Бондаревська Ірина Олегівна

Кандидат психологічних наук (2009), тема дисертації: «Психологічні особливості гендерної ідентичності жінок-майбутніх менеджерів»; доцент (2011); Голова Правління ГО «Центр особистісних та соціальних трансформацій».

Старший науковий співробітник лабораторії психології масової комунікації та медіаосвіти Інституту соціальної та політичної психології НАПН України

Доцент кафедри психології управління Університету менеджменту освіти.

 

 

 

Освіта: Закінчила Таврійський національний університет ім. В. І. Вернадського (2002).

Професійна діяльність: 2002 – 2008 – Таврійський національний університет ім. В. І. Вернадського, кафедра іноземних мов, викладач; 2008 – 2010 – Інститут психології ім. Г. С. Костюка НАПН України, лабораторія організаційної психології, старший лаборант; 2010 – 2013 – Дніпропетровський національний університет ім. Олеся Гончара, кафедра соціальної психології та психології управління, доцент; 2015 – по нині – Інститут соціальної та політичної психології НАПН України, старший науковий співробітник;  2018 – по нині – Університет менеджменту освіти НАПН України, доцент кафедри психології управління.

Міжнародна діяльність: Працює у міжнародних експертних групах з оцінювання проектів (Robert Bosch Stiftung, 2019). Працювала експертом в проектах All = In Pathfinder (Federal Agency for Civic Education (Germany), School Development Support Agency (UK) http://allinnetwork.eu/pathfinder/ (2018); “Media Competencies for Youth” (Goethe-Institute Ukraine & Schwarzkopf-Stiftung, 2017); Focus group “Hard-to-Reach learners” (Federal Agency for Civic Education (Germany), 2015, 2016.

Засновник та координатор щорічного міжнародного семінару (співорганізатори з 10 країн) “Political and economic self-constitution” з 2013 року, а також редактор англомовного збірника семінару. Член редколегії журналів: “Testing, Psychometrics, Methodology in Applied Psychology” (Італія, індексується в SCOPUS) – з 2015, “Вісник післядипломної освіти: Соціальні та поведінкові науки” (Україна) – з 2018.

Наукові інтереси: соціальна психологія; політична психологія; економічна психологія; гендерна психологія; медіапсихологія.

Науковий доробок: Автор наукових статей у галузях соціальної психології, організаційної психології, гендерної психології, медіапсихології с особливим інтересом у темах соціальної ідентичності, громадянської ідентичності, соціальних репрезентацій, соціального капіталу, довіри, новинних медіа.

Список наукових праць:

Публикація статі в журналі, що індексується у SCOPUS:

 1. Bondarevskaya I. Young people’s citizenship activity in times of war threat: Case of Ukraine / I. Bondarevskaya, B. Krzywosz-Rynkiewicz, E. Bondar // Citizenship Teaching and Learning – Intellect Limited, 2017. – 12 (2). – P. 189 – 206.

Публікація монографії:

 1. Бондаревська І. О. Ґендерна ідентичність жінок-менеджерів / І. О. Бондаревська, за наук. ред. Н. Г. Калашник – Дніпропетровськ: Інновація, 2011. – 224 c.

Розділ колективної монографії:

 1. Бондаревська І.О. Національна ідентичність та громадянська активність опору: роль довіри новинним медіа / І.О. Бондаревська // Медіапсихологія: кіберсоціалізація в умовах гібридної війни: монографія; за наук. ред.

Публікації статей в наукових журналах:

 1. Бондаревская И.О. Гражданская активность: роль социальных медиа / И.О. Бондаревская, В.А. Михайленко // Проблеми сучасної психології: збірник наукових праць Кам’янець-Подільського національного університету та Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України – Кам’янець-Подільський: Аксіома, 2019. – Вип. 46. – С. 40 – 58. (Copernicus)
 2. Бондаревська І.О. Довіра новинним медіа, національна ідентичність та громадянська активність опору серед підлітків / І.О. Бондаревська, В.О. Михайленко // Проблеми сучасної психології: збірник наукових праць Запорізького національного університету та Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України – Запоріжжя: ЗНУ, 2019. – № 1 (15). – С. 16 – 22. (Copernicus)
 3. Бондаревская И. О. Гражданская идентичность личности в новостном медиа пространстве / И. О. Бондаревская // Studia Universitatis Moldoviae. Seria: Pedagogie, Psihologie – Chisinau: State University of Moldova, 2018. – 9(119). – C. 104 – 108.
 4. Бондаревская И. О. Психологический анализ доверия освещению проблем мигрантов новостными медиа / И. О. Бондаревская, В. А. Михайленко // Науковий часопис НПУ ім. М.П. Драгоманова. Серія: Психологічні науки – К. : Вид-во НПУ імені М.П. Драгоманова, 2018. – 7(52). – С. 15 – 24.
 5. Бондаревська І. О. Психологічний аналіз соціального капіталу в контексті новинних медіа / І. О. Бондаревська, В. О. Михайленко // Науковий часопис НПУ ім. М.П. Драгоманова. Серія: Психологічні науки – К. : Вид-во НПУ імені М.П. Драгоманова, 2017. – 5 (50). – С. 19 – 25.
 6. Бондаревська І. О. Психологічний аналіз соціального капіталу в спільнотах іммігрантів та біженців / І. О. Бондаревська, В. О. Михайленко // Педагогіка і психологія. Вісник НАПН України. – К. : Педагогічна преса, 2016. – 2 (91). – С. 71 – 76.
 7. Бондаревська І. О. Феномен довіри в економічних та міжетнічних відносинах (аналіз зарубіжних досліджень) / І. О. Бондаревська // Актуальні проблеми психології: Зб. наук. праць Інституту психології імені Г. С. Костюка НАПН України. – К.: Фенікс, 2015. – Т. 11, Вип. 12. – С. 42 – 50.
 8. Бондаревська І. О. Аналіз змісту поняття успіху серед молодих чоловіків і жінок / І. О. Бондаревська, К. П. Коваленко // Актуальні проблеми психології: Зб. наук. праць Інституту психології імені Г. С. Костюка НАПН України. – К.: Фенікс, 2014. – Т. 11, Вип. 9. – С. 133 – 144.
 9. Бондаревська І. О. Емоційні чинники задоволеності шлюбом у чоловіків і жінок / І. О. Бондаревська, А. О. Монська // Актуальні проблеми психології. – К. : Алчевськ: ДонДТУ, 2014. – Т. 1, Вип. 40. – С. 111 – 119.
 10. Бондаревская И.О. Различия между типами гендерной идентичности студенток в переживании одиночества [Електронный ресурс] / И.О. Бондаревская, Е.Ю. Дмитренко // Журнал университета Шучжень провинции Чжецзян, 2013. – №4 (175). – Режим доступу: http://wenku.baidu.com/view/45a82d200722192e4536f6c2.html (на китайском языке)
