Абаніна Ганна Валентинівна

mirКандидат психологічних наук.

Старший науковий співробітник лабораторії психології масової комунікації та медіаосвіти Інституту соціальної та політичної психології НАПН України (з 2007 року).

Член Європейської Асоціації транзакційного аналізу. Учасник міжнародної програми підготовки психотерапевтів в рамках транзакційного аналізу (з 2010 року).

Професійні інтереси: інтернет-психологія, медіапсихологія, психологія часу, методологія якісних досліджень в соціальній психології, психологічне консультування, психотерапія.

Основні публікації останніх років:

1. Динаміка уявлень реципієнтів відеопродукції про тривалість одиниці часу // Зб. наук. пр. Ін-ту психології ім. Г.С. Костюка АПН України / За ред. С. Д. Максименка. – К., 2006. – Т. VIII, ч. 8. – С. 162–170

2. Часові профілі «залежних» та «вільних» споживачів телевізійної продукції // Соціальна психологія. – 2007. – № 2 (22)

3.Оптимізація часового існування підлітків в умовах масово-комунікаційного впливу // Соц. психологія. – 2007. – Спеціальний випуск. – С. 108–115

4. Інтернет-психологія: напрями досліджень і перспективи розвитку // Ученые записки Таврического национального университета им. В.И. Вернадского. – Серия «Филология. Социальная коммуникация». – Том 21 (60). – 2008. – №1. – С. 333–337

5. Медіакультура особистості: соціально-психологічний підхід: Навчальний посібник / О.Т. Баришполець, Л.А. Найдьонова, Г.В. Мироненко та ін.; За ред.. Л.А. Найдьонової, О.Т. Баришпольця. – К.: Міленіум, 2009. С. 275–282

6. Інформаційно-технологічна безпека школяра: медіагігієнічний підхід // «Соціальний педагог». – 2009. – № 10 (34)

7. Роль медійного «інфотейнменту» в політичній соціалізації молоді // Електронний ресурс:http://osvita.mediasapiens.ua/material/rol-rozvazhalnih-program-v-politichniy-socializaciyi-molodi

8. Особливості переживання кіберкористувачами суб’єктивної безпеки в Інтернеті // Наук. студії із соц. та політ. психології: Зб. статей / НАПН України, Ін-т соц. та політ. психології. – К., 2010. – Вип. 24 (27)

9. Суб’єктивна тривалість одиниці часу користувачів онлайнових соціальних мереж / Г. В. Мироненко // Наукові студії із соціальної та політичної психології : зб. статей статей. – К., 2011.–Вип. 27 (30).– С. 167 – 180

10. Медіазалежність, або Коли метафора витісняє реальність. Психологічні ризики перебування підлітків у віртуальних соціальних мережах / Г. В. Мироненко // Управління освітою: часопис для керівників освітньої галузі. – 2011. – № 18 (270). – С. 14 – 16; № 20 (272). – С. 11 – 12

11. Мотиваційно-темпоральна модель формування медіазалежності // Психологічні перспективи. Спеціальний випуск. Проблеми кіберагресії. – 2012. – Том 1. – С. 168 – 176

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter.