Умеренкова (Дідик) Наталія Федорівна

Кандидат психологічних наук  (PhD) за спеціальністю 19:00:05 «соціальна психологія, психологія соціальної роботи», тема дисертаційного дослідження «Психологічні особливості комунікативної поведінки дружин у сім’ях комбатантів»

Освіта: 2003-2008 – Національний педагогічний університет імені М.П.  Драгоманова, спеціальність «біологія, практична психологія». Диплом магістра: викладач біології; практичний психолог у закладах освіти, вчитель екології та валеології (диплом: КВ № 35193993).

2021 р. – захист дисертації та здобуття наукового ступеня кандидата психологічних наук (диплом ДК №062283).

Післядипломна освіта: Інститут післядипломної освіти КНУ імені Тараса Шевченка, навчальний курс “Клінічна психологія” (Психіатрична пропедевтика),  сертифікат №02070944/024С014-19).

Професійна діяльність: Досвід психологічної практики більше 6 років.

Січень 2018 – по сьогодні – науковий співробітник лабораторії психології масової комунікації та медіаосвіти. Функціональні обов’язки в рамках діяльності лабораторії та інституту:

 • повний цикл наукового виробництва: теоретичне опрацювання теми, проведення емпіричних досліджень, аналіз статистичної інформації, підготовка та написання наукової продукції;
 • координатор всеукраїнського медіаосвітнього експерименту «Стандартизація наскрізної соціально-психологічної моделі масового впровадження медіаосвіти у вітчизняну педагогічну практику» (з 2019 року)
 • координатор всеукраїнського експерименту з підвищення психологічної готовності до надзвичайних ситуацій у закладах середньої освіти;
 • координатор Навчально-практичного центру психологічних інновацій ІСПП НАПН України, діяльність якого спрямована на інноваційну методичну діяльність у сфері соціальної психології як у системі освіти, так і поза нею, підтримку психологів у кризових ситуаціях та в напрямах їхньої поточної діяльності https://www.facebook.com/centerispp (з 2018 р.)

Громадська діяльність: директор громадської організації «Громадський рух «Жіноча сила України», в рамках співпраці якої з Національною гвардією України та Збройними Силами України реалізовуються проєкти з психологічної роботи із сім`ями військовослужбовців.

Відзнаки та нагороди: Відзнака Президента України «За гуманітарну участь в антитерористичній операції» (Указ президента України від 17 лютого 2016 року № 54/2016, серія ВА №02712);  Подяка за вагомий внесок у розвиток психологічної науки і освіти, багаторічну плідну наукову діяльність та з нагоди 25-річчя створення установи (2019 р.);  Диплом І ступеня за участь у конкурсі «Кращий молодий вчений та аспірант року» Інституту соціальної та політичної психології НАПН України у 2019 р. у номінації «Кращий молодий вчений».

Наукові інтереси:  медіапсихологія, психологія травми війни, психологія стосунків у сім`ї військовослужбовців, військова психологія, психологія громади.

Науковий доробок: Автор 13 одноосібних наукових публікацій; співавтор путівника для родин військових, які перебувають у зоні бойових дій «Любити, жити і чекати» (Циганенко Г., П’яста Р., Умеренкова Н., 2018), практичного посібника «Медіапсихологічні ресурси подолання травми війни» (Череповська Н., Дідик Н., 2019).

ПУБЛІКАЦІЇ

Одноосібні:

 1. Умеренкова Н.Ф. (2021). Психологічні особливості комунікативної поведінки дружин у сім’ях комбатантів (дис. канд. психол. наук). Інститут соціальної та політичної психології НАПН України.
 2. Умеренкова, Н. Ф. (2020а). Індивідуально-психологічні особливості дружин комбатантів з різним досвідом війни їхніх чоловіків. Психологічний часопис, 6(4), 213-228. doi: 10.31108/1.2020.6.4.18.
 3. Умеренкова, Н.Ф. (2020b). Система підтримки сімей військовослужбовців під час циклу розгортання: досвід США та Канади. В Військова психологія у вимірах війни і миру: проблеми, досвід, перспективи: матеріали V Міжнар. наук.-практ. конф. (с. 137-140). Київ.
 4. Umerenkova, N. F. (2020c). Resursnist komunikatyvnoi povedinky druzhyn kombatantiv u sotsialnykh merezhakh. V Mediatvorchist v suchasnykh realiiakh: protystoiannia mediatravmi: materialy Vseukr. nauk. internet-konf. (z mizhnar. uchastiu). Kyiv. Vziato z https://bit.ly/3sf6LQN
 5. Дідик, Н. Ф. (2019a). Система роботи із сім’ями військовослужбовців: порівняльний аналіз досвіду США, Канади, Великої Британії. Наукові студії із соціальної та політичної психології, 44(47), 37-51. doi: 10.33120/ssj.vi44(47).115
 6. Дідик, Н. Ф. (2019b). Особливості організації групової психологічної роботи з дружинами військовослужбовців: від соціальної потреби до індивідуального запиту. Актуальні проблеми психології: Том. ХІ: Психологія особистості. Психологічна допомога особистості, 19, 100-120.
 7. Умеренкова, Н. Ф. (2019c). Використання медіапсихологічних засобів у груповій роботі з дружинами військовослужбовців. В Соціальна психологія сьогодні: здобутки і перспективи: матеріали доповідей учасників ІІ Всеукр. конгресу із соціальної психології (с. 111-115). Київ. Взято з https://bit.ly/2GyIOkb.
 8. Дідик, Н. Ф. (2018a). Вплив сімейних проблем на психологічний стан військовослужбовців під час АТО. Наукові студії із соціальної та політичної психології, 41(44), 68-80. doi: 10.33120/ssj.vi41(44).134
 9. Дідик, Н. Ф. (2018b). Соціально-психологічна підтримка членів родин військовослужбовців як чинник впливу на морально-психологічний стан бійця під час виконання завдань у зоні АТО. Український психологічний журнал, 1(7), 41-57.
 10. Дідик, Н. Ф. (2018c). Уявлення офіцерів про сім’ю як чинник психологічного стану військовослужбовців. В Сімейна політика в Україні: проблеми і перспективи розвитку: матеріали всеукр. наук.-практ. конф. (с. 41-45). Київ.
 11. Дідик, Н. Ф. (2018d). Соціально-психологічні передумови використання медіапсихологічних засобів у груповій роботі з дружинами комбатантів. В Медіатворчість в сучасних українських реаліях: протистояння медіатравмі»: матеріали науково-практичного семінару. Київ. Взято з https://bit.ly/38zr9nW
 12. Дідик, Н. Ф. (2018e). Роль сім’ї у підтримці психологічного стану військовослужбовця на різних етапах виконання службово-бойового завдання. В Робота з травмами війни. Український досвід: матеріали І всеукр. наук.-практ. конф. (с. 48-51). Київ.
 13. Didyk, N. (2018). Features of Psychosocial Support of Combatants’ Mental Health Global Challenges XXI Century. Взято з https://bit.ly/3gTt5Zq

У співавторстві:

 • Найдьонова Л.А. (ред.) & Кришовська О.О. (2018). Медіаграмотність та інформаційна безпека: інформаційний бюлетень. Київ: Інститут соціальної та політичної психології Національної академії педагогічних наук України. Взято з http://mediaosvita.org.ua/book/mediagramotnist-ta-informatsijna-bezpeka-2018/
 • Найдьонова Л.А. (ред.) & Череповська Н.І. (2019). Методичні рекомендації до спеціального медіаосвітнього курсу «МЕДІАКУЛЬТУРА» для учнів 9, 10, 11 класів закладів загальної середньої освіти (три роки навчання). Київ: Інститут соціальної та політичної психології НАПН України.
 • Циганенко, Г., П’яста, Р., & Дідик, Н. (2018). Любити, Жити і Чекати. Путівник для родин військових, які перебувають у зоні бойових дій. Львів: Колесо. Взято з https://bit.ly/3567KK4
 • Череповська Н. І., Дідик Н. Ф. (2019). Медіапсихологічні ресурси подолання травми війни. Практичний посібник. [Електронний ресурс]. Взято з https://bit.ly/353yJ98
 • Умеренкова, Н., & Дятел, Н. (2020). Медіапрактики і здоров’я дітей: сучасні виклики діагностики. Наукові студії із соціальної та політичної психології, (46(49), 107-123. https://doi.org/10.33120/ssj.vi46(49).160
 • Умеренкова Н.Ф. (2021). Психофізіологічні особливості здоров’я підлітків під час пандемії COVID-19. В Медіатворчість в сучасних реаліях: протистояння медіатравмі. Випуск четвертий: матеріали Всеукр. наук. інтернет-конф. (з міжнар. участю). Київ. Взято з http://mediaosvita.org.ua/book/iv-vseukrayinska-naukova-internet-konferentsiya-z-mizhnarodnoyu-uchastyu-mediatvorchist-v-suchasnyh-realiyah-protystoyannya-mediatravmi/
 • Naydonova L.A., Chunihina S. L. & Umerenkova N. F. (2021). Acts of Media Regulation as a Part of National Child Suicide Postvention System (in press). In the 31st IASP World Congress