 11. Бондаревська І. О. Комплекс методик для дослідження взаємозв’язку між типом ґендерної ідентичності і орієнтацією на професійну і сімейну самореалізацію у жінок-практичних психологів / І. О. Бондаревська, І. В. Коблик // Актуальні проблеми психології. – К. – Алчевськ : ЛАДО, 2013. – Т. 1, Вип. 39. – С. 95 – 100.
 12. Бондаревська І. О. Соціальні репрезентації нового Податкового кодексу серед студентів / І. О. Бондаревська, В. М. Осіпова // Зб. наук. праць Інституту психології імені Г. С. Костюка Національної АПН України. – Кіровоград : Імекс-ЛТД, 2013. – Т. XI. – Соціальна психологія. – Вип. 16. – Книга I. – С. 85 – 93.
 13. Бондаревська І. О. Ціннісний зміст ґендерної ідентичності чоловіків, які використовують косметичні засоби / І. О. Бондаревська, М. Ю. Петренко // Актуальні проблеми психології. – К. : А.С.К., 2012. – Т. 1, Вип. 35 – 36. – С. 306 – 310.
 14. Бондаревська І. О. Особливості кар`єрних орієнтацій та емпатійних здібностей студентів / І. О. Бондаревська, А. О. Олійник // Наука і освіта. – Одеса, 2012. – № 7. – С. 114 – 118.
 15. Бондаревська І. Особливості професійної ідентичності студентів / І. О. Бондаревська, А. О. Олійник // Актуальні проблеми психології. – К. : А.С.К., 2012. – Т. 1, Вип. 33 – 34. – С. 154 – 158.
 16. Бондаревська І. О. Соціально-організаційні чинники ефективності управлінської діяльності жінок / І. О. Бондаревська, М. О. Бондаревська // Вісник Дніпропетровського університету. – Дніпропетровськ, 2012. – Вип. 18. – Т. 20. – С. 35 – 42.
 17. Бондаревська І. О. Ґендерна ідентичність як вид соціальної ідентичності / І. О. Бондаревська, М. О. Бондаревська // Зб. наук. праць Інституту психології ім. Г. С. Костюка Національної АПН України. – К. : ГНОЗІС, 2012. – Т. 14. – Ч. 2. – С. 59 – 67.
 18. Бондаревська І. О. Теорія соціальних репрезентацій: актуальні напрями досліджень / І. О. Бондаревська, В. О. Міхайленко // Вісник Одеського національного університету. Психологія. – Одеса, 2011. – Том 16. – Вип. 11. – Ч. 2. – С. 19 – 30.
 19. Бондаревська І. Теорія соціальних репрезентацій: напрями досліджень у країнах Європи / І. Бондаревська, Д. Глазунова // Соціальна психологія. – Київ, 2011 – № 1(45). – С. 58 – 66.
 20. Бондаревська І. Теоретичні підходи до вивчення соціальної ідентичності / І. Бондаревська // Соціальна психологія. – Київ, 2011. – № 4(48). – С. 14 – 25.
 21. Бондаревская И. О. Смысловое содержание гендерной идентичности женщин-менеджеров банков / И. О. Бондаревская // Вісник Дніпропетровського університету. – Дніпропетровськ, 2011. – Вип. 17. – Т. 19. – С. 113 – 121.
 22. Бондаревська І. Особливості ціннісних орієнтацій та стилів міжособистісної взаємодії подружжя / І. Бондаревська, Ю. Гуріна // Соціальна психологія. – Київ, 2011. – № 6(50). – С. 168 – 175.
 23. Бондаревська І. Стилі міжособистісної взаємодії жінок-майбутніх менеджерів залежно від типу ґендерної ідентичності / І. Бондаревська // Соціальна психологія. – Київ, 2011 – № 2(46). – С. 162 – 178.
 24. Бондаревська, І. О. Успішність особистих ґендерних відносин жінок-майбутніх менеджерів / І. О. Бондаревська // Вісник Міністерства України у справах сім’ї, молоді та спорту. – Київ, 2010. – № 4. – С. 110 – 120.           (не фахова)
