Вітаємо Любов Антонівну Найдьонову!

Багатий на події тиждень, ознаменувався дуже приємною новиною – 21-22 жовтня 2016 року на загальних зборах НАПН України відбулися вибори дійсних членів (академіків) і членів-кореспондентів НАПН України, де Любов Антонівну було обрано членом-кореспондентом по Відділенню “Психології, вікової фізіології та дефектології”.

Любов Антонівно, бажаємо Вам наснаги та подальшої реалізації всіх бажаних цілей!

Нагадаємо, що:

Наукова проблематика, досліджувана вченими Відділенням “Психології, вікової фізіології та дефектології” протягом усього періоду його існування, охоплює низку важливих проблем із психології, вікової фізіології та дефектології, пріоритетними серед яких були і лишаються фундаментальні теоретико-методичні дослідження етнічної, загальної, вікової, педагогічної, політичної, практичної і спеціальної психології та прикладні наукові дослідження особливостей розвитку особистості в системі неперервної освіти, психологічних проблем творчості та обдарованості, психологічних закономірностей формування громадянської спрямованості та національної свідомості особистості, психологічних факторів соціальної дезадаптації неповнолітніх, психофізіологічного забезпечення навчального процесу, особливостей діяльності практикуючих психологів у різних сферах соціальної практики.

Чільне місце посідають дослідження, спрямовані на подальшу розробку методології теорії і практики корекційної педагогіки і спеціальної психології, вивчення особливостей дітей із порушенням психофізичного розвитку та розробку і впровадження інноваційних педагогічних технологій, науково-методичного і психологічного супроводу процесу навчання і виховання таких дітей.

Особливостями нинішнього періоду науково-дослідних напрацювань учених Відділення є їх спрямованість на осмислення реалій і викликів сьогодення та трансформаційних процесів у суспільстві та освіті, на зміцнення зв’язку психологічних досліджень з освітньою практикою, на задоволення зростаючих суспільних запитів і потреб у глибокому пізнанні психологічних закономірностей розвитку особистості, українського соціуму та його політикуму. Головний вектор наукових розробок становлять психологічні та соціально-психологічні проблеми взаємодії суспільства і освіти, її модернізації та реформування, входження в європейський і світовий освітній простір. (за матеріалами з офіційного сайту НАПН України)

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter.

Цей запис був опублікований в рубриці Новини. Додайте в закладки permalink.