Медіакультура та медіаосвіта учнів ЗОШ

Книжка «Медіакультура учнів ЗОШ. Візуальна медіакультура» — одна із перших спроб дати учням систему знань та практичних умінь для орієнтування в інформаційних потоках сьогодення: пошуку, засвоєння, застосування необхідної інформації; адекватного сприймання, критичного осмислення, звільнення від непотрібної інформації та творчого інтерпретування різноформатної медіапродукції.

«Медіа культура учнів ЗОШ. Візуальна медіакультура» — експериментальний варіант спеціального курсу для учнів старшої школи. Тут представлений методично-практичний матеріал для медіапедагогів, учителів, соціальних педагогів, шкільних психологів, батьків та всіх тих, кому не байдуже майбутнє молодого покоління в нових умовах інформаційного суспільства.

Зміст книжки

Передмова

І блок. Теоретичний «Пізнаємо, вивчаємо»

Розділ 1. Візуальна медіакультура: культурологічний і cоціально психологічний  аспекти  

Засоби масової комунікації. Медіакультура та її візуальна складова

Культурологічний аспект візуальної медіакультури

Соціально-психологічний аспект візуальної медіакультури: медіакомунікація,     медіатворчість, особистісна медіакультура

     Розділ 2. Медіаісторія візуальних засобів масової комунікації 

Візуальні протомедіа «відтиск зображення»: печатка, гравюра, друковані зображення

Візуальні протомедіа «оптичні ілюзії»: камера-обскура, магічний  ліхтар, сторобоскоп

Фотографія

Кінематограф

Телебачення

Розділ 3.  Медіатехнології  

Інформаційно-психологічний вплив у ЗМК

Основні прийоми та технології створення медіатекстів

Медіатворчість і медіакомунікація в галузі медіатехнологій

ІІ блок. Медіадослідницький «Сприймаємо, аналізуємо, оцінюємо» 

Розділ 1. Дослідження ЗМК 

Методи дослідження ЗМК; контент-аналіз, дискурс-аналіз

Теорії дослідження ЗМК

 

Розділ 2. Світ теленовин: репрезентація реальност у візуальних ЗМК

Інформаційно-комунікаційний підхід у дослідженні ЗМК

Дослідження: моделювання світу теленовинами на провідних українських телеканалах

Розділ 3. Світ реклами 

Феномен реклами: комерційна реклама

Феномен реклами: політична реклама

Феномен реклами: соціальна реклама

 

Розділ 4. Світ вічних образів у візуальних ЗМК

Розділ 5. Форми аналітичної роботи 

ІІІ блок. Практичний «Застосовуємо, захищаємося, запобігаємо»

Розділ 1. Пошук, опрацювання, застосування потрібної медіаінформації

Відбір і пошук інформації

Опрацювання візуальної медіаінформації

Практичні завдання

Розділ 2. Психологічний захист від непотрібної візуальної інформації

Відсторонення від непотрібної візуальної інформації

Критичний аналіз форми та змісту візуальної інформації

Креативний підхід до непотрібної візуальної інформації

Розділ 3. Медіагігієна 

Фізичні вправи

Вправи для очей

Психологічні профілактичні заходи

ІV блок. Креативний «Сприймаємо, створюємо, перетворюємо»

Розділ 1. Феномен медіатворчості

Природа медіатворчості, її зміст, функції

Творча методика універсальних мисленнєвих дій

Творчі завдання

Розділ 2. Творче медіасприймання 

Сприймання, медіасприймання, творче медіасприймання

Засвоєння інформації у процесі сприймання та медіасприймання

Творчі завдання

Післямова

Список літератури

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter.