Череповська Наталія Іванівна

Кандидатка психологічних наук

Завідувачка лабораторії психології масової комунікації та медіаосвіти

Старша науковий співробітниця

Працює в лабораторії психології масової комунікації та медіаосвіти Інституту соціальної та політичної психології НАПН України на посаді старшого наукового працівника з 2007 року; з 2020 року обіймає посаду завідувачки лабораторії.

 

 

Освіта:
1972-1976 – Одеський державний педагогічний інститут імені К. Д. Ушинського; спеціальність «вчитель малювання і креслення»
1996-1999 – Київський міжрегіональний інститут удосконалення вчителів імені Бориса Грінченка; спеціальність «практичний психолог»
1999-2001 – аспірантура Інституту психології імені Г. С. Костюка АПН України
2006 – дисертація за темою: «Особливості формування символічного образу в художньо-графічній діяльності підлітків»; науковий ступінь кандидатки психологічних наук за спеціальністю «педагогічна та вікова психологія»
2010 – вчене звання старшоъ наукової співробітниці зі спеціальності «соціальна психологія, психологія соціальної роботи»

Професійна діяльність:
1999-2006 рр. – наукова співробітниця Інституту психології ім. Г.С. Костюка АПН України: аспірантура, науково-дослідницька діяльність, участь в художньому оформленні журналу «Обдарована дитина»;

2007 і по теперішній: 2007-2019 рр. – старша наукова співробітниця; 2020 р. – завідувачка лабораторії психології масової комунікації та медіаосвіти Інституту соціальної та політичної психології НАПН України.

Стаж науково-дослідної роботи становить понад 20 років

Нагороди та відзнаки:
Почесний диплом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України, Національної академії педагогічних наук України – за активну роботу з упровадження педагогічних інновацій у навчально-виховний процес;

Почесні грамоти і Грамоти Національної академії педагогічних наук України – за вагомий внесок у розвиток психологічної науки й освіти, багаторічну плідну наукову діяльність, сумлінне виконання службових обов’язків, високий професіоналізм;

Грамоти і Подяки Київської Малої академії наук за самовіддану роботу із творчо обдарованою учнівською молоддю та плідну співпрацю, а також Грамота Міністерства оборони України за значний особистий внесок в організацію та надання всебічної допомоги особовому складу військових частин та підрозділів ЗСУ, активну громадську діяльність.

Наукові інтереси
Медіапсихологія, психологія візуального медіасприймання, психологія творчості, медіатворчості медіамистецтва; впровадження медіаосвіти в українську школу; ресурсність медіапсихології і медіаграмотності у розвитку патріотизму української молоді, а також у психологічній підтримці комбатантів. Останнім часом розробляє медіаосвітні інноваційні засоби розвитку інформаційного патріотизму молоді.

Науковий доробок
Авторка понад 100 друкованих праць в науковій та науково-популярній літературі, зокрема:
«Програма спеціального медіаосвітнього курсу для старшокласників ЗОШ
«Медіакультура» (2008, 2009), «Медіакультура та медіаосвіта учнів ЗОШ.
Візуальна медіакультура» (2010), «Візуальна медіакультура: розвиток критичного мислення і творчого сприймання. Методичні рекомендації до медіаосвітнього курсу» (2014), «Медіаосвітні ресурси розвитку патріотизму і критичного мислення молоді : навчально-методичний посібник» (2017).
Крім того:
брала участь у проекті «Сприяння європейським стандартам в українському медійному середовищі», визначення специфіки пріоритетів негативних телеконтентів та візуальних уявлень щодо їхнього змісту вітчизняною аудиторією батьків, а також розробка візуальної системи попереджувальнихпозначок (2011);
а також:
створила методику дослідження візуальних медіатекстів для учнів на уроках з медіакультури (2012);
розробила модуль «Візуальна медіакультура» для Робочого зошиту учня «Медіакультура» та для викладання однойменного курсу слухачам Малої академії наук (2013);
створила Програму патріотичного виховання молоді засобами медіаосвіти та комплексну методику «Я патріот» (2015);
створила комплекс технологій психологічної підтримки комбатантів за допомогою медіапсихологічних ресурсів «Я ветеран» (2018);
запровадила нові поняття: «медіатворчість» як створення продукту за допомогою медіазасобів і як творче медіасприймання екранної продукції (2009); «медіагігієна» (2010); «медіаперцептивна комунікація» як особливість інформаційно-смислової взаємодії людини з візуальними медіатекстами і візуальним техногенним світом загалом (2014); «інформаційний патріотизм»
як нова форма патріотизму інформаційної доби, актуалізація патріотичних якостей особистості у медіа-інформаційному просторі, спрямованих на захист, зберігання, поширення українських цінностей (2020); має патент, що посвідчує виключне право автора на навчально-методичний
посібник «Медіаосвітні ресурси розвитку патріотизму і критичного мислення молоді» (2018); експертна робота оцінювання медіаконтенту на замовлення Національної ради з радіомовлення і телебачення, СБ України (2015-2019) та інше; робота в комісії захисту дослідницьких робіт слухачів Київської Малої академії наук.

Основні публікації останніх років:

 1. Медіакультура та медіаосвіта учнів ЗОШ. Візуальна медіакультура.  – К.: Видавництво «Шкільний світ», 2010. – 128 с.
 2. Візуальна медіакультура: розвиток критичного мислення та творчого  сприймання. Методичні рекомендації до медіаосвітнього курсу «Медіакультура» для старшокласників загальноосвітніх навчальних закладів. – К.: МІЛЕНІУМ, 2014. – 116 с.
 3. Медіаосвітні ресурси розвитку патріотизму і критичного мислення молоді : навчально-методичний посібник / Череповська Наталія Іванівна. – Кропивницький : Імекс-ЛТД, 2017. – 156 с.
 4. Медіаосвіта в сучасній школі // Соціальний педагог. – 2009. – № 6. – С.15-26.
 5. Медіатворчість як соціально-психологічний ресурс особистості. Типологія відеосприймання / Збірник наукових праць Інституту психології АПН України «Актуальні проблеми психології» у 12 томах / за ред. В.О. Моляко. – Т.12. – Вип. 8. – Житомир: Видавництво ЖДУ ім. В. Франка, 2009. – С. 318-325.
 6. Особистісна відеокультура молоді у процесі політичної агітації / Проблеми політичної психології та її роль у становленні громадянина Української держави: зб. наук. праць / заг. ред. М.М. Слюсаревського; упорядник Л.А. Найдьонова, Г.В. Мироненко. – К.: Міленіум, 2009. – Вип. 9. – С. 227-235.
 7. Медіаосвітня програма для старшокласників «Медіакультура»// «Управління освітою», вкладка «Методист – Best».–2011. – № 11 (64). – С. 8-15.
 8. На допомогу медіапедагогові: Методика дослідження візуальних медіатекстів на уроках з медіакультури // Соціальний педагог. – 2011. – № 4 (64). – С. 43-48.
 9. Медіаперцептивна комунікація: ресурси перегляду візуальних медіатекстів / Актуальні проблеми психології: Збірник наукових праць Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України. – К.: Видавництво «Фенікс», 2012. – Том ХІІ. Психологія творчості. – Випуск 15. – Частина І. – С. 407-416.
 10. Медіаперцептивна комунікація: еволюція візуального сприймання / Наукові студії із соціальної та політичної психології: зб. статей / НАПН України, Інститут соціальної та політичної психології: [редакційна рада: М.М. Слюсаревський (голова), В.Г. Кремінь, С.Д. Максименко та ін.]. – К.: Міленіум, 2013. – Вип.32 (35).– 396 с. – С. 303-311.
 11. Медіаперцептивна комунікація: новий тип візуального сприймання / Актуальні проблеми психології: Збірник наукових праць Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України. – К.: Видавництво «Фенікс», 2013. – Том ХІІ. Психологія творчості. – Випуск 18. – Частина І. – С. 267-276.
 12. Психологічні та педагогічні принципи шкільної медіаосвіти. [Електронний ресурс] / Н.І. Череповська // Зб. статей методологічного семінару «Медіаосвіта в Україні: наукова рефлексія викликів, практик перспектив». – К.: Національна академія педагогічних наук України, Інститут соціальної та політичної психології, 2013. –С.312-324. – Режим доступу до ресурсу:  http://ispp.org.ua/files/1369216397.pdf
 13. Феномен візуального інформаційного простору. Медіаперцептивна комунікація – новий вид візуальної практики людини в медіагенному середовищі. Проблема візуального медіасприймання  / Медіапсихологія: на перетині інформаційного та медіаосвітнього просторів: монографія  / [О.Т. Баришполець, О.Л. Вознесенська, О.Є. Голубєва, Г.В. Мироненко, Л.А. Найдьонова, Н.О. Обухова, Н.І. Череповська]; за наук. ред.. Л.А. Найдьонової, Н.І. Череповської; Національна академія педагогічних наук України, Інститут соціальної та політичної психології. К.: Міленіум, 2014. – С. 58-86.
 14. Медіаосвітні і медіапедагогічні принципи формування особистісної медіакультури. Медіапсихологічні принципи і психологічні механізми формування візуальної медіакультури учнів / Медіапсихологія: на перетині інформаційного та медіаосвітнього просторів: монографія  / [О.Т. Баришполець, О.Л. Вознесенська, О.Є. Голубєва, Г.В. Мироненко, Л.А. Найдьонова, Н.О. Обухова, Н.І. Череповська] ; за наук. ред.. Л.А. Найдьонової, Н.І. Череповської; Національна академія педагогічних наук України, Інститут соціальної та політичної психології. К.: Міленіум, 2014. – С. 250-268.
 15. Медіаосвітні засоби у вихованні патріотизму молоді в інформаційну добу / Н.І. Череповська // Збірник матеріалів: ІІІ Міжнародна науково-методична конференція «Практична медіаграмотність: міжнародний досвід та українські перспективи». – Київ : Центр Вільної Преси, Академія української преси, 2015. – С. 59-67.
 16. Медіаосвітні засоби як ресурс розвитку патріотичних почуттів особистості / (у співавторстві з Вознесенською О.Л.) // Наукові студії із соціальної та політичної психології : зб. статей / НАПН України, Ін-т соціальної та політичної психології ; [редакційна рада: М. М. Слюсаревський (голова), В. Г. Кремень, С. Д. Максименко та ін.] – К.: Міленіум, 2015. – Вип. 35 (38). – 312 с. –  С. 231-244.
 17. Медіаконтекст вияву патріотичних почуттів представниками Сходу і Заходу України / (у співавторстві з Вознесенською О.Л.)  / Проблеми політичної психології : зб. наук. праць / Асоціація політичних психологів України, Інститут соціальної та політичної психології НАПН України ; [редакційна колегія: Л.А. Найдьонова, Л.Г. Чорна, І.Г. Батраченко та ін.]. – К.: Міленіум, 2015. – Вип. 2 (16). – 428 с. – С. 74-88.
 18. Патріотизм молоді в умовах інформаційної війни / Патріотизм у системі сучасних суспільних цінностей : матеріали ХV науково-практичної конференції. – К. : ВНЗ «Національна академія управління», 2016. – 188 с. – С. 107-109.
 19. Медіапсихологічні ресурси соціально-психологічної реабілітації  постраждалих від воєнних дій [Електронний ресурс] / Н.І. Череповська // Збірник статей Четвертої міжнародної науково-методичної конференції «Практична медіаграмотність: міжнародний досвід та українські перспективи». – Київ : Центр Вільної Преси, Академія української преси, 2016. – С. 491-503 – Режим доступу до ресурсу: http://www.aup.com.ua/ml/Zbirnuk_konf_2016.pdf
 20. Деструктивні інформаційні впливи медіа та профілактика їх наслідків у військовослужбовців та ветеранів АТО / Психологічна допомога особам, які беруть участь в антитерористичній операції [Текст] : матеріали міжвідом. наук.-практ. конф. (Київ, 30 брез. 2016 р.) у 2 ч. / [ред. кол. : В.В. Чернєй, М.В. Костицький, О.І. Кудерміна та ін.]. – Київ : Нац. акад.. внутр. справ, 2016. – С.163-166.
 21. Розвиток медіаграмотності комбатантів засобами медіапсихології / Від медіаграмотності до медіакультури:  стратегії, проблеми, перспективи: тези доповідей Міжнародної науково-практичної Інтернет-конференції (м. Миколаїв, 27 квітня 2016). – Миколаїв : ОІППО, 2016. – С. 110-114.
 22. Медіапсихологічні ресурси подолання травми війни у ветеранів / Пост-травматичний стресовий розлад: дорослі, діти та родини в ситуації війни. – Міжнародне науково-практичне видання / заг. ред.: І.Маноха, Г. Собчук. – Том І.  – Варшава – Київ: ПАН-Гнозіс, 2017. – С. 313-325.
 23. Програма психосоціальної підтримки ветеранів війни за допомогою медіапсихологічних ресурсів / Проблеми політичної психології : збірник наукових праць / Асоціація політичних психологів України ; [редакційна колегія: Л.А. Найдьонова, Л.Г. Чорна, І.Г. Батраченко та ін.]. – Київ : Золоті ворота,  – Вип. 6 (20). – С. 119-132.
 24. Медіатворчість комбатантів: творче медіасприймання художнього воєнного контенту та створення власного / Матеріали науково-практичного семінару «Медіатворчість в сучасних українських реаліях: протистояння медіатвравмі». / Під редакцією Ю.С. Чаплінської. – м. Київ, 19 червня 2018 р.– [Електронний ресурс] // mediaosvita.org.ua. – Режим доступу до ресурсу: http://mediaosvita.org.ua/book/mediatvorchist-v…nnya-mediatravmi/
 25. Поглиблення програми розвитку патріотизму молоді: медіаклуб / Проблеми політичної психології: зб. наук. праць / Асоціація політичних психологів України, Інститут соціальної та політичної психології НАПН України; [редакційна колегія: Л.А. Найдьонова, Л.Г. Чорна, І.Т. Батраченко та ін.]. – Київ : Талком, 2018. – Вип. 7 (21).
 26. Медіапсихологія: засоби психосоціальної підтримки комбатантів / Череповська Н.І. // Матеріали доповідей учасників ІІ Всеукраїнського конгресу із соціальної психології «Соціальна психологія сьогодні: здобутки і перспективи». 7-8 листопада 2019 р. / Укладач А.В. Полегенько. – К., 2019.
 27. Розвиток патріотизму дітей дошкільного віку за допомогою медіапсихологічних ресурсів / Дошкільна освіта в контексті ідей Нової української школи : збірник наукових праць за заг. редакцією Г.В. Бєлєнької, В.І. Бондар, І.М. Шоробури. / Хмельницький : ФОП Мельник А.А., 2020р. – С. 435-449.
 28. Інформаційний патріотизм молоді: медіатворчість / Медіатворчість в сучасних реаліях: протистояння медіатравмі. Видання третє [Електронний ресурс] / Матеріали Всеукраїнської наукової інтернет-конференції (з міжнародною участю) (м. Київ, 19 червня 2020 р.); [укладач Чаплінська Ю.С.]. – 2020. – режим доступу: http://mediaosvita.org.ua/book/iii- vseukrayinska naukovo-praktychna-internet-konferentsiya-z-mizhnarodnoyu- uchastyu-mediatvorchist-v-suchasnyh-realiyah-protystoyannya-mediatravmi/

This slideshow requires JavaScript.

 

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter.