bondarКандидат психологічних наук, доцент

Старший науковий співробітник лабораторії психології масової комунікації та медіаосвіти Інституту соціальної та політичної психології НАПН України

Професійні інтереси: соціальна психологія, медіапсихологія, гендерна психологія, концепції соціальної ідентичності та соціального капіталу

Авторка та співавторка більш ніж 70 друкованих праць в науковій літературі.

Науковий консультант Promedia Consulting.

Координатор організації щорічного міжнародного семінару з політичної та економічної психології «Психологія політичного та економічного самовизначення» (2013 – 2016).

This slideshow requires JavaScript.

Список наукових праць.

Монографія:

 1. Бондаревська І. О. Ґендерна ідентичність жінок-менеджерів /І. О. Бондаревська, за наук. ред. Н. Г. Калашник – Дніпропетровськ: Інновація, 2011. – 224 c.

Навчально-методичні праці:

 1. Бондаревська І. О. Посібник до вивчення курсу «Соціальна психологія». Теорія соціальних репрезентацій як підхід до вивчення соціальної психології / І. О. Бондаревська, В. О. Михайленко. – Одеса: Одеська державна академія технічного регулювання та якості, 2012. – 24 с.
 2. Бондаревська І. О. Методичні рекомендації до вивчення теми: Ґендерна ідентичність жінок в організаціях / І. О. Бондаревська. – Дніпропетровськ: ДНУ, 2011. – 31 с.
 3. Бондаревська І. О. Методичні рекомендації до вивчення курсу Організаційна психологія: ґендерні аспекти / І. О. Бондаревська. – Дніпропетровськ: ДНУ, 2011. – 24 с.
 4. Бондаревська І. О. Методичні рекомендації. Навчальна інтерактивна програма: Ґендер і організація / І. О. Бондаревська. – Дніпропетровськ: ДНУ, 2011. – 29 с.

Статті:

 1. Бондаревська І. О. Психологічний аналіз соціального капіталу в спільнотах іммігрантів та біженців / І. О. Бондаревська, В. О. Михайленко // Педагогіка і психологія. Вісник НАПН України. – К. : Педагогічна преса, 2016. – 2 (91). – С. 71 – 76.
 2. Бондаревська І. О. Феномен довіри в економічних та міжетнічних відносинах (аналіз зарубіжних досліджень) / І. О. Бондаревська // Актуальні проблеми психології: Зб. наук. праць Інституту психології імені Г. С. Костюка НАПН України. – К.: Фенікс, 2015. – Т. 11, Вип. 12. – С. 42 – 50.
 3. Бондаревська І. О. Аналіз змісту поняття успіху серед молодих чоловіків і жінок / І. О. Бондаревська, К. П. Коваленко // Актуальні проблеми психології: Зб. наук. праць Інституту психології імені Г. С. Костюка НАПН України. – К.: Фенікс, 2014. – Т. 11, Вип. 9. – С. 133 – 144.
 4. Бондаревська І. О. Емоційні чинники задоволеності шлюбом у чоловіків і жінок / І. О. Бондаревська, А. О. Монська // Актуальні проблеми психології. – К. : Алчевськ: ДонДТУ, 2014. – Т. 1, Вип. 40. – С. 111 – 119.
 5. Бондаревська І. О. Комплекс методик для дослідження взаємозв’язку між типом ґендерної ідентичності і орієнтацією на професійну і сімейну самореалізацію у жінок-практичних психологів / І. О. Бондаревська, І. В. Коблик // Актуальні проблеми психології. – К. – Алчевськ : ЛАДО, 2013. – Т. 1, Вип. 39. – С. 95 – 100.
 6. Бондаревська І. О. Соціальні репрезентації нового Податкового кодексу серед студентів / І. О. Бондаревська, В. М. Осіпова // Зб. наук. праць Інституту психології імені Г. С. Костюка Національної АПН України. – Кіровоград : Імекс-ЛТД, 2013. – Т. XI. – Соціальна психологія. – Вип. 16. – Книга I. – С. 85 – 93.
 7. Бондаревська І. О. Ціннісний зміст ґендерної ідентичності чоловіків, які використовують косметичні засоби / І. О. Бондаревська, М. Ю. Петренко // Актуальні проблеми психології. – К. : А.С.К., 2012. – Т. 1, Вип. 35 – 36. – С. 306 – 310.
 8. Бондаревська І. О. Особливості кар`єрних орієнтацій та емпатійних здібностей студентів / І. О. Бондаревська, А. О. Олійник // Наука і освіта. – Одеса, 2012. – № 7. – С. 114 – 118.
 9. Бондаревська І. О. Соціально-організаційні чинники ефективності управлінської діяльності жінок / І. О. Бондаревська, М. О. Бондаревська // Вісник Дніпропетровського університету. – Дніпропетровськ, 2012. – Вип. 18. – Т. 20. – С. 35 – 42.
 10. Бондаревська І. Особливості професійної ідентичності студентів /                 І. О. Бондаревська, А. О. Олійник // Актуальні проблеми психології. – К. : А.С.К., 2012. – Т. 1, Вип. 33 – 34. – С. 154 – 158.
 11. Бондаревська І. О. Ґендерна ідентичність як вид соціальної ідентичності /  І. О. Бондаревська, М. О. Бондаревська // Зб. наук. праць Інституту психології ім. Г. С. Костюка Національної АПН України. – К. : ГНОЗІС, 2012. – Т. 14. – Ч. 2. – С. 59 – 67.
 12. Бондаревська І. О. Теорія соціальних репрезентацій: актуальні напрями досліджень / І. О. Бондаревська, В. О. Міхайленко // Вісник Одеського національного університету. Психологія. – Одеса, 2011. – Том 16. – Вип. 11. – Ч. 2. – С. 19 – 30.
 13. Бондаревская И. О. Смысловое содержание гендерной идентичности женщин-менеджеров банков / И. О. Бондаревская // Вісник Дніпропетровського університету. – Дніпропетровськ, 2011. – Вип. 17. – Т. 19. – С. 113 – 121.
 14. Бондаревська І. Особливості ціннісних орієнтацій та стилів міжособистісної взаємодії подружжя / І. Бондаревська, Ю. Гуріна // Соціальна психологія. – Київ, 2011. –  № 6(50). – С. 168 – 175.
 15. Бондаревська І. Теоретичні підходи до вивчення соціальної ідентичності / І. Бондаревська // Соціальна психологія. – Київ, 2011. –  № 4(48). – С. 14 – 25.
 16. Бондаревська І. Стилі міжособистісної взаємодії жінок-майбутніх менеджерів залежно від типу ґендерної ідентичності / І. Бондаревська // Соціальна психологія. – Київ, 2011 – № 2(46). – С. 162 – 178.
 17. Бондаревська І. Теорія соціальних репрезентацій: напрями досліджень у країнах Європі / І. Бондаревська, Д. Глазунова // Соціальна психологія. – Київ, 2011 – № 1(45). – С. 58 – 66.
 18. Бондаревська, І. О. Успішність особистих ґендерних відносин жінок-майбутніх менеджерів / І. О. Бондаревська // Вісник Міністерства України у справах сім’ї, молоді та спорту. – Київ, 2010. –  № 4. – С. 110 – 120.
 19. Бондаревская И. О. Карьера и семья: гендерная идентичность женщин-менеджеров (теоретический анализ проблемы) / И. О. Бондаревская // Вісник Дніпропетровського університету. – Дніпропетровськ, 2010. – Вип. 16. – Т. 18. – С. 9 – 14.
 20. Бондаревська І. О. Результати впровадження тренінгу: «Формування ґендерної компетентності жінок-менеджерів» / І. О. Бондаревська // Проблеми сучасної педагогічної освіти. – Ялта: РВВ КГУ, 2010. – Вип. 27. – Ч. 1. – С. 24 – 36.
 21. Бондаревська, І. О. Прояви домінування та доброзичливості у жінок-майбутніх менеджерів / І. О. Бондаревська // Вісник Міністерства України у справах сім’ї, молоді та спорту. – Київ, 2010. –  № 1 – 2. – С. 73 – 77.
 22. Bondarevskaya I. O. Status of political psychology in Ukraine / I. O. Bondarevskaya, M. G. Tkalych // Societal and Political Psychology International Review. – Arad, 2010. – 1. – P. 133 – 144.
 23. Бондаревська І. О. Навчальна програма тренінгової форми: «Кар’єра і сім’я: ґендерна ідентичність жінок-менеджерів» / І. О. Бондаревська // Актуальні проблеми психології. – К. : Міленіум, 2008. – Т. 1, ч. 21 – 22. –
  С. 57 – 62.
 24. Бондаревська І. О. Афективні компоненти ґендерних атитюдів студенток-менеджерів і жінок-менеджерів / І. О. Бондаревська // Зб. наук. праць Інституту психології ім. Г. С. Костюка АПН України. – К. : ГНОЗІС, 2008. – Т. 10, ч. 1. – С. 21 – 27.
 25. Бондаревская И. О. Когнитивные компоненты гендерных аттитюдов студенток-менеджеров / И. О. Бондаревская // Проблеми сучасної педагогічної освіти. – Ялта : РВВ КГУ, 2007. – Вип. 16, ч. 1. – С. 124 – 137.
 26. Бондаревська І. О. Смисловий зміст ґендерної ідентичності жінок-менеджерів і студенток факультету управління / І. О. Бондаревська // Теоретичні і практичні проблеми психології. / Східноукраїнський нац. ун-т ім. Володимира Даля. – Луганськ, 2006. – № 3 (14). – C. 17 – 25.
 27. Бондаревська І. О. Ґендерні аспекти організаційної психології в сучасних західних дослідженнях / І. О. Бондаревська // Актуальні проблеми психології. – К. : Міленіум, 2005. – Т. 1, ч. 16. – С. 3 – 6.
 28. Бондаревська І. О. Система атитюдів як компонент смислового змісту ґендерної ідентичності / І. О. Бондаревська // Актуальні проблеми психології. – К. : Міленіум, 2004. – Т. 1, ч. 13. – С. 12 – 17.
 29. Бондаревська І. О. Ціннісні орієнтації як компонент смислового змісту ґендерної ідентичності / І. О. Бондаревська // Актуальні проблеми психології. – К. : Міленіум, 2004. – Т. 1, ч. 12. – С. 8 – 11.
 30. Бондаревська І. О. Ґендерна ідентичність як детермінанта стилю міжособистісної взаємодії / І. О. Бондаревська // Актуальні проблеми психології. – К. : Міленіум, 2003. – Т. 1, ч. 10. – С. 71 – 75.
 31. Бондаревська І. О. Ґендерна ідентичність як детермінанта міжособистісної атракції / І. О. Бондаревська // Актуальні проблеми психології. – К. : Міленіум, 2003. – Т. 1, ч. 9. – С. 10 – 13.

Тези:

 1. Bondarevskaya I. Citizenship identity model / I. Bondarevskaya // Proceedings of the 4th international scientific and practical seminar: Psychology of political and economic self-constitution (Kyiv, 20th May, 2016). – P. 18 – 23.
 2. Bondarevskaya I. Social identity and trust as factors of consolidated public opinion formation / I. Bondarevskaya // IAREP – SABE Joint Conference, Conference track 2: Money, Stress, Crisis and Happiness: Interdisciplinary perspective of Economics and Psychology (Sibiu, 3 – 6 September, 2015). – P. 53 – 57.
 3. Bondarevskaya I. Orientation on team roles connection with general enterprising tendency among workers of production enterprises / I. Bondarevskaya, A. Bezdetko // The 14th European Congress of Psychology (Milan, 7 – 10 July, 2015).
 4. Bondarevskaya I. Training program: Gender stereotypes in organizations / I. Bondarevskaya // Proceedings of the 3rd international scientific and practical seminar: Psychology of economic self-determination of person and community (Chisinau, 24th April, 2015). – P. 36 – 38.
 5. Bondarevskaya I. Interconnection between gender identity type and psychological well-being in youth [Електронний ресурс] / I. Bondarevskaya, E. Dmytrenko // 28th International Congress of Applied Psychology (Paris, 8 – 13 July, 2014) – Режим доступу: https://b-com.mci-group.com/Abstract/Statistics/AbstractStatisticsViewPage.aspx?AbstractID=172407
 1. Бондаревская И.О. Теоретические подходы к изучению доверия в экономическом и межэтническом контекстах / И.О. Бондаревская // Материалы второй международной научно-практической конференции: «Экономическая психология: прошлое, настоящее, будущее» (15 – 17 мая 2014 г.) / под ред. А.Н. Неверова. – Саратов: ЦПЭИ СНЦ РАН; Буква, 2014. – С. 308 – 312.
 2. Bondarevskaya I. Interethnic economic trust: theoretical perspective / I. Bondarevskaya, V. Mykhaylenko // Proceedings of the 2nd international scientific and practical seminar: Psychology of economic self-determination of person and community (Sibiu, 9th April, 2014). – Vol. Psycho-economic aspects of organizational activities. – Sibiu, 2014. – P. 87 – 90.
 3. Бондаревская И.О. Межэтническое экономическое доверие в обществе и организациях [Електронный ресурс] / И.О. Бондаревская // Электронный научный журнал. Приложение. Организационная психология. Тезисы докладов конференции: «Бизнес. Общество. Человек.» (Москва, 29 – 31 октября, 2013). – Москва: НИУ ВШЭ, 2013. – С. 45. – Режим доступу: www.orgpsyjournal.hse.ru
 4. Бездетко А.В. Исследование мотивационных типов сотрудников производственных предприятий [Електронный ресурс] / А.В. Бездетко, И.О. Бондаревская // Электронный научный журнал. Приложение. Организационная психология. Тезисы докладов конференции: «Бизнес. Общество. Человек.» (Москва, 29 – 31 октября, 2013). – Москва: НИУ ВШЭ, 2013. – С. 39. – Режим доступу: www.orgpsyjournal.hse.ru
 5. Бондаревская И.О. Различия между типами гендерной идентичности студенток в переживании одиночества [Електронный ресурс] / И.О. Бондаревская, Е.Ю. Дмитренко // Журнал университета Шучжень провинции Чжецзян, 2013. – №4 (175). – Режим доступу: http://wenku.baidu.com/view/45a82d200722192e4536f6c2.html (на китайском языке)
 6. Бондаевська І.О. Гендерні відмінності в уявленнях про успішну жінку / чоловіка серед молоді / І.О. Бондаревська, К.П. Коваленко // Психологічний супровід процесу підготовки персоналу на промислових підприємствах: збірник матеріалів семінару, Запоріжжя, 22 травня 2013 р. – Запоріжжя: Запорізький національний університет, 2013. – С. 6 – 8.
 7. Бондаревська І.О. Гендерні відмінності в уявленнях про успіх серед молоді / І.О. Бондаревська, К.П. Коваленко // Психологія економічного самовизначення особи і спільноти: матеріали I Міжнародного науково-практичного семінару, Дніпропетровськ – Запоріжжя, 16 – 17 травня, 2013 р. – Дніпропетровськ: Дніпропетровський університет імені Альфреда Нобеля, 2013. – С. 44 – 47.
 8. Bondarevskaya I. Motivation to succeed / avoid failure connection with team role among economists and engineers of production enterprise / I. Bondarevskaya, A. Bezditko // 55th TeaP conference (Vienna, 24 – 27 March, 2013). – Lengerich: Pabst Science Publishers, 2013. – P. 37.
 9. Бондаревская И.О. Модель социальной идентичности относительно экономического и политического доверия / И.О. Бондаревская // Международная научно-практическая конференция: «Экономическая психология в современном мире» (Москва, 22 – 24 ноября 2012г.). – Москва: Экон-информ, 2012. – С. 41 – 42.
 10. Bondarevskaya I. O. Social Identity Model Concerning Interethnic Economic Trust / I. O. Bondarevskaya // International scientific and practical conference: «Integration potential of modern psychology and directions of its development» (Zaporizhzhya, 10 – 12 October, 2012). – Zaporizhzhya: ZNU, 2012. – P. 16 – 20.
 11. Bondarevskaya I. O. Social Identity Model Predicting Interethnic Economic Trust / I. O. Bondarevskaya // IAREP Conference (Wroclaw, 5 – 8 September, 2012). – Wroclaw, 2012. – e-book (ISBN 978-83-935288-1-3). – P. 44.
 12. Bondarevskaya I. Economic Situation as a Determinant of Political and Interpersonal Trust (Interethnic Context) [Електронний ресурс] / I. Bondarevskaya // IAREP/SABE/ICABEEP Conference (Exeter, 12 – 16 July, 2011). – Exeter, 2011. – 1 електрон. опт. диск (CD-ROM).
 13. Бондаревская И. О. Экономическая ситуация как детерминанта политического доверия в межэтническом контексте / И.О. Бондаревская // Міжнародна науково-практична конференція: «Актуальні проблеми педагогіки та психології» (Львів, 7 – 8 жовтня, 2011р.). – Львів: Львівська педагогічна спільнота, 2011. – С. 110 – 112.
 14. Бондаревська І. О. Впровадження навчальної програми тренінгової форми: «Формування ґендерної компетентності» / І. О. Бондаревська // Всеукраїнська науково-практична конференція: «Педагогіка вищої  школи: досвід і тенденції розвитку» (Запоріжжя, 10 – 11 листопада, 2011р.). – Запоріжжя: ЗНУ, 2011. – С. 82 – 83.
 15. Bondarevskaya I. O. Social representations of gender relations in Ukraine /               I. Bondarevskaya //  IAREP/SABE/ICABEEP Conference: “A boat trip through economic change” (Cologne, 5 – 8 September, 2010). – Lengerich, 2010. – P. 280 – 281.
 16. Bondarevska I. Psychological peculiarities of female managers’ gender identity (by the example of female students managers) / I. Bondarevska // Work and Organizational Psychology Problems and Challenges in Poland and Ukraine (Katowice, 24 – 27 September, 2009). – Katowice, 2009. – P. 54 – 55.
 17. Bondarevskaya, I. Training Program: Gender Identity of Female Managers as the Factor of Organizations’ Effectiveness [Електронний ресурс] / I. Bondarevskaya // XIV European Congress of Work and Organizational Psychology (Santiago de Compostela, 13–16 May, 2009). – Santiago de Compostela, 2009. – 1 електрон. опт. диск (CD-ROM).
 18. Бондаревська І. О. Психологічни особливості жінок-менеджерів (на прикладі студенток-менеджерів) / І.О. Бондаревська // Тези міжнародної науково-практичної конференції «Післядипломна педагогічна освіта: Європейські орієнтири та регіональні пріоритети» (Біла Церква, 10 – 11 вересня 2009р.) / за наук. ред. В.В. Олійника, Л.М. Карамушки, Н.І. Клокар, Л.І. Даниленко. – Біла Церква 2009. С.179 – 181.
 19. Бондаревська І. О. Модель ґендерної ідентичності щодо соціальних репрезентацій ґендерних стосунків (на прикладі студенток-менеджерів) / І. О. Бондаревська // Тези V наук.-прак. конф. з організаційної та економічної психології «Психологічні основи ефективної діяльності освітніх організацій в умовах соціально-економічних змін» (Запоріжжя, 9 – 10 жовт. 2008 р.) / за наук. ред. Л.М. Карамушки. – К. : Наук. світ, 2008. – С. 50 – 52.
 20. Bondarevskaya, I. Gender Identity Model : by the Example of Female Future Managers / I. Bondarevskaya // 9th International Conference on Social Representations: «Alternative Productions of Knowledge and Social Representations» (Bali, 30 June – 5 July, 2008). – Bali, 2008. – P. 125.
 21. Bondarevskaya, I. Female Managers’ and Future Female Managers’ Gender Identity Content Referring Gender Relations [Електронний ресурс] / I. Bondarevskaya // XIII European Congress of Work and Organizational Psychology (Stockholm, 9–12 May, 2007). – Stockholm, 2007. – 1 електрон. опт. диск (CD-ROM).
 22. Бондаревська І. О. Смисловий зміст ґендерної ідентичності жінок-менеджерів і студенток-майбутніх менеджерів / І. О. Бондаревська // Тези IV наук.-практ. конф. з організаційної та економічної психології : «Психологічні основи ефективної діяльності організацій в умовах соціально-економічних змін» (Київ, 23–24 листоп. 2006 р.) / за наук. ред. Л. М. Карамушки. – К. : Наук. світ, 2006. – С. 56 – 57.
 23. Bondarevskaya, I. Women Future Managers’ and Women Managers’ Gender Identity Content / I. Bondarevskaya // 8th International Conference on Social Representations : «Social Representations : Media and Society» (Rome, 28 August – 1 September, 2006). – Rome, 2006. – P. 275.
 24. Bondarevska, I. Women future managers’ and women managers’ gender identity content [Електронний ресурс] / I. Bondarevska // IAREP-SABE Joint Meeting (Paris, 5–8 July, 2006). – Paris, 2006. – 1 електрон. опт. диск (CD-ROM).
 25. Bondarevska, I. Interconnection between women future managers’ gender identity and their interaction with men : [Електронний ресурс] / I. Bondarevska // 30th IAREP congress in Prague (Prague, 21–24 September, 2005). – Prague, 2005. – 1 електрон. опт. диск (CD-ROM).
 26. Бондаревская И. О. Гендерный аспект эффективности деятельности организаций / И. О. Бондаревская // Материалы Первого междунар. конгресса «Психология и социология в бизнесе : актуальные проблемы современности» (Минск, 16–17 декаб. 2005 г.). – Минск: Беспринт, 2005. – С. 126 – 128.
 27. Bondarevska, I. Effects of gender identity of women-managers on their relations with men [Електронний ресурс] / I. Bondarevska // XII European Congress of Work and Organizational Psychology (Istanbul, 12–15 May, 2005). – Istanbul, 2005. – 1 електрон. опт. диск (CD-ROM).

Редактор-укладач збірників тез:

 1. Psychology of political and economic self-constitution. Proceedings of the IV international scientific and practical seminar (Kyiv, 20th May, 2014). – Kyiv, 2016. / Eds. I. Bondarevskaya, E. Iordanescu. – 140 p.
 2. Psychology of economic self-determination of person and community. Proceedings of the III international scientific and practical seminar (Chisinau, 24th April, 2015). – Chisinau: ELAN POLIGRAF, 2015. / Eds. I. Bondarevskaya, I. Caunenco. – 74 p.
 3. II International scientific and practical seminar: Psychology of economic self-determination of person and community (Sibiu, 9th April, 2014). – Sibiu: Lucian Blaga University of Sibiu, 2014. – Vol. Psychology of economic self-determination of person and community / Eds. E. Iordanescu, I. Bondarevskaya. – 131 p.
 4. II International scientific and practical seminar: Psychology of economic self-determination of person and community (Sibiu, 9th April, 2014). – Sibiu: Lucian Blaga University of Sibiu, 2014. – Vol. Psycho-economic aspects of organizational activities / Eds. E. Iordanescu, I. Bondarevskaya. – 120 p.
 5. Психологія економічного самовизначення особи і спільноти: матеріали I Міжнародного науково-практичного семінару (Дніпропетровськ – Запоріжжя, 16 – 17 травня, 2013 р.). / сост. І.О. Бондаревська, М.Г. Ткалич. – Дніпропетровськ: Дніпропетровський університет імені Альфреда Нобеля, 2013. – 204 с.
 6. International scientific and practical conference: «Integration potential of modern psychology and directions of its development» (Zaporizhzhya, 10 – 12 October, 2012) / Eds. I. Bondarevskaya, M. Tkalych. – Zaporizhzhya: ZNU, 2012. – 60 p.

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter.