Умеренкова (Дідик) Наталія Федорівна

Здобувач ступеня доктора філософії за спеціальністю «соціальна психологія, психологія соціальної роботи», тема дисертаційного дослідження «Психологічні особливості комунікативної поведінки дружин у сім’ях комбатантів»

Освіта: 2003-2008 – Національний педагогічний університет імені М.П.  Драгоманова, спеціальність «біологія, практична психологія». Диплом магістра: викладач біології; практичний психолог у закладах освіти, вчитель екології та валеології (диплом: КВ № 35193993).

Післядипломна освіта: Інститут післядипломної освіти КНУ імені Тараса Шевченка, навчальний курс «Психіатрична пропедевтика» (Клінічна психологія) сертифікат №02070944/024С014-19).

Професійна діяльність: Досвід психологічної практики більше 5 років.

Січень 2018 – по сьогодні – науковий співробітник лабораторії психології масової комунікації та медіаосвіти. Функціональні обов’язки в рамках діяльності лабораторії та інституту:

 • повний цикл наукового виробництва: теоретичне опрацювання теми, проведення емпіричних досліджень, аналіз статистичної інформації, підготовка та написання наукової продукції;
 • координатор всеукраїнського медіаосвітнього експерименту «Стандартизація наскрізної соціально-психологічної моделі масового впровадження медіаосвіти у вітчизняну педагогічну практику» (з 2019 року)
 • координатор всеукраїнського експерименту з підвищення психологічної готовності до надзвичайних ситуацій у закладах середньої освіти;
 • координатор Навчально-практичного центру психологічних інновацій ІСПП НАПН України, діяльність якого спрямована на інноваційну методичну діяльність у сфері соціальної психології як у системі освіти, так і поза нею, підтримку психологів у кризових ситуаціях та в напрямах їхньої поточної діяльності https://www.facebook.com/centerispp (з 2018 р.)

Громадська діяльність: директор громадської організації «Громадський рух «Жіноча сила України», в рамках співпраці якої з Національною гвардією України та Збройними Силами України реалізовуються проєкти з психологічної роботи із сім`ями військовослужбовців.

Відзнаки та нагороди: Відзнака Президента України «За гуманітарну участь в антитерористичній операції» (Указ президента України від 17 лютого 2016 року № 54/2016, серія ВА №02712);  Подяка за вагомий внесок у розвиток психологічної науки і освіти, багаторічну плідну наукову діяльність та з нагоди 25-річчя створення установи (2019 р.);  Диплом І ступеня за участь у конкурсі «Кращий молодий вчений та аспірант року» Інституту соціальної та політичної психології НАПН України у 2019 р. у номінації «Кращий молодий вчений».

Наукові інтереси:  медіапсихологія, психологія травми війни, психологія стосунків у сім`ї військовослужбовців, військова психологія, психологія громади.

Науковий доробок: Автор 12 одноосібних наукових публікацій; співавтор путівника для родин військових, які перебувають у зоні бойових дій «Любити, жити і чекати» (Циганенко Г., П’яста Р., Умеренкова Н., 2018), практичного посібника «Медіапсихологічні ресурси подолання травми війни» (Череповська Н., Умеренкова Н., Обухова Н., 2019).

2018

 1. Дідик Н. Ф. Соціально-психологічна підтримка членів родин військовослужбовців як чинник впливу на морально-психологічний стан бійця під час виконання завдань у зоні АТО / Н. Ф. Дідик. // Український психологічний журнал: збірник наукових праць. – 2018. – № 1 (7). – С. 41–56. Доступно: http://upj.com.ua/index.php?page=a417
 2. Дідик Н. Ф. Вплив сімейних проблем на психологічний стан військовослужбовців під час АТО / Наукові студії із соціальної та політичної психології, збірник наукових праць, 2018. – № 41 (44). – С.68-80
 3. Дідик Н. Ф. Уявлення офіцерів про сім`ю як чинник психологічного стану військовослужбовців/ Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції «Сімейна політика в Україні: проблеми і перспективи розвитку», м.Київ, 4 квітня, 2018. – К., 2018. – С. 41-45
 4. Дідик Н. Ф. Соціально-психологічні передумови використання медіапсихологічних засобів у груповій роботі з дружинами комбатантів/Н.Ф.Дідик //«Медіатворчість в сучасних українських реаліях:протистояння медіатравмі» [Електронний ресур] / Матеріали Науково-практичного семінару (м. Київ, 19 червня 2018 р.) під редакцією Ю.С. Чаплінської // mediaosvita.org.ua.– 2018 – Режим доступу до ресурсу: http://mediaosvita.org.ua/wp-content/uploads/2018/06/Didyk_N.F._-Sotsialno-psyhologichni-peredumovy-vykorystannya-mediapsyhologichnyh-zasobiv-v-grupovij-roboti-z-druzhynamy-kombatantiv.docx.pdf
 5. Дідик Н. Ф. Роль сім‘ї у підтримці психологічного стану військовослужбовця на різних етапах виконання службово-бойового завдання/ Робота з травмами війни. Український досвід : матеріали Першої всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Київ, 28–31 березня 2018 р.) / [за наук. ред. Л. А. Найдьонової, О. Л. Вознесенської, В. В. Савінова]. – К. : Вид-во ФОП Назаренко Т. В., 2018. – С. 48-51.
 6. Didyk,N. Features of Psychosocial Support of Combatants’ Wives/Nataliia Didyk // Mental Health Global Challenges XXI Century. – MHGC Proceedings–2018. – P. 23-25 [Електронне джерело]. – Режим доступу: https://www.mhgc21.org/uploads/MHGC-Proceedings-2018.pdf
 7. Г. Циганенко, П’яста Р. Дідик Н. (2018). Любити, Жити і Чекати. Путівник для родин військових, які перебувають у зоні бойових дій. Львів: Колесо. – 144 с. Режим доступу: http://zdorovia.ugcc.org.ua/wp-content/uploads/2019/03/putivnyk.pdf

2019

 1. Дідик Н. Ф. Особливості організації групової психологічної роботи з дружинами військовослужбовців: від соціальної потреби до індивідуального запиту / Н.Ф. Дідик // Актуальні проблеми психології: Збірник наукових праць Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України. – 2019. – Том. ХІ: Психологія особистості. Психологічна допомога особистості. – Випуск 19. – С. 100-120
 2. Дідик Н. Ф. (2019). Система роботи із сім’ями військовослужбовців: порівняльний аналіз досвіду США, Канади, Великої Британії. Наукові студії із соціальної та політичної психології, (44(47), 37-51. Доступно за: http://sssppj.org/index.php/ssj/article/view/115?fbclid=IwAR23aVa_-3u9i_fANXwj_bTJdaoeLYFJ5_pJY66YFz9plWOl_zcqQGymDz0
 3. Дідик Н. Ф. Використання медіапсихологічних засобів у груповій роботі з дружинами військовослужбовців / Н.Ф. Дідик // Матеріали доповідей учасників ІІ Всеукраїнського конгресу із соціальної психології «Соціальна психологія сьогодні: здобутки і перспективи». 7-8 листопада 2019 р. / Укладач А.В. Полегенько. – К., 2019. – 111-115. Доступно за: http://ispp.org.ua/wp-content/uploads/2019/11/Theses-UCSP2019.pdf

2020

 1. Умеренкова Н. Ф. (2020). Індивідуально-психологічні особливості дружин комбатантів з різним досвідом війни їхніх чоловіків. Психологічний часопис, 6(4), 213-228. https://doi.org/10.31108/1.2020.6.4.18
 2. Умеренкова Н. Ф. Система підтримки сімей військовослужбовців під час циклу розгортання: досвід США та Канади / Умеренкова Н.Ф.// Військова психологія у вимірах війни і миру: проблеми, досвід, перспективи: матеріали V Міжнародної науково-практичної конференції «Військова психологія у вимірах війни і миру: проблеми, досвід, перспективи» – К.: КНУ імені Тараса Шевченка 2020. – с.137-140
 3. Умеренкова Н.Ф. Ресурсність комунікативної поведінки дружин комбатантів у соціальних мережах /Н.Ф.Умеренкова //«Медіатворчість в сучасних реаліях: протистояння медіатравмі. Видання третє [Електронний ресурс] / Матеріали Всеукраїнської наукової інтернет-конференції (з міжнародною участю) (м. Київ, 19 червня 2020 р.); [укладач Чаплінська Ю.С.]. – 2020. – режим доступу: http://mediaosvita.org.ua/wp-content/uploads/2020/07/Umerenkova_NF_Resursnist_komunikatyvnoyi_povedinky_druzhyn_kombatantiv_u_sotsmerezhah.pdf