ВІТАЄМО ЛЮБОВ АНТОНІВНУ НАЙДЬОНОВУ З ПРИСУДЖЕННЯ ІЙ НАУКОВОГО СТУПЕНЯ ДОКТОРА ПСИХОЛОГІЧНИХ НАУК.

На засіданні спеціалізованої вченої ради в Інституті психології імені Г.С. Костюка відбувся публічний захист докторської дисертації на тему “Психологічні закономірності розвитку рефлексивних властивостей територіальної спільноти”.

Здобувачкою вченого ступеня доктора психологічних наук за спеціальністю 19.00.05 – соціальна психологія, психологія соціальної роботи, була завідувач нашої лабораторії, заступник директора інституту з наукової роботи Любов Антонівна Найдьонова.

Офіційні опоненти: доктор філософських наук, професор Москаленко Валентина Володимирівна, Інститут психологіх імені Г. С. Костюка НАПН України, лабораторія соціальної психології, завідувач, м. Київ; доктор психологічних наук, професор Стасюк Василь Васильович, Національний університет оборони України імені Івана Черняховського, кафедра морально-психологічного забезпечення діяльності військ, професор, м. Київ; доктор психологічних наук, професор Завацька Наталія Євгенівна, Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля, кафедра соціальної та практичної психології, завідувач, м. Луганськ; та виступаючі в обговоренні високо оцінили новаторський підхід, актуальність теми, грунтовність її розробки, які знайшли відображення також в ряді могорафій, підручників та навчально-методичних посібників а також в десятках статей Любові Антонівни, опублікованих в українських та зарубіжних наукових фахових виданнях.

Окремо відзначалися її широкі наукові звязки з психологічними колами зарубіжних країн, її вагомий внесок у розгортання всеукраїнського експерименту з упровадження медіаосвіти в середніх школах України.

Вчена рада одноголосно присудила Любові Антонівні науковий ступінь доктора психологічних наук.

Колектив науковців лабораторії щиро вітає Любов Антонівну з присудження ій наукового ступеня доктора психологічних наук, бажає подальших успіхів, вагомих здобутків у науковій і педагогічній діяльності.

Автореферат

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter.

Цей запис був опублікований в рубриці Новини. Додайте в закладки permalink.