Чаплінська Юлія Сергіївна

Докторантка, тема дисертації: «Психологія парасоціальності у сфері політичної комунікації», кандидатка психологічних наук (2014); тема дисертації: «Корекція образу сім’ї як чинник актуалізації життєвих цінностей молоді»

Магістр фізичної реабілітації

Старша наукова співробітниця лабораторії психології масової комунікації та медіаосвіти Інституту соціальної та політичної психології НАПН України.

Арт-терапевтка, практик транзактного аналізу, бізнес-тренерка.

 

 

 

Освіта: докторантура Інституту соціальної та політичної психології Національної академії педагогічних наук України (2019 – 2021); магістратура з фізичної реабілітації МІЕСТ ВМУРоЛ «Україна» – диплом з відзнакою М17 № 029204 (2015-2017); аспірантуру факультету психології КНУ імені Тараса Шевченка, кафедра соціальної психології (2010-2013), диплом кандидата психологічних наук – ДК № 020929; магістратуру факультету психології КНУ імені Тараса Шевченка (диплом з відзнакою); кваліфікація психолог, викладач вищого навчального закладу, науковий співробітник, консультант психолого-медико-педагогічної консультації – диплом з відзнакою КВ № 39701087 (2008-2010); КНУ імені Тараса Шевченка, факультет психології, кваліфікація бакалавр психології, диплом з відзнакою (2004-2008).

Професійна діяльність: 2010 – 2012 – Психологічний центр розвитку «Крихітка Мімі», керівник психологічного центру, практичний психолог; 2013 – по нині –  Інститут соціальної та політичної психології АПН України, лабораторія психології масової комунікації та медіаосвіти, старший науковий співробітник; 2016 – 2019 – ПрАТ Телерадіокомпанія Люкс (Телеканал “24”, Радіо “Люкс”, Радіо “Максимум”, Радіо “Ностальгія”, Сайт “Без Табу”, сайт “Футбол 24”, сайт “24”, сайт “Люкс ФМ”, проект “Захід нет”, “Авто 24”), HR; 2016 – Товариство Червоного Хреста України, психолог (проектна робота); 2016 – 2017 – Асоціація гостинності України, бізнес-тренер (проектна робота); 2017 – Бізнес-школі МІМ,  лектор (проектна робота).

Нагороди та візнаки: Стипендія Кабінету Міністрів для молодих вчених (2017-2018). Отримання золотої медалі на Дев’ятій міжнародній виставці “Іноватика в сучасній освіті” (2017). Почесна грамота Національної академії педагогічних наук України за створення та організацію роботи методичного реабілітаційного центру при ІСПП НАПН України (2016). Почесна грамота Подільської районної в місті Києві державної адміністрації за вагомий внесок у науково-технічні Досягнення та високий професіоналізм у роботі (2015). Подяка Національної академії педагогічних наук України за вагомий особистісний внесок у розвиток психологічної науки й освіти (2014 року).

Наукові інтереси: медіапсихологія, медіаосвіта, парасоціальна теорія, роботопсихологія, арт-терапія, транзакційний аналіз, сімейна психологія, вікова психологія, емоційне вигорання, соціальна та політична психологія.

Науковий доробок: Автор понад 50 наукових статей; кількох розділів в колективних монографіях, 3 навчальних посібників: «Екологічність в роботі професіонала соціальної сфери» (у співавторстві) (2016), «Інтенсивна робота з травмою: синтез психотерапевтичних методів» (у співавторстві) (2018), «Фільманаліз в роботі психолога» (одноосібний працю) (2020).

СПИСОК ОПУБЛІКОВАНИХ АВТОРОМ ПРАЦЬ

2011

 1. Чаплінська Ю. С. Образ сім’ї в системі життєвих цінностей особистості // Актуальні проблеми психології: Психологія особистості. Психологічна допомога особистості / за ред.  С.Д. Максименка, М.В. Папучі. – Київ, 2011. – Том 11. – Вип. 5. – С 543-551. 
 2. Чаплінська Ю.С. Класифікація ціннісних орієнтацій у відповідності зі ступенем їх усвідомлення особистістю // Збірник «Психолоічні науки: проблеми та здобутки» Додаток 1 до № 2, том V (30), 2011 р. – Тематичний випуск «Вища освіта України в контексті інтеграції до європейського освітнього простору». – С. 599-605.
 3. Чаплінська Ю.С. Використання фальцювання в сімейній арт-терапії // Простір арт-терапії: Зб. наук ст./УМО, 2010, ГО «Арт-терапевтична асоцівція», 2011; Редкол.: Лушин П.В., Чуприков А.П. та ін. – К.: Золоті ворота, 2011. – Вип. 1 (9). – 116с.:з іл.. – С.92-192.
 4. Чаплінська Ю.С. Аналіз комплексного феномену масової культури саги «Сутніки»: символіко-міфологічний рівень // Простір арт-терапії: Зб. наук ст. / УМО, 2010, ГО «Арт-терапевтична асоціація», 2011; Редкол.: Лушин П.В., Чуприков А.П. та ін. – К.: Золоті ворота, 2011. – Вип. 2 (10). – 142 с.:з іл.. – С.46-62. 

2012 

 1. Чаплінська Ю. С. Результати емпіричного дослідження зв’язку життєвих цінностей особистості та образу сім’ї // Актуальні проблеми психології: Збірник наукових праць Інституту психології імені Г.С. Костюка – Київ, 2012. – Том 11. – Психологія особистості. Психологічна допомога особистості. Вип. 6. – С 593-601.
 2. Чаплінська Ю.С. Феноменологія ідентичності в структурі образу сім’ї // Сучасна сім’я та соціальні інституції: шляхи партнерської взаємодії: матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції [редкол.: Л.Л. Хоруджа, Г.М. Лактіонова, О.В, Базпалько та ін..]. – К.: Київський університет імені Бориса Грінченка, 2012. – С.173-177.
 3. Чаплінська Ю. С. Відображення ідентичності як структурного елементу образу сім’ї // Вища освіта України  Додаток 3 до №1, Том II, – 2012 р. – Тематичний випуск «Міжнародні Челпанівські психолого-педагогічні читання» – С. 206-213
 4. Чаплінська Ю.С. Соціально-психологічний компонент образу сім’ї молодого подружжя // Розвиток особистості в умовах трансформаційного суспільства: матер. Міжнарод. Наук-практ. Конф., 13 груд. 2012 р./М-во осв. І науки, молоді та спорту України, Київ ун-т ім. Б. Грінченка, Благод. Фонд сприян розв. Осв. ім. Б. Грінченка; [редкол.: В.О. Огнев’юк, Л.Л. Хоруджа, О.В. Безпалько, Н.М. Віннікова]. – К.: Київ. ун-т ім. Б. Грінченка, 2012. – С. 440-446.
 5. Чаплінська Ю.С. Діагностичні аспекти дослідження образу сім’ї молодого подружжя // Психологічні науки: проблеми та здобутки – Додаток 1 до № 1, Том III, –  2012 р. – Тематичний випуск «Міжнародні Челпанівські психолого-педагогічні читання» – С. 235-241.
 6. Чаплінська Ю. С. Прощання з минулим. Поховання багажу // Простір арт-терапії: Зб. наук ст./УМО, 2012, ГО «Арт-терапевтична асоцівція», 2012; Редкол.: Лушин П.В., Чуприков А.П. та ін. – К.: Золоті ворота, 2012. – Вип. 1 (11). – 128с.:з іл.. – С.115-124.
 7. Чаплінська Ю. С. Образ сім’ї молодого подружжя // Психологічні перспективи. Спеціальний випуск: Актуальні проблеми психології малих, середніх та великих груп. – Т. 1. Особистість і мала група. – 2012. – С. 181-188.
 8. Чаплінська Ю.С.  Формування позитивного образу сім’ї // Збірник «Психологічні науки: проблеми та здобутки» – Додаток 1 до № 1, Том IV, – 2012 р. – Тематичний випуск «Проблеми емпіричних досліджень у психології» – Випуск 6. – С.250-257.