 25. Бондаревская И. О. Карьера и семья: гендерная идентичность женщин-менеджеров (теоретический анализ проблемы) / И. О. Бондаревская // Вісник Дніпропетровського університету. – Дніпропетровськ, 2010. – Вип. – Т. 18. – С. 9 – 14.
 26. Бондаревська І. О. Результати впровадження тренінгу: «Формування ґендерної компетентності жінок-менеджерів» / І. О. Бондаревська // Проблеми сучасної педагогічної освіти. – Ялта: РВВ КГУ, 2010. – Вип. 27. – Ч. 1. – С. 24 – 36.
 27. Бондаревська, І. О. Прояви домінування та доброзичливості у жінок-майбутніх менеджерів / І. О. Бондаревська // Вісник Міністерства України у справах сім’ї, молоді та спорту. – Київ, 2010. – № 1 – 2. – С. 73 – 77.         (не фахова)
 28. Bondarevskaya I. O. Status of political psychology in Ukraine / I. O. Bondarevskaya, M. G. Tkalych // Societal and Political Psychology International Review. – Arad, – 1. – P. 133 – 144.
 29. Бондаревська І. О. Навчальна програма тренінгової форми: «Кар’єра і сім’я: ґендерна ідентичність жінок-менеджерів» / І. О. Бондаревська // Актуальні проблеми психології. – К. : Міленіум, 2008. – Т. 1, ч. 21 – 22. –
  С. 57 – 62.
 30. Бондаревська І. О. Афективні компоненти ґендерних атитюдів студенток-менеджерів і жінок-менеджерів / І. О. Бондаревська // Зб. наук. праць Інституту психології ім. Г. С. Костюка АПН України. – К. : ГНОЗІС, 2008. – Т. 10, ч. 1. – С. 21 – 27.
 31. Бондаревская И. О. Когнитивные компоненты гендерных аттитюдов студенток-менеджеров / И. О. Бондаревская // Проблеми сучасної педагогічної освіти. – Ялта : РВВ КГУ, 2007. – Вип. 16, ч. 1. – С. 124 – 137.
 32. Бондаревська І. О. Смисловий зміст ґендерної ідентичності жінок-менеджерів і студенток факультету управління / І. О. Бондаревська // Теоретичні і практичні проблеми психології. / Східноукраїнський нац. ун-т ім. Володимира Даля. – Луганськ, 2006. – № 3 (14). – C. 17 – 25.
 33. Бондаревська І. О. Ґендерні аспекти організаційної психології в сучасних західних дослідженнях / І. О. Бондаревська // Актуальні проблеми психології. – К. : Міленіум, 2005. – Т. 1, ч. 16. – С. 3 – 6.
 34. Бондаревська І. О. Система атитюдів як компонент смислового змісту ґендерної ідентичності / І. О. Бондаревська // Актуальні проблеми психології. – К. : Міленіум, 2004. – Т. 1, ч. 13. – С. 12 – 17.
 35. Бондаревська І. О. Ціннісні орієнтації як компонент смислового змісту ґендерної ідентичності / І. О. Бондаревська // Актуальні проблеми психології. – К. : Міленіум, 2004. – Т. 1, ч. 12. – С. 8 – 11.
 36. Бондаревська І. О. Ґендерна ідентичність як детермінанта стилю міжособистісної взаємодії / І. О. Бондаревська // Актуальні проблеми психології. – К. : Міленіум, 2003. – Т. 1, ч. 10. – С. 71 – 75.
 37. Бондаревська І. О. Ґендерна ідентичність як детермінанта міжособистісної атракції / І. О. Бондаревська // Актуальні проблеми психології. – К. : Міленіум, 2003. – Т. 1, ч. 9. – С. 10 – 13.

Публікації тез:

 1. Bondarevskaya I. National identity and citizenship activity of resistance: Role of trust in news media / I. Bondarevskaya // IPSA & AISP 26 World Congress of Political Sciences (Lisbon, 10 – 14 July, 2021). (0,06 д.а.) https://wcipsa.org/wc/paper/national-identity-and-citizenship-activity-resistance-role-trust-news-media
 2. De Carlo A. “The wise man prevents”: Active listening as a tool of health prevention and protection at work / A. De Carlo, M. Scarcella, A. Falco, I. Bondarevskaya, E. Iordanescu, F. Vicente // Abstract book of 19 EAWOP Congress “Working for the greater good inspiring people, designing jobs and leading organizations for a more inclusive society (Turin, 29 May – 1 June, 2019). – P. 2114.
 3. Bondarevskaya I. Trust in news media, citizenship activity of resistance and national identity of Ukrainian adolescents / I. Bondarevskaya, V. Mykhaylenko // Proceedings of the 7th international scientific and practical seminar: Political and economic self-constitution: Media, citizenship activity and political polarization (Padua, 10th June, 2019). – P. 18 – 2
 4. Bondarevskaya I. Psychology of economic behavior of a modern specialist / I. Bondarevskaya // Proceedings of the 7th international scientific and practical seminar: Political and economic self-constitution: Media, citizenship activity and political polarization (Padua, 10th June, 2019). – P. 117 – 122.
 5. Бондаревська І.О. Соціальна ідентичність та довіра як чинники формування консолідованої громадської думки щодо інновацій в освіті / І.О. Бондаревська // Всеукраїнська Інтернет-конференція «Психолого-педагогічні засади розвитку професіоналізму освітян в умовах реалізації Концепції Нової української школи» (Київ – Рівне, 29 березня 2018). – К. : ДВНЗ «Університет менеджменту освіти»; Рівне: РОІППО, 2018. – С. 12 – 14. [Електронний ресурс http://umo.edu.ua/konferenciji/vseukrajinsjka-nukovo-praktichna-internet-konferencija-psikhologho-pedaghoghichni-zasadi-rozvitku-profesionalizmu-osvitjan-v-umovakh-realizaciji-koncepciji-novoji-ukrajinsjkoji-shkoli-m-kijiv–rivne-29-bereznja-2018-r].
 6. Bondarevskaya I. Citizenship identity of a person in news media space: Training program / I. Bondarevskaya // Proceedings of the 6th international scientific and practical seminar: Political and economic self-constitution: citizenship identity and education (Olsztyn, 5th June, 2018). – P. 44 – 49.
 7. Bondarevskaya I. Citizenship identity methods of research / I. Bondarevskaya // Proceedings of the 5th international scientific and practical seminar: Political and economic self-constitution: citizenship identity and education (Corinth, 26th May, 2017). – P. 8 – 11.
 8. Bondarevskaya I. Citizenship identity model / I. Bondarevskaya // Proceedings of the 4th international scientific and practical seminar: Psychology of political and economic self-constitution (Kyiv, 20th May, 2016). – P. 18 – 23.
 9. Bondarevskaya I. Social identity and trust as factors of consolidated public opinion formation / I. Bondarevskaya // IAREP – SABE Joint Conference, Conference track 2: Money, Stress, Crisis and Happiness: Interdisciplinary perspective of Economics and Psychology (Sibiu, 3 – 6 September, 2015). – P. 53 – 57.
 10. Bondarevskaya I. Orientation on team roles connection with general enterprising tendency among workers of production enterprises / I. Bondarevskaya, A. Bezdetko // The 14th European Congress of Psychology (Milan, 7 – 10 July, 2015).
 11. Bondarevskaya I. Training program: Gender stereotypes in organizations / I. Bondarevskaya // Proceedings of the 3rd international scientific and practical seminar: Psychology of economic self-determination of person and community (Chisinau, 24th April, 2015). – P. 36 – 38.
 12. Bondarevskaya I. Interconnection between gender identity type and psychological well-being in youth [Електронний ресурс] / I. Bondarevskaya, E. Dmytrenko // 28th International Congress of Applied Psychology (Paris, 8 – 13 July, 2014) – Режим доступу:

https://b-com.mci-group.com/Abstract/Statistics/AbstractStatisticsViewPage.aspx?AbstractID=172407

 1. Бондаревская И.О. Теоретические подходы к изучению доверия в экономическом и межэтническом контекстах / И.О. Бондаревская // Материалы второй международной научно-практической конференции: «Экономическая психология: прошлое, настоящее, будущее» (15 – 17 мая 2014 г.) / под ред. А.Н. Неверова. – Саратов: ЦПЭИ СНЦ РАН; Буква, 2014. – С. 308 – 312.
 2. Bondarevskaya I. Interethnic economic trust: theoretical perspective / I. Bondarevskaya, V. Mykhaylenko // Proceedings of the 2nd international scientific and practical seminar: Psychology of economic self-determination of person and community (Sibiu, 9th April, 2014). – Vol. Psycho-economic aspects of organizational activities. – Sibiu, 2014. – P. 87 – 90.
 3. Бондаревская И.О. Межэтническое экономическое доверие в обществе и организациях [Електронный ресурс] / И.О. Бондаревская // Электронный научный журнал. Приложение. Организационная психология. Тезисы докладов конференции: «Бизнес. Общество. Человек.» (Москва, 29 – 31 октября, 2013). – Москва: НИУ ВШЭ, 2013. – С. 45. – Режим доступу: www.orgpsyjournal.hse.ru
 4. Бездетко А.В. Исследование мотивационных типов сотрудников производственных предприятий [Електронный ресурс] / А.В. Бездетко, И.О. Бондаревская // Электронный научный журнал. Приложение. Организационная психология. Тезисы докладов конференции: «Бизнес. Общество. Человек.» (Москва, 29 – 31 октября, 2013). – Москва: НИУ ВШЭ, 2013. – С. 39. – Режим доступу: www.orgpsyjournal.hse.ru
 5. Бондаевська І.О. Гендерні відмінності в уявленнях про успішну жінку / чоловіка серед молоді / І.О. Бондаревська, К.П. Коваленко // Психологічний супровід процесу підготовки персоналу на промислових підприємствах: збірник матеріалів семінару, Запоріжжя, 22 травня 2013 р. – Запоріжжя: Запорізький національний університет, 2013. – С. 6 – 8.
 6. Бондаревська І.О. Гендерні відмінності в уявленнях про успіх серед молоді / І.О. Бондаревська, К.П. Коваленко // Психологія економічного самовизначення особи і спільноти: матеріали I Міжнародного науково-практичного семінару, Дніпропетровськ – Запоріжжя, 16 – 17 травня, 2013 р. – Дніпропетровськ: Дніпропетровський університет імені Альфреда Нобеля, 2013. – С. 44 – 47.
 7. Bondarevskaya I. Motivation to succeed / avoid failure connection with team role among economists and engineers of production enterprise / I. Bondarevskaya, A. Bezditko // 55th TeaP conference (Vienna, 24 – 27 March, 2013). – Lengerich: Pabst Science Publishers, 2013. – P. 37.
 8. Бондаревская И.О. Модель социальной идентичности относительно экономического и политического доверия / И.О. Бондаревская // Международная научно-практическая конференция: «Экономическая психология в современном мире» (Москва, 22 – 24 ноября 2012г.). – Москва: Экон-информ, 2012. – С. 41 – 42.
 9. Bondarevskaya I. O. Social Identity Model Concerning Interethnic Economic Trust / I. O. Bondarevskaya // International scientific and practical conference: «Integration potential of modern psychology and directions of its development» (Zaporizhzhya, 10 – 12 October, 2012). – Zaporizhzhya: ZNU, 2012. – P. 16 – 20.
 10. Bondarevskaya I. O. Social Identity Model Predicting Interethnic Economic Trust / I. O. Bondarevskaya // IAREP Conference (Wroclaw, 5 – 8 September, 2012). – Wroclaw, 2012. – e-book (ISBN 978-83-935288-1-3). – 44.
 11. Bondarevskaya I. Economic Situation as a Determinant of Political and Interpersonal Trust (Interethnic Context) [Електронний ресурс] / I. Bondarevskaya // IAREP/SABE/ICABEEP Conference (Exeter, 12 – 16 July, 2011). – Exeter, 2011. – 1 електрон. опт. диск (CD-ROM).
 12. Бондаревская И. О. Экономическая ситуация как детерминанта политического доверия в межэтническом контексте / И.О. Бондаревская // Міжнародна науково-практична конференція: «Актуальні проблеми педагогіки та психології» (Львів, 7 – 8 жовтня, 2011р.). – Львів: Львівська педагогічна спільнота, – С. 110 – 112.
 13. Бондаревська І. О. Впровадження навчальної програми тренінгової форми: «Формування ґендерної компетентності» / І. О. Бондаревська // Всеукраїнська науково-практична конференція: «Педагогіка вищої школи: досвід і тенденції розвитку» (Запоріжжя, 10 – 11 листопада, 2011р.). – Запоріжжя: ЗНУ, 2011. – С. 82 – 83.
 14. Bondarevskaya I. O. Social representations of gender relations in Ukraine /  Bondarevskaya // IAREP/SABE/ICABEEP Conference: “A boat trip through economic change” (Cologne, 5 – 8 September, 2010). – Lengerich, 2010. – P. 280 – 281.
 15. Bondarevska I. Psychological peculiarities of female managers’ gender identity (by the example of female students managers) / I. Bondarevska // Work and Organizational Psychology Problems and Challenges in Poland and Ukraine (Katowice, 24 – 27 September, 2009). – Katowice, 2009. – P. 54 – 55.
 16. Bondarevskaya, I. Training Program: Gender Identity of Female Managers as the Factor of Organizations’ Effectiveness [Електронний ресурс] / I. Bondarevskaya // XIV European Congress of Work and Organizational Psychology (Santiago de Compostela, 13–16 May, 2009). – Santiago de Compostela, 2009. – 1 електрон. опт. диск (CD-ROM).
 17. Бондаревська І. О. Психологічни особливості жінок-менеджерів (на прикладі студенток-менеджерів) / І.О. Бондаревська // Тези міжнародної науково-практичної конференції «Післядипломна педагогічна освіта: Європейські орієнтири та регіональні пріоритети» (Біла Церква, 10 – 11 вересня 2009р.) / за наук. ред. В.В. Олійника, Л.М. Карамушки, Н.І. Клокар, Л.І. Даниленко. – Біла Церква 2009. С.179 – 181.
 18. Бондаревська І. О. Модель ґендерної ідентичності щодо соціальних репрезентацій ґендерних стосунків (на прикладі студенток-менеджерів) / І. О. Бондаревська // Тези V наук.-прак. конф. з організаційної та економічної психології «Психологічні основи ефективної діяльності освітніх організацій в умовах соціально-економічних змін» (Запоріжжя, 9 – 10 жовт. 2008 р.) / за наук. ред. Л.М. Карамушки. – К. : Наук. світ, 2008. – С. 50 – 52.
 19. Bondarevskaya, I. Gender Identity Model : by the Example of Female Future Managers / I. Bondarevskaya // 9th International Conference on Social Representations: «Alternative Productions of Knowledge and Social Representations» (Bali, 30 June – 5 July, 2008). – Bali, 2008. – P. 125.
 20. Bondarevskaya, I. Female Managers’ and Future Female Managers’ Gender Identity Content Referring Gender Relations [Електронний ресурс] / I. Bondarevskaya // XIII European Congress of Work and Organizational Psychology (Stockholm, 9–12 May, 2007). – Stockholm, 2007. – 1 електрон. опт. диск (CD-ROM).
 21. Бондаревська І. О. Смисловий зміст ґендерної ідентичності жінок-менеджерів і студенток-майбутніх менеджерів / І. О. Бондаревська // Тези IV наук.-практ. конф. з організаційної та економічної психології : «Психологічні основи ефективної діяльності організацій в умовах соціально-економічних змін» (Київ, 23–24 листоп. 2006 р.) / за наук. ред. Л. М. Карамушки. – К. : Наук. світ, 2006. – С. 56 – 57.
 22. Bondarevskaya, I. Women Future Managers’ and Women Managers’ Gender Identity Content / I. Bondarevskaya // 8th International Conference on Social Representations : «Social Representations : Media and Society» (Rome, 28 August – 1 September, 2006). – Rome, 2006. – P. 275.
 23. Bondarevska, I. Women future managers’ and women managers’ gender identity content [Електронний ресурс] / I. Bondarevska // IAREP-SABE Joint Meeting (Paris, 5–8 July, 2006). – Paris, 2006. – 1 електрон. опт. диск (CD-ROM).
 24. Bondarevska, I. Interconnection between women future managers’ gender identity and their interaction with men : [Електронний ресурс] / I. Bondarevska // 30th IAREP congress in Prague (Prague, 21–24 September, 2005). – Prague, 2005. – 1 електрон. опт. диск (CD-ROM).
 25. Бондаревская И. О. Гендерный аспект эффективности деятельности организаций / И. О. Бондаревская // Материалы Первого междунар. конгресса «Психология и социология в бизнесе : актуальные проблемы современности» (Минск, 16–17 декаб. 2005 г.). – Минск: Беспринт, 2005. – С. 126 – 128.
 26. Bondarevska, I. Effects of gender identity of women-managers on their relations with men [Електронний ресурс] / I. Bondarevska // XII European Congress of Work and Organizational Psychology (Istanbul, 12–15 May, 2005). – Istanbul, 2005. – 1 електрон. опт. диск (CD-ROM).

 

Навчально-методичні праці:

 1. Бондаревська І.О. Психологія економічної поведінки сучасного фахівця /І. О. Бондаревська : спецкурс для слухачів очно-дистанційної форми навчання в системі післядипломної освіти. – К., 2019. – 16 с. https://lib.iitta.gov.ua/719548/
 2. Медіакультура. Навчальна програма для учнів 9, 10, 11 класів закладів загальної  середньої  освіти  (три  роки  навчання) / Л.А. Найдьонова, Н.І. Череповська, О.Л. Вознесенська, Ю.С. Чаплінська,  Н.О. Обухова,  Н.Л. Дятел,  І.О. Бондаревська, О.О. Кришовська; уклад.Л.А. Найдьонова,  Н.І. Череповська;  за ред. Л.А. Найдьонової; Інститут соціальної та політичної психології НАПН України. – Київ, 2018. – 78 с. Схвалено МОН України Лист № 221\10-1767 від 04.06.2018
 3. Бондаревська І. О. Посібник до вивчення курсу «Соціальна психологія». Теорія соціальних репрезентацій як підхід до вивчення соціальної психології / І. О. Бондаревська, В. О. Михайленко. – Одеса: Одеська державна академія технічного регулювання та якості, 2012. – 24 с.
 4. Бондаревська І. О. Методичні рекомендації до вивчення теми: Ґендерна ідентичність жінок в організаціях / І. О. Бондаревська. – Дніпропетровськ: ДНУ, 2011. – 31 с.
 5. Бондаревська І. О. Методичні рекомендації до вивчення курсу Організаційна психологія: ґендерні аспекти / І. О. Бондаревська. – Дніпропетровськ: ДНУ, 2011. – 24 с.
 6. Бондаревська І. О. Методичні рекомендації. Навчальна інтерактивна програма: Ґендер і організація / І. О. Бондаревська. – Дніпропетровськ: ДНУ, 2011. – 29 с.

 

Редактор-укладач збірників семинарів та конференцій:

 1. Political and economic self-constitution: Media, citizenship activity and political polarization. Proceedings of the VII international scientific and practical seminar (Padua, 10th June, 2019). – TPM-Edizioni, 2019. / Eds. I. Bondarevskaya, De Carlo. – 157 p. (ISBN 978-88-97598-19-0)
 2. Political and economic self-constitution: Citizenship activity and education. Proceedings of the VI international scientific and practical seminar (Olsztyn, 5th June, 2018). – TPM-Edizioni, 2018. / Eds. I. Bondarevskaya, B. Krzywosz-Rynkiewicz. – 94 p. (ISBN 978-88-97598-15-2)
 3. Political and economic self-constitution: Citizenship identity and education. Proceedings of the V international scientific and practical seminar (Corinth, 26th May, 2017). – Corinth, 2017. / Eds. I. Bondarevskaya, D. Karakatsani. – 99
 4. Psychology of political and economic self-constitution. Proceedings of the IV international scientific and practical seminar (Kyiv, 20th May, 2016). – Kyiv, 2016. / Eds. I. Bondarevskaya, E. Iordanescu. – 140 p.
 5. Psychology of economic self-determination of person and community. Proceedings of the III international scientific and practical seminar (Chisinau, 24th April, 2015). – Chisinau: ELAN POLIGRAF, 2015. / Eds. I. Bondarevskaya, I. Caunenco. – 74 p.
 6. II International scientific and practical seminar: Psychology of economic self-determination of person and community (Sibiu, 9th April, 2014). – Sibiu: Lucian Blaga University of Sibiu, 2014. – Vol. Psychology of economic self-determination of person and community / Eds. E. Iordanescu, I. Bondarevskaya. – 131 p.
 7. II International scientific and practical seminar: Psychology of economic self-determination of person and community (Sibiu, 9th April, 2014). – Sibiu: Lucian Blaga University of Sibiu, 2014. – Vol. Psycho-economic aspects of organizational activities / Eds. E. Iordanescu, I. Bondarevskaya. – 120 p.
 8. Психологія економічного самовизначення особи і спільноти: матеріали I Міжнародного науково-практичного семінару (Дніпропетровськ – Запоріжжя, 16 – 17 травня, 2013 р.). / сост. І.О. Бондаревська, М.Г. Ткалич. – Дніпропетровськ: Дніпропетровський університет імені Альфреда Нобеля, 2013. – 204 с.
 9. International scientific and practical conference: «Integration potential of modern psychology and directions of its development» (Zaporizhzhya, 10 – 12 October, 2012) / Eds. I. Bondarevskaya, M. Tkalych. – Zaporizhzhya: ZNU, 2012. – 60

 

 

This slideshow requires JavaScript.

 

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter.