

Керівники обласних інститутів післядипломної педагогічної освіти, директори експериментальних навчальних закладів

2012 р.

Творчі групи вчителів-дослідників, шкільних психологів

8.      

Підведення підсумків дослідно-експериментальної роботи на першому етапі.

Науковий керівник

2012 р.

Науковий звіт


ІІ. Концептуально-діагностичний етап

(вересень 2012 р. –  серпень 2013 р.)

1.      

Удосконалення критеріїв, розроблення та стандартизація психодіагностичних методик оцінювання рівня медіакультури учнів загальноосвітніх навчальних закладів, різних аспектів їхньої медіакомпетентності.

Науковий керівник

2012 р.

Стандартизовані діагностичні методики для дослідно-експериментальної роботи

2.      

Проведення першого етапу діагностики рівня медіакультури та ставлення учнів до впровадження в школі медіаосвітніх інновацій.

 

Керівники обласних інститутів післядипломної педагогічної освіти директори експериментальних навчальних закладів

2012 р.

Внесення змін до методичної роботи з учителями за підсумками діагностики рівня медіакультури учнів

3.      

Проведення анкетування вчителів та батьків, вивчення сімейної медіакультури з метою виявлення мотиваційної і технологічної готовності дорослих суб’єктів навчально-виховного процесу до впровадження медіаосвіти в загальноосвітніх навчальних закладах.

Науковий керівник, директори, заступники директорів, психологи експериментальних навчальних закладів

2012 р.

Внесення змін до методичної роботи з учителями та батьками за підсумками анкетування

4.      

Упровадження першого елементу шкільної системи медіаосвіти – курсу за вибором «Медіакультура» для учнів 10 класів.

Директори експериментальних навчальних закладів

2012 р.

Підвищення рівня медіакультури старшокласників

5.      

Розроблення програм семінарських і практичних занять для класних керівників, учителів-предметників із питань упровадження медіаосвіти.

Керівники обласних інститутів післядипломної педагогічної освіти

2012 р.

Програми семінарських занять для класних керівників, учителів-предметників із питань упровадження медіаосвіти

6.      

Проведення засідань творчих робочих груп щодо технології впровадження медіаосвіти та функцій курсу за вибором «Медіакультура» в навчально-виховному процесі загальноосвітнього навчального закладу.

 

Директори експериментальних навчальних закладів

2012 -2013 р.

Підвищення медіа освітньої кваліфікації педагогів, створення умов для ефективного впровадження

7.      

Створення електронних ресурсів для інформаційно-комунікаційної підтримки експерименту з упровадження медіаосвіти і поширення кращого педагогічного досвіду.

Науковий керівник, керівники обласних інститутів післядипломної педагогічної освіти

2013 р.

Електронний ресурс, медіа освітній сайт

8.      

Підведення підсумків дослідно-експериментальної роботи на другому етапі.

 

 

Науковий керівник

2013 р.

Науковий звіт

ІІІ. Формувальний етап

(вересень 2013 р. – серпень 2014 р.)

    1.

Підготовка авторських навчальних програм курсу «Медіакультура» для старшокласників з урахуванням особливостей переходу до профільного навчання

Науковий керівник, керівники обласних інститутів післядипломної педагогічної освіти

2013 р.

Збірник авторських програм з медіаосвіти

    2.

Координація зусиль науковців і педагогів різних ланок освіти (загальноосвітніх та позашкільних навчальних закладів, системи підвищення кваліфікації, педагогічних університетів) з метою поширення медіаосвітніх практик

Науковий керівник, керівники обласних інститутів післядипломної педагогічної освіти, ректори педагогічних університетів

 

2013-2014 рр.

Програма спільної медіа-

освітньої діяльності

    3.

Розширення електронних ресурсів для інформаційно-комунікаційної підтримки експерименту з упровадження медіаосвіти і поширення кращого педагогічного досвіду.

Науковий керівник, керівники обласних інститутів післядипломної педагогічної освіти

 

2013-2014 рр

Постійно оновлюваний медіа освітній сайт

    4.

Забезпечення розвитку медіакомпетентності старшокласників під час вивчення курсу за вибором «Медіакультура» в трьох типах профільних класів (гуманітарному, художньо-культурному та інформаційних технологій), сприяння створенню умов для інтеграції медійних практик дорослих і дітей, розвитку сімейної медіакультури

 

Керівники регіональних інститутів післядипломної педагогічної освіти, директори експериментальних навчальних закладів

2013-2014 рр.

Підвищення рівня медіа-

компетентності учнів експериментальних навчальних закладів

    5.

Підготовка робочого зошита і підручника з курсу «Медіакультура» для 10 класу

Науковий керівник, керівники обласних інститутів післядипломної педагогічної освіти

2012- 2013 рр.

Робочий зошит і підручник з курсу «Медіакультура»

    6.

Підготовка авторських навчальних програм інтегрованої медіаосвіти для учнів молодших і середніх класів, медіаосвітніх факультативів та відповідних методичних рекомендацій для вчителів, методичних посібників з окремих проблем медіаосвіти

Керівники обласних інститутів післядипломної педагогічної освіти

2012- 2014 рр.

Збірка навчальних програм, методичні рекомендації для вчителів, методичні посібники з окремих проблем медіаосвіти

    7.

Здійснення моніторингу розвитку медіакультури учнів, залучених до участі в дослідно-експериментальній роботі, та зіставлення його результатів з даними всеукраїнського моніторингу рівня медіакультури населення

 

 

Науковий керівник, директори експериментальних навчальних закладів

2012р.

2014 р.

Інформаційні бюлетені, використання результатів моніторингу для визначення подальшої роботи в умовах експерименту

    8.

Створення діагностичних методик для дослідження рівня медіакультури студентської молоді, її готовності до впровадження медіаосвітніх інновацій

Науковий керівник, ректори педагогічних університетів

2012 р.

Методики діагностики медіакультури студентської молоді

    9.

Розроблення концепції фахової підготовки медіапедагогів і медіапсихологів на базі педагогічних університетів та закладів післядипломної педагогічної освіти, підготовка відповідних проектів складових галузевого стандарту вищої освіти – освітньо-кваліфікаційної характеристики випускників (ОКХ) і освітньо-професійної програми (ОПП) підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня магістр

Науковий керівник, ректори педагогічних університетів, керівники обласних інститутів післядипломної педагогічної освіти

2013 р.

Проекти складових галузевого стандарту вищої освіти – освітньо-кваліфікаційної характеристики  випускників (ОКХ) і освітньо-професійної програми (ОПП) підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня магістр за спеціалізаціями з медіапедагогіки та медіа-

психології

  10.

Проведення комплексної діагностики психологічної готовності педагогічних колективів експериментальних навчальних закладів вищої школи до участі в дослідно-експериментальній роботі

Ректори педагогічних університетів

2013 р.

Внесення змін до методичної роботи з викладачами і студентами за підсумками діагностики

  11.

Розроблення навчально-методичних комплексів медіаосвітніх спецкурсів для підготовки і підвищення кваліфікації педагогів та психологів

Науковий керівник, ректори педагогічних університетів, керівники обласних інститутів післядипломної педагогічної освіти

2013-2014 рр.

Навчальні програми, методичні рекомендації, навчальні посібники

  12.

Проведення методологічного семінару Національної академії педагогічних наук України з питань розвитку системи медіаосвіти

Науковий керівник

   2013 р.

Збірник наукових статей

  13.

Підведення підсумків дослідно-експериментальної роботи за третій етап

 

Науковий керівник

2014 р.

Науковий звіт

ІV. Узагальнювальний етап

(вересень 2014 р. – серпень 2015 р.)

1        

Організація заходів з підвищення кваліфікації методистів обласних інститутів післядипломної педагогічної освіти, педагогів та психологів із питань упровадження медіаосвіти в системі пі-

слядипломної освіти; експериментальна апробація психолого-педагогічних засад підготовки медіапедагогів і медіапсихологів освітньо-кваліфікаційного рівня «магістр» на базі педагогічних університетів

Ректори педагогічних університетів, керівники регіональних інститутів післядипломної педагогічної освіти

2014-2014 рр.

Підготовка кваліфікованих кадрів для системи медіа-освіти

2.

Здійснення підсумкового етапу діагностики рівнів медіакультури суб’єктів навчально-виховного процесу та їхньої готовності до конструктивної взаємодії

Директори експериментальних навчальних закладів

2014 р.

Інформаційно-аналітичні, науково-методичні матеріали

3.

Статистична обробка результатів дослідно-експериментальної роботи, що відображають розвиток медіакультури особистості в навчально-виховному процесі загальноосвітніх навчальних закладів і в сім’ї

 

Науковий керівник

2015 р.

Одномірні та двомірні розподіли статистичних даних

4.

Аналіз отриманих результатів дослідно-експериментальної роботи з метою визначення змін, які відбулися порівняно зі станом на початок експерименту

 

Науковий керівник, директори експериментальних навчальних закладів

2015 р.

Результати аналізу експериментальних даних

5.

Узагальнення результатів упровадження медіа-освіти в навчально-виховний процес загально

-освітніх навчальних закладів

Науковий керівник, керівники обласних інститутів післядипломної педагогічної освіти, директори експериментальних навчальних закладів

2015 р.

Узагальнення результатів упровадження медіаосвіти

 

6.

Діагностика рівня професійної готовності випускників ВНЗ, що пройшли підготовку за спеціалізаціями медіапедагогів і медіапсихологів, до роботи в школі

Науковий керівник, ректори педагогічних університетів

2014 –

2015 рр.

Оцінка результатів програм підготовки медіапедагогів і медіапсихологів

7.

Проведення міжнародної науково-практичної конференції з проблем медіаосвіти

Науковий керівник

2015 р.

Збірник матеріалів конференції

8.

Розроблення висновків та рекомендацій за підсумками експерименту

Науковий керівник, ректори педагогічних університетів, керівники обласних інститутів післядипломної педагогічної освіти

2015 р.

Висновки експерименту та рекомендації щодо подальшого розвитку медіаосвіти в Україні

9.

Підведення підсумків дослідно-експериментальної роботи за четвертий етап

Науковий керівник

2015 р.

Науковий звіт

V. Корегувальний етап

(вересень 2015 р. – серпень 2016 р.)

1       1

Розроблення програми взаємодії загальноосвітнього навчального закладу і територіальних установ, інших закладів освіти, громадських організацій, спрямованої на розвиток системи шкільної медіаосвіти

Науковий керівник, директори експериментальних навчальних закладів

2015 р.

Програма взаємодії загальноосвітнього навчального закладу і територіальних установ, інших закладів освіти, громадських організацій, спрямованої на розвиток системи шкільної медіаосвіти

2.

Внесення змін у навчальні плани та зміст освіти, необхідні для масового впровадження системи шкільної медіаосвіти.

 

Ректори педагогічних університетів, керівники обласних інститутів післядипломної педагогічної освіти, директори експериментальних навчальних закладів

2015-2016 р.р.

 

3.

Проведення циклу регіональних масових заходів із метою популяризації результатів експерименту для сприяння масовому впровадженню медіаосвіти в навчально-виховний процес загальноосвітніх навчальних закладів.

 

Ректори педагогічних університетів, керівники обласних інститутів післядипломної педагогічної освіти

2015-2016 р.р.

 

4.

Поширення досвіду дослідно-експериментальної роботи шляхом публікацій в освітянській пресі, інших засобах масової інформації.

 

Науковий керівник, керівники обласних інститутів післядипломної педагогічної освіти, директори експериментальних навчальних закладів

2016 р.

Публікації в освітянській пресі, Інтернет-виданнях, виступи в інших засобах масової інформації

5.

Підведення підсумків дослідно-експериментальної роботи на останньому етапі

Науковий керівник

2016 р.

Науковий звіт

           

 

 

Науковий керівник                                                                                                                      Л. А. Найдьонова

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter.