Вознесенська Олена Леонідівна

Кандидат психологічних наук.

Старший науковий співробітник лабораторії психології масової комунікації та медіаосвіти Інституту соціальної та політичної психології НАПН України.

 

Професійні інтереси: психологія сім’ї, медіапсихологія, психології розвитку особистості, арт-терапія.

Арт-терапевт, президент ВГО „Арт-терапевтична асоціація”, авторські розробки „Світ очами дитини” та „ Чоловік і його Жінка. Жінка та її Чоловік”.

Виконавчий директор ГО „Центр екології сім’ї”, керівник спільного с БДТ Подільського району м. Києва проекту „Батьківська педагогіка”, сімейний психотерапевт, співавтор проекту „Школа майбутніх батьків” та навчального курсу „Введення в перінатальну психологію та психологію свідомого батьківства”. Почесний член Асоціації Свідомого батьківства.

Стаж науково-дослідницької роботи більш ніж 19 років в Інституті соціальної та політичної психології Академії педагогічних наук України, Стипендіат Кабінету Міністрів України як молодий вчений, Подяка за особистий внесок у становлення і розвиток факультету психології, Почесна грамота Міністерства Освіти та Науки України за багаторічну сумлінну працю, особистий внесок у підготовку висококваліфікованих спеціалістів, плідну науково-педагогічну діяльність, Почесна Грамота Академії педагогічних наук України за вагомий особистий внесок у розвиток психологічної науки й освіти, багаторічну плідну наукову діяльність, цінний подарунок від Верховної ради України з нагоди ХХріччя, Диплом першого ступеня Національної академії педагогічних наук України за навчальний посібник «Вчитися ніколи не рано. Учебник для небайдужих батьків».

Доцент Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Авторські курси: „Психологія мистецтва”, „Теорія та практика арт-терапії”, «Основи арт-терапії».

Співавтор курсу підвищення кваліфікації «Теорія і практика застосування арт-терапії в освіті та соціальній сфері: розмаїття підходів» НМЦ практичної психології та соціальної роботи НАПН України.

Автор більш ніж 130 друкованих праць в науковій та науково-популярній літературі. В тому числі – Навчально-методичного посібника «Учиться никогда не поздно. Учебник для неравнодушных родителей» (2012 рік), методичних рекомендацій «Творча взаємодія з дитиною: Методичні рекомендації для батьків» (у співавторстві з Сидоркіною М.Ю., 2009 рік) та «Арт-терапія в роботі практичного психолога: використання арт-технологій в освіті» (у співавторстві з Мовою Л.В.., 2007 рік).

Експерт редакції „Женского журнала здоровье”.

Список основних публікацій:

1. Концепція впровадження арт-терапії в дитячих лікарнях//Вознесенська О.Л., Гундертайло Ю.Д., Латуненко Ю.Є., Немежанська О.А., Осадчук Л.А., Плетка О.Т., Скнар О.М., Яценя А.А. / За заг. ред. Вознесенської О.Л., Скнар О.М. – К.: Міленіум, 2007. – 80 с.

2. Вознесенська О.Л., Мова Л.В. Арт-терапія в роботі практичного психолога: використання арт-технологій в освіті //Олена Вознесенська, Людмила Мова. – К.: Шкільний світ, 2007. – 120 с.

3. Вознесенська О.Л. Влияние родителей на динамические процессы в первом классе// Олена Вознесенська /Наукові студії із соціальної та політичної психології: Зб. статей / АПН України, Ін-т соціальної та політичної психології; Редкол.: С. Д. Максименко, М. М. Слюсаревський та ін. – К.: Міленіум, 2008. – Вип. 21 (24). – С. 123-138.

4. Вознесенська О.Л. Особенности групповой динамики в работе семейной арт-терапевтической мастерской// Елена Вознесенская/ Журнал практического психолога. – 2008. – специальный выпуск 14. – С. 277-287

5. Вознесенська О.Л., Сидоркіна М.Ю.Творча взаємодія з дитиною: Методичні рекомендації для батьків/ О.Л. Вознесенська, М.Ю. Сидоркіна /Міленіум, 2009. – 60 с.

6. Вознесенська О.Л., Голубєва О.Є. Використання кінотерапії як форми медіа-освіти/ О.Л. Вознесенська, О.Є. Голубєва /Наукові студії із соціальної та політичної психології: Зб. статей / АПН України, Ін-т соціальної та політичної психології; Редкол.: С. Д. Максименко, М. М. Слюсаревський та ін. – К.: Міленіум, 2008. – Вип. 19 (22). – С. 332-339.

7. Вознесенская Е.Л. Особенности и перспективы развития арт-терапии в Украине// Е.Л. Вознесенская /Наукові праці: Науково-методичний журнал. – Вип. 95. – Т. 105. Педагогіка. – Миколаїв: Вид-во ЧДУ ім. Петра Могили, 2009. – С. 19-24.

8. Вознесенська О.Л. Вікові особливості взаємодії дитини з медіа в родинному контексті// О.Л. Вознесенська / Матеріали II Всеукраїнського психологічного конгресу, присвяченого 110 річниці з дня народження Г.С. Костюка 1920 квітня 2010 року. – Т. ІІ. – К.: ДП „Інформаційно-аналітичне агентство”, 2010. – С. 30-35.

9. Вознесенська О.Л. Сім’я в інформаційному суспільстві: зміна норми// Олена Вознесенська /Психологічні перспективи. – Спеціальний випуск. – 2010. – С. 16-26.

10. Вознесенська О.Л., Голубєва О.Є. Комплексний медіакультурний феномен// Олена Вознесенська, Олена Голубєва/ Наукові студії із соціальної та політичної психології: зб. статей/ НАПН України, Ін-т соціальної та політичної психології; [редакційна рада: М.М. Слюсаревський (голова), В.Г. Кремень, С.Д. Максименко та ін..]. – К.: Міленіум, 2011. – Вип.. 27 (30). – 364с. С. 148 – 157

11. Вознесенська О.Л., Голубєва О.Є. Стратегія впровадження асинхронної медіаосвіти в сучасних українських спільнотах// О.Л. Вознесенська, О.Є. Голубєва/ Вища освіта України – Додаток V (т. 23) – 2010 р. –Тематичний випуск „Вища освіта України у контексті інтеграції до європейського освітнього простору. С. 55-63.

12. Вознесенська О.Л. Батьківська медіапедагогіка в системі позашкільної освіти// О.Л. Вознесенська/ Директор школи. — № 3 (51), березень 2011. – С. 32-38.

13. Вознесенська О.Л., Сидоркіна М.Ю. Сімейна медіаосвіта в системі позашкільної освіти// О.Л. Вознесенська, М.Ю. Сидоркіна /Наук. часопис Нац. пед. ун-ту ім. М. П. Драгоманова : [зб. наук. праць / М-во освіти і науки України, Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова ;  за наук. ред. О.В. Биковської, П.В. Дмитренко]. – К. : Вид-во НПУ ім. М.П. Драгоманова, 2011. – Серія 5, «Педагогічні науки : реалії та перспективи». – Вип. 26. С. 35-40.

14. Вознесенська О.Л. Розвиток колективу першого класу та оптимізація соціально-психологічного клімату через творчу взаємодію „батьки-діти”// О.Л. Вознесенська / Оптимізація соціально-психологічного клімату групових суб’єктів осітньої діяльності: методичні рекомендації/ [П.П. Горностай, О.Л. Вознесенська, Л.Г. Чорна та іню]; за ред. П.П. Горностая; Національна академія педагогічних наук України Інститут соціальної та політичної психології. – К.: Міленіум, 2011. – 80 с. – С. 19-29

15. Вознесенська О.Л., Голубєва О.Є., Найдьонова Л.А. Аналіз продуктів медіатворчості дітей та молоді: ресурс розвитку медіакультури// О.Л. Вознесенська, О.Є. Голубєва, Л.А. Найдьонова /Збірник „Психологічні науки: проблеми і здобутки” – Додаток 1 до № 2, том V (30).  – 2011. – Тематичний випуск „Вища освіта України у контексті інтеграції до європейського освітнього простору”. – К.: Гнозис, 2011. – 654 с.– С. 398-408

16. Вознесенська О.Л. Медіа очима сучасної студентської молоді// Олена Вознесенська/ Психологічні перспективи. – Спеціальний випуск «Психологія соціальної роботи». – 2011. – С. 115-121.

17. Вознесенская Е.Л. Учиться никогда не рано. Учебник для неравнодушных родите лей// Елена Вознесенская /Учиться никогда не рано. Учебник для неравнодушных родителей/ Елена Вознесенская// К.: ПП „Золоті ворота”, 2012. – 268 с.

18. Вознесенська О.Л. Спільне медіа-дозвілля родини// Олена Вознесенська/ Психологічні перспективи. – Спеціальний випуск «Психологія професійної діяльності працівників соціальної сфери». – 2012. – С. 100-110.

19. Вознесенська О.Л. Медіаосвіта сім’ї у фокусі уваги позашкілля// О.Л. Вознесенська/ Сучасна сім’я та соціальні інституції: шляхи партнерської взаємодії: матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції [редкол. : Л.Л. Хоружа, Г.М. Лактіонова, О.В. Безпалько та ін.] – К. : Київський університет імені Бориса Грінченка, 2012. – С. 48-51.

20. Вознесенська О.Л. Медіа-активність як фактор становлення особистості сучасного студента// О.Л. Вознесенська/ ІІ Міжнародна науково-практична конференція «Генеза буття особистості» (19-20 грудня 2011 року). – К.: ДП «Інформаційно-аналітичне агентство», 2011. – Том ІІ. – 408 с. – С. 18-25

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter.

Цей запис був опублікований в рубриці Про нас. Додайте в закладки permalink.