2013

 1. Чаплінська Ю.С. Вплив життєвих цінностей особистості на формування образу батьківської сім’ї // Актуальні проблеми соціології, психології, педагогіки: Збірник наукових праць. – К.: Видавнично-поліграфічний центр «Київський університет», 2013. – № 2. – С. 178-184.
 2. Чаплінськая Ю.С. Вплив життєвих цінностей молодого подружжя на формування емоційних стосунків та сімейної системи цінностей у парі [Електронний ресурс] / Ю.С. Чаплінська // Вісник Національної академії Державної прикордонної служби України : електрон. наук. фах. вид. / голов. ред. Діденко О.В. – 2013. – Вип. 2. – Режим доступу : http://archive.nbuv.gov.ua/e-journals/Vnadps/2013_2/13cusscp.pdf
 3. Чаплінська Ю.С. Вплив життєвих цінностей на формування «образу Я» та «образу партнера» у членів подружньої пари // Актуальні проблеми психології: Збірник наукових праць Інституту психології імені Г.С. Костюка – Київ, 2013. – Том ІІ. – Психологія особистості. Психологічна допомого особистості. – Вип. 7. – Частина 2. – Ніжин: ПП Лисенко М.М., 2013. – С. 484-490.
 4. Чаплінська Ю.С. Корекція образу Я та образу партнера як чинник актуалізації життєвих цінностей молоді// Збірник наукових праць Інституту психології імені Г.С. Костюка Національної АПН України / За ред.. С.Д. Максименка. Т.Ч.V, част. 2 – К., 2013. – С. 215-223.
 5. Чаплінська Ю.С. Аналіз комплексного феномену масової культури саги «Сутінки»: особистісний рiвень / Ю.С. Чаплінська // Простір арт-терапії: [Зб. наук. праць] / УМО, 2013, ВГО «Арт-терапевтична асоціація», 2013; [Редкол.: Лушин П.В., Чуприков А.П. та ін.]. – К.: Золоті ворота, 2013. – Вип. 2 (14). – С. 87-102.

2014 

 1. Чаплінська Ю. С. Особливості парасоціальних стосунків: аналіз зарубіжного та вітчизняного досвіду досліджень / Ю. С. Чаплінська // Соціально-психологічні особливості професійної діяльності працівників соціальної сфери: соціальні виміри сучасності. Матеріали VI Всеукр. наук.-практ. конф. з між нар. участю // упор. Плетка О.Т. – Київ-Мелітополь, 2014. – С. 98-106.
 2. Чаплинская Ю. С. Как пережить войну внутри себя: авторская методика по работе с переселенцами “Книга о войне” / Ю. С. Чаплинская, О. Т. Плетка. // Медична психологія: здобутки, розвиток та перспективи. Матеріали Третьої міжнародної науково-практичної конференції / За нау. ред. С.Д.Максименка, Б.С. Божука, Т.А. Тамакової. – К. 2014. – С. 98-101.
 3. Чаплінська Ю.С. Метод рівний-рівному: ресурс для медіаосвіти / Ю. С. Чаплінська, О. Є. Голубєва. // Технології психологічного впливу в сучасних умовах: Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції. – Черкаси.: Вид. від. ЧНУ ім. Б. Хмельницького, 2014. – 75-77.
 4. Чаплінська Ю.С. Образ медіаперсони в парасоціальній взаємодії: бажаність та відторгнення / Ю.С. Чаплінська // Актуальні проблеми психології: Збірник наукових праць Інституту психології імені Г.С. Костюка: Психологія особистості. Психологічна допомога особистості. – Київ, 2014. – Том. 11. – Вип. 13. – С. 514-521.
 5. Чаплінська Ю.С. Психологічні механізми парасоціальних стосунків молоді / Ю.С. Чаплінська // Збірник наукових статей Київського міжнародного університету та Інституту соціальної та політичної психології НАПН України. – К.: КиМУ, 2014 Випуск 7. – С. 328-343 (Серія: “Психологічні науки: проблеми і здобутки”).

2015

 1. Чаплінська Ю.С. Методика «Назустріч миру» (модифікація мотодики «Двері») // О. Т. Плетка, Ю. С. Чаплінська / Психологічна допомога особистості, що переживає наслідки травматичних подій: зб. статей / Ін-т соціальної та політичної психології; Представництво Польської академії наук у м. Києві; Соціально-психологічний методичний реабілітаційний центр. –  К.: Міленіум, 2015 – 122-133 с.
 2. Чаплінська Ю. С. Використання медіа у роботі практичного психолога [Електронний ресурс] / Ю. С. Чаплінська // Збірник матеріалів ІІІ Міжнародна науково-методична конференція «Практична медіаграмотність: міжнародний досвід та українські перспективи». – 2015. – Режим доступу до ресурсу: http://www.aup.com.ua/ml/Zbirnyk_konf_2015.pdf .
 3. Чаплінська Ю.С. Напрямки побудови взаєморозуміння громад східних та західних областей України // Ю. С. Чаплінська / Збірник статей ІІІ Всеукраїнської наукової конференції «Актуальні проблеми психології малих груп»  – 2015. – Режим доступу до ресурсу: http://gorn.kiev.ua/group/text09.html
 4. Чаплінська Ю.С. Арт-терапия в преодолении эмоционального выгорания: авторские методики// Плетка О., Чаплинська Ю. /  Простір арт-терапії : [Зб. наук. праць] / УМО, 2015, ВГО «Арт-те-рапевтична асоціація», 2015; [Редкол.: Лушин П.В., Чупри-ков А.П. та ін.]. – К. : Золоті ворота, 2015. – Вип. 2 (18). – С. 89-116.
 5. Чаплінська Ю.С. Робота з образою в арт-терапії // Ю. С. Чаплінська, О. Т. Плетка /  Актуальні проблеми психології: збірник наукових праць Інституту психології імені Г. С. Костюка НАПН України. – Київ; Ніжин : ПП Лисенко, 2015. – Том ХІ. – Психологія особистості. Психологічна допомога особистості. – Вип. 15. – с. 550-560
 6. Чаплінська Ю.С. Работа с эмоциональным выгоранием в русле арт-терапии:  авторские методики // О. Т. Плетка, Ю. С. Чаплінська; [Под общ. ред. Ю, П. Платонова]. / Арт-терапия в практической деятельности: материалі межнародной научно-практической конференции 27-28 ноября 2015 года. – СПб.: СПбГИПСР, 2015. – С. 53-56.

2016 

 1. Чаплінська Ю.С. Волонтерська робота: професійні ризики // Ю. С. Чаплінська /  Військова психологія у вимірах війни і миру: проблеми, досвід, перспективи: матеріали всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю – К.: КНУ ім. Тараса Шевченка, 2016. – С. 89-93.
 2. Чаплінська Ю.С. Особливості серіальних медіауподобань українських споживачів  // Ю. С. Чаплінська / Збірник статей Четвертої міжнародної науково-методичної конференції «Практична медіаграмотність: міжнародний досвід та українські перспективи». – Київ. : Центр Вільної Преси, Академія української преси, 2016. – С. 480-491.
 3. Чаплінська Ю.С.  Використання ресурсів психологічного медіаклубу для профілактики агресивної поведінки серед підлітків // Ю. С. Чаплінська / Соціально-психологічні особливості професійної діяльності працівників соціальної сфери: виклики сьогодення. Матеріали VІІ всеукр.наук.-практ.конф.з міжнар. участю// упор. Плетка О. Т. – Київ-Мелітополь, Університет «Україна», 2016. –  C. 41-43.
 4. Чаплінська Ю.С. Особливості наслідування українською молоддю медіаперсон // Ю. С. Чаплінська / Практична медіаосвіта: інноваційні стратегії розвитку. Збірник статей Четвертої міжнародної науково-методичної конференції «Практична медіаграмотність: міжнародний досвід та українські перспективи». – Київ. : Центр Вільної Преси, Академія української преси, 2016. – 480-491. Посилання: http://www.aup.com.ua/ml/Zbirnuk_konf_2016.pdf
 5. Чаплінська Ю.С. Модель прояву я-концепції при парасоціальній взаємодії // Ю. С. Чаплінська /  Наукові студії із соціальної та політичної психології: зб. статей / НАПН України, Ін-т соціальної та політичної психології; [редакційна рада: М.М. Слюсаревський, В. Г. Кремінь, С.Д. Максименко та ін.]  – К.: Міленіум, 2016. – Вип. № 37 (40). – С. 289-299
 6. Плетка О.Т., Чаплінська Ю.С. Как позаботится о себе: экологичность в работе специалиста социальной сферы: методическое пособие / О.Т. Плетка, Ю.С. Чаплінська. – К.: Университет «Украина», 2016. – 114 с.

2017

 1. Чаплінська Ю.С. Поетапна фізична реабілітація військовослужбовців / Ю.С. Чаплінська //Збірник тез ІX Міжнародної Інтернет-конференції «Соціальні та інженерні технології: актуальні проблеми теорії і практики» / Мелітопіль 25-26 травня 2017 року
 2. Чаплінська Ю.С. (2017). Психологічні аспекти роботи з виною того, хто вижив. Психологія травми: дискусійні питання психологічної допомоги: Тези міжнародної науково-практичної конференції (м. Запоріжжя, 20-21 квітня 2017 року) / упорядник Іщук О.В. – Запоріжжя : “Copy Art”, 2017. – С. 74-75
 3. Чаплінська Ю. С. Досвід використання релаксаційних технік при груповій психологічній реабілітації [Електронний ресурс] / Ю. С. Чаплінська // Інститут соціальної та політичної психології, Лабораторія психології малих груп та міжгрупових відносин. – 2017. – Режим доступу до ресурсу: http://gorn.kiev.ua/group/tezy09.html
 4. Чаплінська Ю.С. Можливості сінемалогії при реабілітації психологічної травми  [Електронний ресурс] / Ю.С. Чаплінська // Матеріали І Всеукраїнської наукової конференції «Медіатравма в умовах інформаційної війни: психологічний та педагогічний аспекти» (м. Київ, 20–21 червня 2017 р.) // mediaosvita.org.ua.– 2017 – Режим доступу до ресурсу: http://mediaosvita.org.ua/book/chaplinska-yu-s-mozhlyvosti-sinemalogiyi-pry-reabilitatsiyi-psyhologichnoyi-travmy/
 5. Чаплінська Ю. С. Використання медіапсихологічних засобів для подолання наслідків психотравматичних подій: авторська методика «Посттравматичне зростання» / Ю. С. Чаплінська // Проблема політичної психології : збірник наукових праць / Асоціація політичних психологів України, Інститут соціальної та політичної психології НАПН України ; [редакційна колегія: Л. А. Найдьонова, Л. Г. Чорна, І. Г. Батраченко та ін.]. – К. : Міленіум, 2017. – Вип. 5 (19). – С. 73-81.
 6. Чаплинська Ю.С.  Профилактика эмоционального выгорания у специалистов образовательной сферы / Чаплінська Ю.С., Плетка О.Т. // Ресурсы развития образовательной среды непрерывного профессионального педагогического образования: сборник материалов XXIII Международной научно-практической конференции / редкол. А.И. Жук. – Минск: БГПУ, 2017. – С. 190-191 \
 7. Интенсивная работа с травмой: психотерапевтические методы: пособие / О.Т. Плётка, Ю. С. Чаплинская. – К.: Таком, 2017. – 234 с.

2018

 1. Чаплінська Ю.С. Парасоціальні стосунки: взаємодія між людьми та соціальними роботами [Текс] / Ю.С.Чаплінська / Соціально-психологічні особливості професійної діяльності працівників соціальної сфери в ситуаціях сьогодення: матеріали. VIII всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю. – К. Університет “Україна” » (Мелітополь, 18-20 травня 2018 р.).
 2. Чаплінська Ю.С. Особливості фільманалізу у груповій роботі [Електронний ресурс] / Ю.С.Чаплінська / «Медіатворчість в сучасних українських реаліях: протистояння медіатравмі» / Матеріали Науково-практичного семінару (м. Київ, 19 червня 2018 р.) під редакцією Ю.С. Чаплінської // mediaosvita.org.ua. – 2018 – Режим доступу до ресурсу: http://mediaosvita.org.ua/book/mediatvorchist-v…nnya-mediatravmi/.
 3. Чаплінська Ю. С. Фільманаліз через призму різних психологічних теорій (транзактного та юнгіанського аналізів) [Текс] / Ю. С. Чаплінська. // Міжнародний журнал “Загальна і медична психологія”. – 2018. – №1. – С. 113–114.
 4. Чаплінська Ю.С. Робота з тінню або фільманаліз антигероя [Текс]  / Ю. С. Чаплінська. // Інтеграційні можливості сучасної психології та шляхи її розвитку. Матеріали ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції (18-19 жовтня 2018 року, м. Запоріжжя) – Запорізький національний університет. – Запоріжжя: ЗНУ, 2018 – С. 74-75.
 5. Чаплінська Ю.С. Використання різних підходів фільманалізу у практичній роботі психолога [Текс] / Ю.С. Чаплінська // Проблеми сучасної психології: збірник наукових праць Запорізького національного університету та Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України / За ред. С.Д. Максименка, Н.Ф. Шевченко, М.Г. Ткалич. – Запоріжжя: ЗНУ, 2018. – No 2 (14) – С. 150-157.

2019

 1. Чаплінська Ю. С. Ставлення до роботів та роботизованих протезів: проблеми сьогодення і конструювання майбутнього / Ю. С. Чаплінська. // Наукові студії із соціальної та політичної психології ІСПП: збірник наукових праць. – 2019. – №43 (46). – С. 229–238.
 2. Чаплінська Ю.С. Привабливість образу медіаперсони в рамках парасоціальної теорії / Ю.С. Чаплінська // Проблеми політичної психології : збірник наукових праць / Асоціація політичних психологів України, Інститут соціальної та політичної психології НАПН України ; [редакційна колегія: Л. А. Найдьонова, Л. Г. Чорна, І. Г. Батраченко та ін.]. – К. : Міленіум, 2019. – Вип. 8 (22). – С. 22–49
 3. Chaplinska I.S. The importance of cybersecurity in the life of modern youth / Ю.С. Чаплінська // Матеріали доповідей учасників ІІ Всеукраїнського конгресу із соціальної психології «Соціальна психологія сьогодні: здобутки і перспективи». 7-8 листопада 2019 р. / Укладач А.В. Полегенько. – К., 2019. – С. 365-368
 4. Чаплінська Ю.С. Особливості проведення квест Медіаклубу / Ю.С. Чаплінська // / «Медіатворчість в сучасних українських реаліях: протистояння медіатравмі» / Матеріали Всеукраїнської наукової конференції з міжнародною участю (м. Київ, 25 червня 2019 р.) укладач Ю.С. Чаплінської // mediaosvita.org.ua. – 2019 – Режим доступу до ресурсу: http://mediaosvita.org.ua/wp-content/uploads/2019/06/CHaplinska-YU.S.-Osoblyvosti-provedennya-Kvest-mediaklubu.pdf
 5. Чаплінська Ю.С. Інновації в медіаосвіті: модифікована методика “Медіаклуб” для старшокласників / Ю.С. Чаплінська, Н.І. Череповська // Інформаційно-цифровий освітній простір України: трансформаційні процеси і перспективи розвитку. Матеріали методологічного семінару НАПН України. 4 квітня 2019 р. / За ред. В.Г. Кременя, О.І. Ляшенка; укл. А.В. Яцишин, О.М. Соколюк. – К., 2019. – 120-130 с.

 

2020

53. Чаплінська, Ю.С. (2020). Медіаефекти парасоціальності. Журнал “Психологічний часопис”, Том 6 № 4, 64-74. Посилання: https://www.apsijournal.com/index.php/psyjournal/article/view/928

54. Чаплінська, Ю.С. (2020). Функціональна модель парасоціальних взаємин. Журнал “Психологічний часопис”, Том 6 № 5, 66-79.Посилання: https://www.apsijournal.com/index.php/psyjournal/article/view/962/581

55. Чаплінська, Ю.С. (2020). Парасоціальність у політичній сфері: огляд наукових досліджень. Журнал “Проблеми політичної психології. Збірник наукових праць”, 9 (23), 215-241.  Посилання: https://politpsy.org/index.php/popp/article/view/54/63

56. Чаплінська, Ю.С., Кравченко С.І. (2020). Медіаобраз політика як чинник консолідації електоральних груп. Журнал “Наукові студії із соціальної та політичної психології”, 46 (49), 69-93. Посилання: https://lib.iitta.gov.ua/723313/1/158-Article%20Text-355-1-10-20201231.pdf

57. Чаплінська, Ю.С. (2020). Особливості наслідування старшокласниками медіаперсон. Вісник КНУ ім.Шевченка. Серія «Психологія», Том 2 № 12, 104-109 (0,6 д.а.) https://doi.org/10.17721/BSP.2020.2(12).19

58. Чаплинская, Ю. С. (2020). Парасоциальность и медиатворчество: потенциал дистанционного обучения. Studia universitatis Moldoviae, 11 (20). Посилання: http://ojs.studiamsu.eu/index.php/education/article/view/1936

59. Чаплінська, Ю.С. (2020). Парасоціальні стосунки: діти та роботи. Що треба знати батькам? Дошкільна освіта в контексті ідей Нової української школи: збірник наукових праць [за заг. редакцією Г.В. Бєлєнької, В.І. Бондар, І.М. Шоробури]. Хмельницький : ФОП Мельник А.А., 410-422.

60. Чаплінська, Ю.С. (2020). Що змінили новітні медіа у житті сучасної людини? Теоретичні та прикладні аспекти розвитку науки. Частина ІІ. Збірник матеріалів V Міжнародно-наукової практичної конференції (м. Київ, 30-31 січня 2020 року). Київ : МЦНіД, 17-19.

61. Чаплінська, Ю.С. (2020). Можливості використання чат-ботів в освітній сфері. Медіатворчість в сучасних реаліях: протистояння медіатравмі. Випуск третій. Збірник матеріали Всеукраїнської наукової інтернет-конференції з міжнародною участю (м. Київ, 19 червня 2020 р., укладач. Ю.С. Чаплінська). Київ: Інститут соціальної та політичної психології НАПН України. Посилання: http://mediaosvita.org.ua/wp-content/uploads/2020/07/CHaplinska_YUS_Vykorystannya_chat-botiv_v_osviti.pdf (дата звернення 27.11.2020)

62. Чаплінська, Ю.С. (2020). Цифрове суспільство і роботи четвертого покоління. Збірник матеріалів VІІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції  молодих  вчених  «Наукова  молодь-2020»  (Київ, 21 жовтня 2020 р.). – К.: ФОП Ямчинський О.В., 80-84. – дисертаційне.

63. Чаплінська, Ю.С. (2020). Парасоціальні стосунки: переживання ілюзовного досвіду медіаспоживачами. Збірник матеріалів V Міжнародній науково-практичній конференції «Психологія свідомості: теорія і практика наукових досліджень» (Київ, 21 листопада 2020). К.: Талком, 196-201.

64. Чаплінська, Ю.С. (2020). Медіаперсона як взірець для наслідування. Презентація українського досвіду.  Збірник матеріалів ІV науково-практичного семінару “Кіберсоціалізація в умовах пандемії” (м. Київ, 5 листопада 2020 р., за ред. Л.А.Найдьонової, укладач. Н.Л. Дятел). Київ: Інститут соціальної та політичної психології НАПН України. Посилання  http://mediaosvita.org.ua/wp-content/uploads/2020/11/CHaplinska_Kibersotsializatsiya_-Grupove-nasliduvannya-mediaperson.pdf 

65. Чаплінська, Ю.С. (2020). Соціалізація особистості: наслідування підлітками медіаперсони. Збірник матеріалів VII  Міжнародної науково-практичної  конференції “Соціалізація  і  ресоціалізація  особистості  в  умовах  сучасного суспільства” (м. Київ, 12-13 листопада 2020). Київ: в-во «КОМПРИНТ», 122-124.

66. Chaplinskaya, Iu. S. (2020). Simulacrization of political subjects. Proceedings of the 8th international scientific and practical seminar: Political and economic self-constitution: Media, political culture and democracy (Belgrade, 7 December, 2020). Посилання: https://drive.google.com/file/d/1BwK_N-0UJNCGCzXIH-Z6UFKgoxiAeS7V/view?usp=sharing

67. Чаплінська, Ю.С. (2020). Соціальні боти як особливість сучасної політичної комунікації. Збірник матеріалів четвертого круглого столу (з міжнародною участю) “Історія в нас і ми в історії: психологія історичної пам’яті”. Спецпроєкт «Психологія становлення політичних цінностей крізь призму історичної пам’яті»; (29 жовтня 2020 р.). Київ: Інститут соціальної та політичної психології НАПН України, 167 – 170. [online]. Available at: https://ispp.org.ua/wp-content/uploads/2021/02/ist-v-nas.pdf 

68. Чаплінська, Ю.С. (2020). Роботи в освітній сфері. Газета “Освіта і суспільство”, № 7-8, 9. (0,4 д.а.)

69. Чаплінська, Ю.С., Фетісова К.А. (2020). Ризики та переваги користування гаджетами дітьми дошкільного віку. Газета “Психолог дошкілля”, № 9-10, 62-73.

70. Чаплінська, Ю.С. (2020). Адаптивний інтелект. Використання кейс-методу. (Можливості розвитку адаптивного інтелекту у дітей техногенного світі). Газета “Соціальний педагог”, № 11-12, 62-72. (0,5 д.а.).

 

2021

71. Чаплінська, Ю., & Кабанова, П. (2021). Ризики кіберсоціалізації: сьогодення і недалеке майбутнє. Наукові студії із соціальної та політичної психології, 47(50), 160-179. https://doi.org/10.33120/ssj.vi47(50).220 Посилання: https://sssppj.org/index.php/ssj/article/download/220/236 

72. Чаплінська, Ю., & Кабанова, П. (2021). Кіборгізація людського тіла: світові дослідження та Український досвід. Наукові студії із соціальної та політичної психології, (48(51), 201-219. https://doi.org/10.33120/sssppj.vi48(51).249

73. Чаплінська, Ю., & Казначеєв, М. (2021). Ставлення молоді до кіборгізації людського тіла: індивідуальні та політико-психологічні складові. Проблеми політичної психології, 24 (1), 310-329. https://doi.org/10.33120/popp-Vol24-Year2021-82

74. Чаплінська, Ю.С. (2021). Медіапсихологічна експертиза аудіовізуальної продукції. Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Серія «Психологія»,  Том 2 № 14.

75. Чаплінська, Ю.С. (2021). Особливості взаємодії українських підлітків із новітніми технологіями. В Актуальні проблеми психологічної протидії негативним інформаційним впливам на особистість в умовах сучасних викликів Збірник матеріалів методологічного семінару НАПН України (м. Київ, 8 квітня 2021 р.). (За наук. ред. С.Д. Максименко). (сс. 434-444). Київ: Педагогічна думка.

76. Чаплінська, Ю.С. (2021). Ставлення української молоді до кіборгізації людського тіла. В Н.Л. Дятел (Ред.) Медіатворчість в сучасних реаліях: протистояння медіатравмі. Випуск четвертий. Збірник матеріалів Всеукраїнської наукової інтернет-конференції з міжнародною участю. м. Київ, 25 червня 2021 р.. Київ: Інститут соціальної та політичної психології НАПН України. Взято з http://mediaosvita.org.ua/book/iv-vseukrayinska-naukova-internet-konferentsiya-z-mizhnarodnoyu-uchastyu-mediatvorchist-v-suchasnyh-realiyah-protystoyannya-mediatravmi/

77. Чаплінська, Ю.С. (2021). Адаптивний інтелект. Використання кейс-методу. Газета “Фізика”, 1-2, 78-87 (повторне видання)

78. Чаплінська, Ю.С. (2021). Психологічні ризики взаємодії молоді із роботами та програмами на основі штучного інтелекту. Газета “Психолог”. Спецвипуск, 9-10, 90-97.

80. Чаплінська, Ю.С. (2021). Протидія кібершахрайству. Кейс-метод. Газета “Соціальний педагог”. Спецвипуск, 9-10, 6-15.

This slideshow requires JavaScript.

 

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter.