Моніторинг медіа-культури населення України: Інформаційний бюлетень

Title: Моніторинг медіа-культури населення України: Інформаційний бюлетень. Червень י 2010 / За ред. Л. А. Найдьонової, О. Т. Баришпольця; Упоряд. Л. П. Черниш. – К., 2010. – 48 с. (в літературній редакції авторів)Release Date: 2010Contributors: Найдьонова Л.А., Баришполець О.Т.Genre: Інформаційні бюлетені У бюлетені опубліковано дані всеукраїнських опитувань, проведених лабораторією психології масової комунікації та медіаосвіти в листопаді–грудні 2007 р., у грудні 2009 р. та квітні–травні 2010р. у всіх регіонах України. Серед різних статево-вікових, соціальних та професійних груп за квотною вибіркою опитано 3255 осіб дорослого населення, 1623 учні старших класів гімназій, ліцеїв,…

Рефлексивна психологія територіальних спільнот

Title: Найдьонова Л. А. Рефлексивна психологія територіальних спільнот. – К. Міленіум, 2012. –280 с.Published by: Найдьонова Л. А.Release Date: 2012Genre: МонографіїУ монографії висвітлюється така закономірність розвитку територіальних спільнот у сучасному світі, як зростання їхніх рефлексивних властивостей. Пропонується соціально-психологічна концепція рефлексивного капіталу територіальних спільнот, яка об’єднує умовно суперечливі концепти соціального і креативного капіталів. Представлено емпірично виявлені зв’язки рефлексивних властивостей територіальних спільнот різного масштабу – від сусідської громади до регіонів. Показано роль рефлексивного капіталу в розв’язанні таких проблем, як гуманізація стосунків (профілактика цькування у шкільній спільноті), переживання нащадками наслідків історичної травми Голодомору…

Час віртуального життя

Title: Мироненко Г. В. Час віртуального життя : монографія / Г. В. Мироненко; Національна академія педагогічних наук України, Інститут соціальної та політичної психології. – К. : Імекс-ЛТД, 2015. – 134 с.Published by: Мироненко Г.В.Release Date: 2015Genre: МонографіїУ монографії розглядається проблема «віртуалізації» як нового способу адаптації свідомості сучасної людини до медіатизованого та інтернетизованого простору. Аналізуються специфічні просторово-часові характеристики віртуальної реальності. У контексті темпорально-мотиваційної моделі адаптації людини у віртуальному просторі презентуються результати експериментального дослідження особливостей модифікації часових уявлень медіакористувачів. Окреслюються шляхи конструктивно-творчої адаптації людини у віртуальному світі, пропонуються способи і методи ефективної…

Соціально-психологічні та психолого-педагогічні засади організації медіаосвіти молоді

Title: Соціально-психологічні та психолого-педагогічні засади організації медіаосвіти молодіRelease Date: 2016Contributors: Ватківська М.Г., Вознесенська О.Л., Дегтярьова Г., Іванов С.А., Іванова І., Мокрогуз П.О., Найдьонова Л.А., Обухова Н.О., Підгірна І.В., Чаплінська Ю.С., Череповська Н.І., Шишко Н.С., Шуляр В.І.Genre: МонографіїКолективна монографія підготовлена  у межах виконання науково-дослідної роботи «Соціально-психологічні та психолого-педагогічні засади організації медіаосвіти молоді», що виконувалася лабораторією психології масової комунікації та медіаосвіти Інституту соціальної та політичної психології НАПН України протягом 2014-2016 рр. Розглянуто соціально-психологічні та психолого-педагогічні засади організації медіаосвіти молоді в умовах сучасних викликів українського суспільства, зокрема  інформаційної війни, яка супроводжує гібридний воєнний…

Брехня в інформаційному просторі та міжособовій комунікації

Title: Баришполець О. Т. Брехня в інформаційному просторі та міжособовій комунікації : монографія / О. Т. Баришполець ; Національна академія педагогічних наук України, Інститут соціальної та політичної психології. – Кіровоград : Імекс-ЛТД, 2013. – 648 с.Published by: Баришполець О. Т.Release Date: 2013Genre: МонографіїМонографія – ґрунтовне теоретико-практичне опрацювання проблеми різних видів соціальної інформації: правди, брехні та істини. У монографії на базі широкого емпіричного матеріалу досліджується феномен брехні в його різних проявах: як соціального явища, методу масової та міжособової комунікації, різновиду соціальної інформації. Соціальні функції істини, правди і брехні теоретично осмислюються, їхні…